Ajalugu


Ida-Virumaal algatatud ettevõtlikkushariduse idee pärineb Šotimaa õppesüsteemist, millest käis 2005. aastal maavalitsuse korraldatud Šotimaa ettevõtlikkuse programmi tutvustaval seminaril rääkimas West-Lothiani maakonna esindajad. Seda, millised on Šotimaa programmi tulemused käis IVEK (Ida-Viru Ettevõtluskeskus), EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) jaEKTK (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) delegatsioon 2005. aasta mais vaatamas. Seejärel algatas IVEK koostööprojekti, olles veendunud, et šotlastel tõesti õnnestub väga häid tulemusi saavutada.

Koostöö kolme osapoole (IVEK, koolid, Šotimaa partnerid) vahel tekkis ühiselt tunnetatud probleemist, et meie kool on väga teadmistekeskne mistõttu koolilõpetajad on tihti vähe ettevõtlikud ja nende konkurentsivõime nii tööandjana kui töövõtjana on madal. Projekti partnerid on ühisel seisukohal, et ettevõtlikkus ei ole lihtsalt sõnastatud majandusõpe vaid inimese võime oma mõtteid tegudeks muuta. See eeldab konkreetseid teadmisi ühiskonnas toimuvatest protsessidest (sh majandus), oskused meeskonnatööks, analüüsiks, planeerimiseks, organiseerimiseks ning vajalikud on sellised omadused nagu loovus, aktiivsus, avatus, vastutustundlikkus ja paindlikkus ja loomulikult ka õige hoiak: „Tahan – suudan – teen”.

2017 – Laienemine ja arenemine jätkuvad

Edu&Tegu programmipartnerina on Ettevõtlik Kool ennast tõestamas ka sel aastal. Koolitused ja arendused jätkuvad, uudisena oleme sisenenud ka kutsekoolidesse. Ettevõtlik Kool osaleb ettevõtlikkus – ja ettevõtluspädevuste mudeli väljatöötamisel Aastalõpu seisuga võime uhkusega tõdeda, et

 • 36 uut kooli, seega kokku on meid juba koos vanade olijatega 87
 • koolitustel osales 1211 uut  inimest ehk siis oleme programmi raames koolitanud 2974 inimest
 • Võrgustiku koolid said kokku ühisseminariks Tallinnas
 • Kogusime kokku  144 Edulugu
 • 12.10.2018 toimus Haridusfestival koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Sel aastal oli osalejaid 460
 • Ettevõtliku õppe standardiga tunnustati 22 õppeasutust Eestimaa erinevatest nurkadest
 • Koostöös kutsekoolidega  valmis ettevõtlikkuse hindamise juhend kutsekoolidele

2016 – Ettevõtlik Kool laieneb kõikidesse maakondadesse

Maakondlikud arenduskeskused Ida-Viru Ettevõtluskeskuse eestvedamisel on partneriks ettevõtlusõppe programmis Edu&Tegu. Ettevõtlusõppe programm on ajavahemikul 2016 – 2018. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada ettevõtlikku mõtteviisi. 2016. aastal lõpuks on Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi Edu&Tegu toel Ettevõtliku Kooli võrgustikul ette näidata järgmised tulemused:

 • võrgustikuga on liitunud 37 uut kooli
 • meie poolt on koolitatud 1736 inimest
 • toimunud on kaks koostööseminari koolidele, millest võttis osa 34 võrgustiku kooli
 • Edulugude konkursiks on kogutud 64 edulugu 12st maakonnast
 • 20.10.2016 toimus järjekordne Haridusfestival, seekord koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Ettevõtliku hariduse peol oli 500 osalejat.

2013 – Ettevõtlik kool programmi pilootkatsetamine uutes piirkondades

MAKide nõustamine ja juhendamine

Oleme tutvustanud ja selgitanud ettevõtliku õpet, jaganud nõuandeid ja soovitusi õppeasutuste ja KOVidega läbirääkimisteks ning propageerimiseks, levitanud olemasolevaid materjale ja juhendanud nende kasutamist , tutvustanud veebikeskkonda.

Lisaks korraldasime arenduskeskuste koordinaatoritele ühise seminari Ida-Virumaal (13.06) , kus kaardistati võrgustiku vajadus, selgitati välja olulised väljakutsed ja määratleti edasised võrgustiku tegevused. Osales 10 inimest 9 maakonnast.

Ühe nõustamise ja info jagamise vormina oleme teinud regulaarselt Skype koosolekuid (iga kuu kolmanda nädala kolmapäeviti). Lisaks oleme otsustanud iga kahe kuu tagant saada kokku ja viia läbi ühine koosolek teiste MAKide juures (nt novembri koosolek toimus Järvamaa Arenduskeskuses).

Üheksas maakonnas viidi läbi „Ettevõtlikku kooli” tutvustavad seminarid haridusasutustele ja nende omanikele (osalejaid kokku 128). Seminari teema „Mis on „Ettevõtlik kool”?”. Võrgustiku loomine, Ettevõtliku õppe kvaliteedimärk ehk Standard, kasu koostööst „Ettevõtliku kooliga”. Seminaride tulemusena avaldasid kõik maakonnad soovi külastada Ida-Virumaa võrgustiku õppeasutusi.

Õppereisid Ida-Virumaale

Õppereisid korraldati kõigile üheksale maakonnale – (osalejaid kokku 143). Õppereisid toimusid kahes osas – I osa seminar, kus oluliste huvigruppide esindajad (koolijuht, KOVametnik, ettevõtja) rääkisid, miks on oluline „Ettevõtliku kooli” programmiga liituda ning II osas külastati Ida-Virumaa võrgustiku õppeasutusi, kus praktikud jagasid oma positiivseid kogemusi ja võimalikke takistusi.

Tutvustavad materjalid

Valminud arengunõustamise vorm ja “Ettevõtliku kooli ” mudel, mis kirjeldab ära ühe õppeasutuse teekonna Ettevõtlikuks kooliks/lasteaiaks saamisel. Materjale tutvustasime arenduskeskuste koordinaatoritele MAK seminaril. Lisaks koostasime “Ettevõtliku kooli” mudeli voldiku ja tõlkisime vene keelde Partneri, Õpetaja, Lapsevanema ja Õpilase voldikud.

Haridusfestival Ida-Virumaal

Toimus 17. oktoober 2013 koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga. Haridusfestivalist on kujunenud Ida-Viru maakonna juhtiv haridusüritus, mis toimus sel aastal juba viiendat korda. Haridusfestivalil keskenduti piirkonnas aktuaalsele teemale “Kuidas saada inseneriks?”. Haridusfestivali ajal toimuvad insenerihariduse ja ettevõtlikkusega seotud konverents, mess, töötoad õpilastele ja õpetajatele, Ahhaa töötoad ja “Ettevõtliku kooli” võrgustiku õppeasutuste tunnustamine.
Haridusfestivalist teavitasime kõik maakondi ja edastasime neile ürituse kutsed. Konverentsil tutvustasime Lääne-Virumaa edulugu Aru Gupp AS ja Kadrina Keskooli koostööst.
Haridusfestivalil oli kokku ligikaudu 700 osalejat sh Viljandimaa, Võrumaa, Jõgevamaa ja Harjumaa õppeasutused.
Haridusfestivali sihtrühmad: õpetajad, õppeasutuste juhid, ettevõtjad, vabaühendused, haridusametnikud, õpilased/noored.
Haridusfestivali KAVA

Koostöö ettevõtjaga

Oleme üheksale maakonnale tutvustanud ja propageerinud „Unistused Ellu!” võrgustikku läbi „Ettevõtliku kooli” tutvustavate seminaride ja õppepäevade. Andnud nõu, kuidas ettevõtjaid leida ja kuidas neid võrgustikku ja õppetöösse edukalt kaasata. Tulemuseks on, et „Unistused ellu” võrgustikku on koondunud 23 uut ettevõtluspartnerit, kes on valmis konkreetesteks koostöötegevusteks haridusasutustega.

Edulugude kogumine ja kajastamine Facebook fännilehel ja kodulehel

Kõikidele MAKidele on tutvustatud Ida-Virumaa edulugusid ja edulugude vormi, oleme julgustanud neid koguma oma maakonna edulugusid ja avalikustama Facebookis. Hetkel on maakondade head näited lisatud MAKi oma kodulehele, kuna “Ettevõtliku kooli” uus koduleht on loomisel.

Veeb ja Facebooki fännileht

Vana kodulehekülje analüüsimisel selgus, et see tehniliselt ei tööta, oleme teinud ettevalmistusi uue kodulehe loomiseks.
Facebooki on lisandunud 176 uut “Ettevõtliku kooli” fännilehele uut huvitujat,
hetkel kokku 316 fänni. Perioodil 2013 on ainult üks fänn “Ettevõtliku kooli” fännilehe jälgimisest loobunud.
Kõige populaarsemad postitused on viited artiklitele või huvitavale infole, millest võib järeldada, et lehte kasutatakse pigem huvitava haridusalase info leidmiseks.
Võrgustiku tegemistest ja edulugusid oleme kajastanud umbes 23 korda.
Enamus Facebooki lehe fännidest on naised (83%) ja peamiselt vanuses 35-44, kellest enamus on Tallinnast, Jõhvist, Tartust, Kiviõlist, Rakverest ja Kohtla-Järvelt.

Mainekujundus –kokku on ilmunud 13 meediakajastust

Meediakajastused:

Muud tegevused

 • 14.02 ettekanne Linnade ja valdade päeval
 • 03.05. Jõhvi 75 raames toimunud haridusseminari külastamine
 • 22.05. esinemine Sillamäe Vanalinna Kooli projektidefestivalil
 • 31.05. RAT Race korraldamine
 • 16.08. Arvamusfestival 2013
 • 24.10. ettekanne EÕEL Üldkoosoleku Eelfoorum
 • 31.10. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi peremuuseumi avamine
 • 07.11. Ida-Virumaa Osaluskohvik 2013
 • 13.11 ettekanne Ida-Viru maavalitsuses Soome karjäärinõustajatele
 • 14.11 esinemine “Hea kooli” mudeli seminaril
 • 19.11. kahe tunni läbiviimine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis
 • 29.11 töötubade läbiviimine karjääripäeval Toila Gümnaasiumis

Valminud Standardi täiendatud versioon

Ettevõtliku õppe Standardisse on sisse viidud muudatused lähtudes 2012a. toimunud esimesest piloothindamisest.
Koostöös HTMga ja TÜ Eetikakeskusega oleme alustanud riikliku standardi loomisega, osalemine (05.06, 30.08, 11.12) ja esinemine seminaril (14.11).

Noorte ettevõtlikkus

Ida-Virumaa võrgustiku koordineerimine ja jooksev nõustamine noorte koostööks ettevõtjatega

Oleme aktiivselt osalenud EKTK Unistused ellukoosolekutel ja seminaridel (11.02; 05.08; 29.08; 31.08; 10.10) ning propageerinud Ida-Viru võrgustikule www. unistusedellu.ee, ettevõtjate andmebaasi

Oleme edastanud partnerite koostööettepanekud võrgustiku õppeasutustele ja aidanud õppeasutustel leida sobivaid koostööpartnereid nt. ühisprojekt Tallinki ja Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium vahel ning koostöö Jõhvi Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahel.

Lisaks oleme nõustanud partnereid koostöökoha leidmisel ja juhendanud koostööprojektide läbiviimisel ja meediakajastuste tekitamisel, nt koostöö Ida-Virumaa turismiklastriga

Jätkunud Heade näidete nõustamine, tagasisidestamine ja kogumine (olemas 28 uut edulugu, kokku 359). Kõik edulood on sisestatud kodulehele www.evkool.ee)

Lisaks oleme võrgustiku edulugusid kajastanud Facebookis, umbes 23 korda – näiteks, Sillamäe lasteaia Tammiku Põhikooli, Maidla Põhikool, Jõhvi Lasteaiad, Voka lasteaed, Sillamäe Vanalinna Kool, Kirju-Mirju, Avinurme lasteaed, Aseri kool, Jõhvi Gümnaasium, Toila Gümnaasium, Kiviõli I Keskkool

Lisarahastus

Projektitaotlused esitati:

Positiivne rahastusotsus on saadud:

 • IVOList 2013a. mentorprogrammi läbiviimiseks (465 EURi)
 • Eesti Energia – 2013 a. õppereis Rootsi – Taani (1500 EURi)
 • LEADERist 2014a. välisõppereisi korraldamiseks Brüsselisse (6400 EURi)
 • TÜ Narva Kolledž – Haridusfestival (u. 10 000 EURi)

Lisaks:

 • Ettepanekud HTM meetmesse “Õppe sidustamine tööturu vajadustega”
 • “Ettevõtliku kooli” esialgne strateegiline projektiidee INTERREG CB – Sotsiaalse ettevõtluse tekitamine koolis
 • Programmi “Riskilapsed ja -noored” üldhariduvaldkonna taotlusvoor tutvumine (Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis)
 • Eesti-Vene piiriülese programmi seminar

„Ettevõtliku kooli” võrgustiku programm

Jätkunud Ida-Virumaa võrgustiku (20 asutust) koordineerimine

Võrgustiku õppeasutustele on läbi viidud täiendavaid ettevõtlikku õppe koolitusi (20.03 Jõhvi Lasteaias, 21.03 Voka lasteaias, 30.04 Jõhvi Gümnaasiumis, 07.05 Sillamäe lasteaias), arengunõustamisi (Jõhvi lasteaiad, Toila Gümnaasium, Sillamäe Vanalinna Kool, 17.09 Avinurme Gpmnaasium, 19.09 Narva-Jõesuu Keskkool, 26.09 Kiviõli I Keskkool, 20.11 Maidla Kool, 29.10 Jõhvi Vene Gümnaasium) ning võrgustiku jooksvaid nõustamisi.

Välisõppereis

Rootsi-Taani õppereis toimus 02.-06.12.2013. Osalejaid kokku 32. Õppereisi eesmärgiks oli külastada haridusasutusi Taanis (Klostermarksskolenit) ja Rootsis (Varbyskolanit), sest mõlemad koolid on liitunud programmiga The Leader In Me. USAst alguse saanud programm The Leader In Me on oma olemuselt “Ettevõtliku kooli” programmile sarnane. Seetõttu saigi valitud kaks lähemat kooli, kes on programmiga liitunud, et külastada neid ning saada seeläbi programmist paremat aimu. Samuti võimalus tutvuda Taani ja Rootsi haridussüsteemiga ning võimalus luua kooliga kontakti, et võimalusel tulevikus koostööd teha. Teiseks eesmärgiks võib pidada võimalust luua reisi näol keskkond, kus võrgustikku kuulujad (ja ka mitte kuulujad) saaksid omavahel paremini tuttavaks ning toimuks võrgustumine. Ehk selle tulemusena õpetajad vahetavad omavahel muljeid ja kogemust ning ehk sünnib ka mõni koostöö idee.

Ümarlaua korraldamine

Käivitunud on “Ettevõtliku kooli” mentorprogrammi, millel on 2 eesmärki:

1. „Ettevõtliku kooli” võrgustiku liikmete vahelise koostöö tõhustamine. Iga õppeasutus oma kogemuste ja teabega saab olla kasulik teistele õppeasutustele. Võrgustiku nn teenus (nõustamine) on suunatud eelkõige oma liikmetele. See on hea põhjus „Ettevõtliku kooli” võrgustikuga liitumiseks!

2. Olla mentoriks uutele õppeasutustele väljaspool maakonda. Mentorid saavad propageerida ettevõtlikkust, aidata uutel õppeasutustel rakendada ettevõtlikku õpet ning parandada õppeasutuste üldist õhkkonda ja hoiakuid.

Mentorprogrammis osalejate arv, eraldi koolituspäevade kaupa

I koolituspäev (2. aprill) – 16 osalejat – Sissejuhatav koolitus mentorsuhtest, rollidest ja –tehnikatest

II koolituspäev (2. mai) – 15 osalejat – Juhtimine ja eestvedamine

III koolituspäev (10. juuni) – 7 osalejat – Analüüsiseminar

IV koolituspäev (11. september) – 16 osalejat – Videokoolitus

Mentorite tunnustamisüritus (17 oktoober)

Koolituspäevadel osales kokku 117 õpetajat/direktorit

Mentorprogrammi tulemusena on võrgustikul 6 mentorit, kelle nimed on leitavad “Ettevõtliku kooli” kodulehel

Lisaks viidi läbi ümarlauad eraldi koolidele ja lasteaedadele:

 • 06.11. ümarlaud koolidele – sisendi saamine 2014 tegevuskava koostamiseks – 13 osalejat
 • 08.10. ümarlaud lasteaedadele – sisendi saamine 2014 tegevuskava koostamiseks – 8 osalejat
 • 24.09. ümarlaud lasteaedadele – sisendi saamine 2014 tegevuskava koostamiseks – 12 osalejat
 • 12.11. ümarlaud võrgustiku lasteaedadega – “Ettevõtliku kooli” Standardi arendus – 7 osalejat
 • 12.12. ümarlaud võrgustiku lasteaedadega – “Ettevõtliku kooli” Standardi arendus – 4 osalejat

Standard ja tunnustamine

Valminud Standardi täiendatud versioon – ettevõtliku õppe standardisse on sisse viidud muudatused lähtudes 2012a. toimunud esimesest piloothindamisest.

17. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis pidulik “Ettevõtliku kooli” õppeasutuste tunnustamine. Baastaseme saavutasid Kohtla-Järve linna lasteaed Kirju-Mirju ja Jõhvi Gümnaasium. Hõbetaseme saavutas Sillamäe lasteaed Päikseke.

2013. aasta lõppseisuga on võrgustikus 1 Hõbetaseme (Sillamäe lasteaed Päikseke) saavutanud õppeasutus ja 9 baastaseme (Kiviõli I Keskkool; Ahtme Gümnaasium; Tammiku Gümnaasium; Toila Gümnaasium; Illuka Kool; Voka lasteaed Naksitrallid; Avinurme lasteaed Naerulind; Jõhvi Gümnaasium; Kohtla-Järve linna lasteaed Kirju-Mirju) saavutanud õppeasutust.
Standardi protsessis ja enesehindamisel nõustasid õppeasutusi “Ettevõtliku kooli” mentorid

KOV seminari korraldamine

29.08. I seminar – jäi ära, osalejate puudumise tõttu – asendatud Haridusfestival 2013 toimunud INTERREGi seminariga

10.12. II seminar – osales 3 KOV esindajat

Kõigile lepingu partneritele on edastatud kirjalik ülevaade 2013 a. tegevustest ja vahendite kasutusest.

2011 – IVEK on jätkanud “Ettevõtlikkuse ja innovatsioonihoiakute kujundamine koolides” programmi „Ettevõtlik kool” tegevuste elluviimist vastavalt strateegiale

Olulisemd tulemused:

 • Seadusandluse kaasajastamise programm – Eeltöö ettevõtliku hariduse standardi väljatöötamiseks ning rakendamiseks koostöös HTM, MKM, REKK, Tartu Ülikooliga juhul kui vastav taotlus saab rahastuse INTERREG IV A programmist
 • Seire- Valminud ettevõtliku hariduse monitooringu süsteemi kirjeldus, võrgustiku pilootmonitooring. Tulemuseks kokkuvõte, et Ida-Virumaa “Ettevõtliku kooli” võrgustikku kuuluvate koolide õpilased paistavad silma koolist väiksema eemalejäämisega ning saavad väiksemat arvu klassikordamisi arvesse võttes ka paremini hakkama. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) statistika põhjal oli 2009-2010. aastal IVEK võrgustikku kuuluvates koolides klassikursuse kordajate osakaal üle 200 õppijaga gümnaasiumis keskmiselt ca 0,7%. Eesti keskmine 2,4%. “Ettevõtliku kooli” võrgustiku koolid paistavad oma maakonnas silma ka selle poolest, et neis on kõrge gümnaasiumi lõpetajate protsent sama lennu alustanutest 10. klassis.
 • Mainekujundus – Kommunikatsiooni korraldamiseks saadud soovitused eksperdilt; HTM Eestimaa õpib ja tänab – Hariduse sõbra ja toetaja tunnustus; esitatud taotlus EU Enterprise Award konkursile; väljas LVP-l, peremessil Jõhvis. Lisaks meediakajastused Haridusfestivalist, blogi “Ettevõtliku kooli” konkursi kohta IVEKi kodulehel jaFacebook fännilehel.
 • Osalemine EKTK ettevõtlusõppe mõttekojas. Algatati riiklik ettevõtjate võrgustik “Unistused Ellu!” eesmärk: toetada noorte ettevõtlikkust nii õppetöös kui ka väljaspool, olles neile partneriks ja mentoriks.
 • Jätkutegevuste planeerimine, jätkurahastuse otsing, tegevuste laiendamine. Läbi viidud “Ettevõtliku kooli” strateegia vahehindamine koostöös võrgustikuliikmetega.
 • Jätkutegevusteks tegime ettepaneku Ida-Virumaa KOVidele. Eesmärk: Võrgustiku koolidel ja lasteaedadel on tõusnud teadlikkus ettevõtliku õppe kasulikkusest, mõistavad üheselt, mis on ettevõtlik õpe, oskavad seda rakendada ja oma edukust hinnata vastavalt ettevõtliku hariduse standardile.
 • Standardi loomisel koostööpartner – Tartu Ülikooli Narva Kolledž ja HTM.
 • Osaleb 12 KOV Ida-Virumaalt, sh 21 õppeasutust. Sarnane ettepanek tehti ka Lääne-Viru ja Pärnumaa MAKidele, et alustada nende maakondades sarnast võrgustikku, otsus positiivne. IVEK on neile mentoriks vastavate tegevuste läbiviimisel.

Õppevisiidid ja täiendkoolitused

 • õppevisiitidel oli väga positiivne mõju koostöö tekkele nii Eesti kui välismaa pedagoogide vahel
 • 24 – 26.01 eestlaste õppevisiit Rootsi Örebro õppeasutustesse (50 osalejat Ida-Virumaalt)
 • 09 – 11.02 soomlaste õppevisiit Ida-Virumaa koolidesse (18 soomlast)
 • 02.- 04.03 eestlaste õppevisiit Lätti, Riia õppeasutustesse (49 osalejat Ida-Virumaalt)
 • 04 – 06.04 rootslaste õppevisiit Ida-Virumaa koolidesse (19 rootslast)
 • 28-30.09.2011 rahvusvaheline seminar Kotkas(osalejaid 50)
 • 13-14.12.2011 töörühma koosolek Stockholmis
 • 26-27.05 toimusid projekti elluviimiskes töörühma koosolek Stockholmis,
 • 28.06 töörühm+juhtrühma koosolek Riias.
 • Õppereis Šotimaale 19-22.09.2011 (11 osalejat, peamiselt ettevõtjad). Tutvuti Šoti ettevõtliku hariduse mudeliga osaledes haridusmessil Scottish Learning Festival ja külastades erinevaid koole, kohtudes ettevõtjatega, kes on kaasatud õppeptotsessi.

Eesmärk oli suurendada teadlikkust ja motivatsiooni ettevõtliku hariduse vallas selleks, edendada õppeasusute ja partnerite koostööd, kaasates neid õppetöösse.

Külastati Šotimaal juba mitmendat aastat toimuvat Haridusfestivali (Scottish Learning Festival). Haridusfestivali raames toimus rohkelt seminare, jututubasid, vestlusringe, töötubasid, õppematerjalide- ja õppevõimaluste mess. Festivalil kuulis ja nägi mitte ainult Šoti kogemust, vaid sai kogemusi vahetada kogu maailma ettevõtliku hariduse arendajatega. Lisaks korraldati koolide külastused, kus sai oma silmaga näha kuidas teistmoodi õpetatakse, kuidas kaasatakse õppetöösse ettevõtjaid ning toimusid erinevad töötoad. Kohtusime ka ettevõtjatega, kes on koos koolidega suuri tegusid korda viinud, tutvstasid oma eesmärke ja kogemusi.

 • Projektikoolitus lastele 21; 23; 24; 26; 30.04. Osalejaid 11 last vanuses 7- 17aastat. Eesmärk: tööriistad lastele, et nad ise oma häid ideid saaks realiseerida. Teemad: eesmärgi sedamine, tegevuskava, raha leidmine, väikeprojekti elluviimine, projekti analüüs.
 • 28.02 Evhariduse koolitus – Haapsalu Kolledž (25 osalejat)
 • 17.06; 20.06 Ettevõtlik õpetaja – Olustvere majandus- ja teeninduskool (15 osalejat)
 • Jätkus ettevõtliku hariduse koolitus õpetajatele (05.01. ja 28.01), osales 20 õpetajat, 12 õppeasutusest. 07.02 toimus ettevõtliku hariduse koolituse lõpuseminar, osalesid ettevõtliku kooli võrgustiku liikmed (60osalejat): KOV, koolijuhid, õpetajad ja õpilased. Õpetajate koolituse ja lõpuseminari viisid läbi TÜ Narva Kolledž.
 • Viidi läbi “Ettevõtliku kooli” meeskonna koostöökoolitus, mis koosnes IV moodulist ja toimus perioodil 16.09 – 22.11.2011, korraldajaks OÜ Intelligentne Grupp. Koolituse eesmärgiks oli suurendada koostööoskust õppeasutuse juhi, koordinaatori (õpetajate) ja koolivälise organisatsiooni vahel. Koolitusel osales 21 õppeasutust (21 koolijuhti+25 õpetajat+8 partnerit). Koolituse tulemusena valmisid ühisprojektiideed koostöös kooliväliste partneritega.
 • Projektide fond – Koostati juhised ja reeglistik fondile ning vastav vorm, millel esitatakse koostöö idee. Fondi haldab Ida- Viru maakondlik ettevõtlikkuse koordinaator.

Šoti eduka näite põhjal loodi iga kooli ja lasteaia jaoks fond, kust ettevõtliku tegevuse toetamiseks koostöös koolivälise partneriga on võimalus taotleda väikest summat. Koostöö tegevused koolivälise partneriga ei jää raha taha, vaid saavad teostatud. Koostööprojektide fond seostati “Ettevõtliku kooli” meeskonna koostöökoolitusega (rahastati Enterprsing SELF projektist), kus osalesid õppeasutste juhid, koodinaatorid, kes koostööprojekti väjatöötamiseks kaasasid meeskona. Läbi koolituse õppisid nad kuidas projekti planeerida, kuidas kaasata partnereid, kuidas projekti ellu viia, mängiti läbi kaasus. Osalejad valmistasid ette ühe projekti, kus kaasasid õppetööse partnerid. Põnevuse lisamiseks ja motivatsiooniks said parimad projektiideed suurema summa.

Ekspertiisi on pakutud Leader tegevusgrupile, Ida-Viru Maavalitsusele, IVOLile, kutse-ja kõrgharidusasutustele

Neljandat aastat toimus ettevõtlike projektide konkurss (läbi õppeaasta, auhinnagala 12.05.). Esitati 96 projekti (18 koolist ja 14 lasteaiast). 12.05 auhinnagala (236 osalejat sh. 19 kooli, 9 lasteaeda, kõrgkoolid, ministeeriumid, KOV, ettevõtjad). Meediakajastused: 15 meediakajastust üleriigilistes ja kohalikes väljaannetes, lisaks nominente tutvustav blogi IVEKi kodulehel ja Facebook fännilehel.

22.11.2011 Haridusfestival. Aktiivõppe meetodid ja koostöö. Seminarid, aktiivõppemeetodite mess, töötoad, vestlusringid, direktorite debatt, iseloodud õppematerjalide kokurss, ettevõtlik koolide posterettekannete näitus,eraldi noorteprogramm. Korraldati koostöös Keskkonnaamet, TÜNK ja Jõhvi Kontserdimaja. Osalejaid hinnanguliselt 500.

Meediakajastus: Kaasati eraldi PR agentuur, sõnumite korrastamiseks ja reklaamväljundite leidmiseks, arvamuslugu ja pressiteade.Teemat kajastati nii kohalikus kui üleriiklikes ajalehtedes, televisioonis, raadios ning sotsiaalmeedias. Tulemus: Postimehes (30.11.2011) ilmus Kristi Ruusamäe arvamusartikkel „Tuupijate armee on ajast ja arust“. Pressiteade avaldati Õpetajate Lehes. Samuti kajastused järgnevates väljannetes: Eesti Rahvusringhääling, Raadio 7, Virumaa Teataja ja Põhjarannik.

Muuhulgas kogusime ideid meie Haridusfesivali põnevaks ja heaks korralduseks.

“Ettevõtliku kooli” materjalide tootmine

 • Infovahetus ja juhendmaterjalid: valmimas juhendmaterjal õpetajale ettevõtlike tegevuste läbiviimiseks ja kooliväliste partnerite kaasamiseks – koostatakse koostöös Taru Ülikooli Narva Kolledziga. Juhendmaterjal valminud, trükitakse Enterprising SELF projekti raames.
 • Veebipõhise e-raamatu koostamine – edulugude tõlkimine inglise keelde.
 • Valminud heade näidete trükised – kokku 1000 eksemplari. I osa (500 tk) ja II osa (500 tk)
 • Ida –Viru pilootkoolide/lasteaedade koordinaatorite töö tulemusel on toimunud tegevusgruppide laienemine koolides/lasteaedades, igakuisete tegevusaruannete esitamine meeskonna arengust + 1 edulugu ettevõtlikkust tegevusest – heade näidete veebipõhise andmebaasi pidev täiendamine, I poolaastal kogutud 117 edulugu (kokku 221 edulugu)
 • Jätkub Tartu partneri toetamine ja nõustamine I-V kogemusega (nt. konkursi korraldamisel). Esimest aastat toimus 26.05 ettevõtlike projektide konkurss Tartus. Esitati 22 projekti 7 erinevast koolist ja 2 noortekeskusest. Kokku 94 osalejat.
 • Ettevõtlikkuspedagoogika aluste koolitus Tartumaa õpetajatele – I osa koolitusest kestis 12 päeva ja II osa 9 päeva (osalejaid 15).
 • “Ettevõtliku kooli” programmi tegevuste aktiivne tutvustamine, koordineerimine ja elluviimine (demopäeva korraldamine, koolituste läbiviimine, avatud tundide korraldamine)

Muu

21.01 Eestimaa õpib ja tänab – Hariduse sõbra ja toetaja auhind

3.02 EKTK mõttekojas osalemine

15-16.02 Linnade ja valdade päevad – sh. “Ettevõtliku kooli” tutvustamine

8.04 “Ettevõtliku kooli” ettekanne konverentsil “Haridus on valgus. Eesti kool vaatab tulevikku (141 osalejat)

26.02 Haridusfoorum

7.04; 10.05 PAK strateegia koosolek – ettevõtliku õppe ja noorte toetamine lisatud meetmetesse

2.06 Ida-Virumaa arengukava hariduse fookusgrupis osalemine

2010 – IVEK on jätkanud protsessi “Ettevõtlikkuse ja innovatsioonihoiakute kujundamine koolides” programmi „Ettevõtlik kool” jätkutegevused

 • Ettevõtlikkushoiakute populariseerimiseks ning ettevõtlike tegevuste hulga ja kvaliteedi tõstmiseks toimub igapäevaselt koolide ja lasteaedade nõustamine, kuidas koolis ettevõtlikult õpetada ja meeskonda luua ning inspireerida õpetajaid
 • Võrgustiku laiendamiseks on tegeletud “Ettevõtliku kooli” programmi mainekujundusega ning võrgustiku kodulehe ja infolistide täiendamine, käigushoidmine. Tulemuseks asjaolu, et ettevõtlike projektide konkursil osales k.o. aastal juba 12 kooli ja 9 lasteaeda väljastpoolt pilootvõrgustikku.
 • Koostatud ning rahastamise leidnud on uus arendusprojekt „Ettevõtlik kool – koostöö ettevõtjaga“ EASettevõtlikkusteadlikkuse programmi toetusel. Osaleb 13 kooli+10 lasteaeda. Eesmärk: iga laps saab vähemalt ühe ettevõtlikku õppimise kogemuse, mis toimub koostöös koolivälise organisatsiooniga.
 • Valminud on monitooringuprotsessi ja õpetaja juhendmaterjali alusdokument, erinevaid ettevõtliku kooli tutvustavaid materjale: film, voldik, seinakaart.
 • Toimus teist aastat Haridusfestival. Selle aastase Haridusfestivali keskseks teemaks oli koostöö õpetaja, õpilase ja ettevõtja vahel. Haridusfestivali raames toimus: konverentsid, mess, töötoad, Ahhaa keskuse näitus ja töötoad. Osalejate arv hinnanguliselt: konverentsid 200 , töötoad 200, Ahhaa 1000 inimest. Haridusfestival sai 25 meediakajastust (s.h ERRuudised, Vikerraadio, Delfi, Postimees, Õpetajate Leht).
 • Toimunud “Ettevõtlik kool” programmi tegevuste koordineerimine ja elluviimine, ekspertiisi pakkumine ettevõtlikkust haridusest huvitatud osapooltele (nt “Ettevõtliku kooli” programmi tutvustus riigikogu kultuurikomisjonile 11.02., EKTK mõttekojas osalemine, teised maakonnad).
 • Interreg projekti “Enterprising SELF” elluviimine – Elluviimisel Interregi projekt Soome., Rootsi, Läti ja Eesti partneritega. IVEK on Eesti poolne juhtpartner. Eestist osaleb 10 omavalitsust 20 haridusasutusega (10 kooli+ 10 lasteaeda). Projekt on 3 aasta pikkune. Central Baltic INTERREG IV A raames rahastatava projekti „Enterprising SELF: Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland “ eesmärk on ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates lasteaiast. Projekt on 3 aasta pikkune. Projekti kestvus on 01.01.2009 – 31.12.2011.

2010.a. I p.a projekti põhitegevusteks on täiendkoolitused:

10-12.02 toimus lätlaste õppevisiit Ida-Virumaa koolidesse

14-15.03 rahvusvaheline seminar Rootsis, Örebros (50 osalejat)

Ellu viidi suur koolitus lasteaia- ja kooliõpetajatele ning koolitajatele, mille korraldab TÜ Narva Kolledž. Esimeses järjekorras toimus perioodil 22.03- 21.05 lasteaedade õpetajate koolitus (20 osalejat, 10 lasteaeda). Järgnevalt toimus 14-16.06. ettevõtlikku hariduse koolitajate koolitus, kus osales 10 tulevast koolitajat, sh koolide ettevõtlikkuse koordinaatorid, õpetajad, TÜ Narva kolledži õppejõud, koolidirektorid. Koolitajate koolituse viisid läbi Šotimaa vastava ala professionaalid

2010 II p.a projekti põhitegevusteks on täiendkoolitused ja õppevisiidid:

27. septembrist alates toimus koolitus koolide õpetajatele ja koordinaatoritele (20 osalejat, 13 kooli; koolitus lõppes 7. veebruaril 2011 lõpuseminariga)

11-12. novembril toimus rahvusvaheline seminar Lätis (50 osalejat) Riias

8-10. detsembril toimus õppereis Soome Kotka piirkonna õppeasutustesse (50 osalejat).

Koolid ja lasteaiad uuendasid tegevuskavasid.

Kolmandat aastat toimus ettevõtlike projektide konkurss (läbi õppeaasta, auhinnagala 12.05).

Konkureerisid projektid kus:

1) rakendatakse õppeaine(te)s omandatud teadmisi ja oskusi praktikas nii, et need on seotud reaalse eluga;

2) tegevused on teostatud ja läbiviidud õpilaste endi poolt või õpetaja juhendamisel.

2010 a. pidasime oluliseks koostööprojekte partneritega väljastpoolt kooli. Esitati 73 projekti (20 koolist ja 10 lasteaiast). 12.05 auhinnagala (246 osalejat sh. 24 kooli, 17 lasteaeda, kõrgkoolid, ministeeriumid, KOV, ettevõtjad). Kokku ilmus 11 meediakajastust (sh üleriigiline meedia: Terevisioon, Vikerraadio, Raadio 2, Postimees jmt.), lisaks aktiivne suhtlus sotsiaalmeedias (sh konkursi blogi, millel 890 unikaalset külastajat)

IVEK koostöös Tartu Ärinõuandlaga viiakse ellu koostööprojekti “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustiku rakendamine Ida-Viru- ja Tartumaal” Innove alameetmest Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus. Ida-Virust osaleb 10 KOV (13 kooli ja 10 lasteaeda) ning Tartumaalt 1 KOV (5 kooli).

Põhitegevused I poolaastal

 • Sõlmitud on ettevõtlikkuse koordinaatori lepingud Ida-Viru 13 pilootkooliga, koordinaatorid esitavad igakuiselt tegevusaruande meeskonna arengust ja ühe eduluoo ettevõtlikkust tegevusest – tekib veebipõhine heade näidete andmebaas.
 • Toimub Tartu partneri toetamine Ida-Virumaa kogemusega: läbiviidud avaseminar Tartus (16.04.); Tartu esindajate osalus “Ettevõtliku kooli” projektikonkursil (2 nominenti, 16 külalist); suhtlus koolidega; Tartu osa lisamine “Ettevõtliku kool” kodulehele; õpetajakoolituse käivitamine.

Põhitegevused II poolaastal

 • Ida –Viru pilootkoolide koordinaatorid – Igakuisete aruannete tulemusena on kokku kogutud 104 edulugu. Koolides on loodud tegevusgrupid. Õpetajad kasutavad üha rohkem õpimeetodeid, kus õpilased saavad olla aktiivses rollis.
 • 21-25.09 Õppereis Šotimaale (14 osalejat). Osaleti haridusmessil ja külastati erinevaid koole. Saadi erinevaid kogemusi ettevõtliku hariduse vallas.
 • Alusuuringu läbiviimine Tartumaal – Uuring viid läbi 5 Tartumaa pilootkoolis (osales 349 õpilast ja 69 õpetajat). Uuringu eesmärk oli fikseerida koolide hetkeolukord ettevõtlikkusteadlikkuse valdkonnas.
 • 18.11. OKEI konverents –Sihtgruppi gümnaasiumi õpilased (89 osalejat), keda julgustati ja motiveeriti olema ettevõtlik inimene.
 • Tegevuskavade koostamine – Tartu 5 koolis
 • Koolide koorinaatoritele koolitusprogramm – 9 õppepäeva, 15 õpetajale 5 koolist. Koolituskava koostatud Tartu Ülikooli Narva Kolledži poolt “Ettevõtliku kooli” strateegia raames.
 • Ida-Viru Haridusfestival 2010 – Tartu maakonna koolidest osales seminaril, messil ja töötubades12 õpetajat 3 koolist.
 • Õppekäik Ida-Virumaa koolidesse – 3 Tartu koolist (16 osalejat). 2 Ida-Virumaa kooliga tekkisid koostöösidemed. Kaasatud olid ka Pärnu koolid (18 osalejat)

2009 – IVEK on jätkanud protsessi “Ettevõtlikkuse ja innovatsioonihoiakute kujundamine koolides” projekti „Ettevõtlik kool”

Jätkunud on juba 2005. aastal alustatud tegevused ning toimunud on uute tegevuste elluviimiseks vajalike tegevuste juhtimine. Protsessi käigus on toimunud vajaminevate tegevuste koordineerimine ja elluviimine, protsessi arenguks vajaminevate jätkuprojektide koostamine protsessi edasiarendamiseks, ekspertiisipakkumine ettevõtlikku kooli võrgustiku tegevusele, võrgustiku laienemisega kaasnevad tegevused,võrgustiku koordineerimine, “Ettevõtlikku kooli” konkurss Ida­-Virumaal, võrgustiku kodulehe ja infolisti käigushoidmine.

Olulisemad ettevõtlikkust käsitlevad proaktiivsed tegevused 2009. aastal:

Läbiviidud on “Ettevõtliku kooli” võrgustiku strateegia koostamise protsess, mida kaasrahastasid EAS ja Ida-­Viru Maavalitsus. Ettevõtliku kooli võrgustik hõlmab koolijuhte, õpetajaid, omavalitsusi, ettevõtjaid, lastevanemaid ja muid haridusprotsessi osalisi ning toetab haridussüsteemi raames antava hariduse kvaliteediparandamist. “Ettevõtliku kooli” võrgustiku strateegia on võrgustiku tegevuste aluseks olev dokument, mis sätestab ettevõtliku kooli võrgustiku tegutsemise põhilised eesmärgid ja nende saavutamise põhimõtted. Strateegia keskendub soovitud muutusele ja selle saavutamise teedele. Strateegia annab aluse operatiivse tasandi tegevuskavade koostamiseks.
Strateegia koostati aastateks 2009­-2025.

Strateegia koostamiseks rakendati tegevused:

 • Väliskeskkonna analüüs ja Ida­-Virumaa rahvastikuprognoos
 • Õpetajate ja õpilaste küsitlused ja fookusgruppide intervjuud, alusuuring, (mis koosnes 1063 ankeetküsitlusest õpilastele ja pedagoogidele ning 8 fookusgrupi intervjuust). Ankeetküsitluse käigus uuriti 4 klassi, 9 klassi ja gümnaasiumiõpilaste hoiakuid ja hinnangut enese ettevõtlikkuskompetentsidele. Õpetajatelt uuriti, kuivõrd nad kasutavad ettevõtliku õpetamise meetodeid oma igapäevases tegevuses. Fookusgruppide intervjuud viidi läbi järgnevate haridussüsteemi osapooltega: koolide juhid, lasteaedade juhid, lapsevanemad ja III sektor, riigi ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid, tööturu osapooled (ettevõtjad,Töötukassa), pedagoogid, noorteorganisatsioonide esindajad, kõrg­, kutse­ ja täiendharidusasutuste juhid. Fookusgrupi intervjuude eesmärk oli kaardistada probleemid haridussüsteemis ja uuridahuvigruppide ootusi erinevatele haridusprotsessis rolli omavatele partneritele.
 • Võrgustiku visiooni ja missiooni määratlemine
  Visiooni saavutamiseks on strateegias püstitatud kolm põhieesmärki:
  1. teadus­ ja arendustegevuse konkurentsivõimeline kvaliteet ja mahu kasv,
  2. uuendusmeelne ettevõtlus ülemaailmses majanduses uut väärtust loomas,
  3.pikaajalisele arengule suunatud ja innovatsioonisõbralik ühiskond.
  Teadus­ ja arendustegevuse ning innovatsiooni mahu kasvu aluseks saab olla ainultvaldkonnas tegutsevate töötajate hulga ja nende kvaliteedi kasv, mis tähendab vajadustinvesteerida inimestesse. Strateegis eesmärkide realiseerimise meetmed näevadki ette meetmetekompleksi väljatöötamist põhikooli ja gümnaasiumi tarbeks äratamaks õpilastessügavamat huvi teaduse ja tehnoloogia vastu ning nendega seotud tegevuste toetamist. Selleks, et omandatud teadmised realiseeruksid uuendusmeelse ettevõtlusena, on kindlasti lisaks tehnoloogia alastele teadmiste omandamisele olulisel kohal ka sotsiaalsete kompetentside arendamine.
 • Võrgustiku jaoks oluliste väärtuste määratlemine strateegia elluviimisel
 • Strateegiliste eesmärkide määratlemine valdkonniti
 • Taktikalise tasandi tegevusprogrammide määratlemine
 • Strateegia rakendamise põhimõtete kirjeldamine

“Ettevõtliku kooli” võrgustiku strateegia tegemise protsessis oales aktiivselt 105 inimest erinevatestvaldkondadest.

Juba teist aastat toimus maikuus IVEK korraldatud tunnustamisüritus Ida­-Virumaal üldhariduskoolidele, et välja selgitada, tunnustada ja laiemale avalikkusele esitleda silmapaistvamaid projekte ja projekti meeskondi, kes on panustanud piirkondliku ettevõtlikkushariduse edendamisesse. Lisaks nimetatule on konkursi eesmärgiks ettevõtlikkuse, kui hoiaku, propageerimine ühiskonnas. Sellel aastal laekus konkursile Ida-­Virumaa üldhariduskoolidest 52 (2008/2009a.) teostatud projekti. Konkursi raames premeeriti rahaliste auhindadega (nominendid 3000 EEK, vanuseastmevõitjad 6000 EEK, peaauhinna võitja sai veel lisaks sellele 4000 EEK) erinevates vanuse kategooriates kokku 12 projekti. Üritust toetasid kokku 11 sponsorettevõtet, EAS ja IVEK. Auhinnaüritusest võttis osa 21 üldhariduskooli, 2 kõrgkooli ja 2 lasteaia esindajat ning press. Kokku ilmus 14 meediakajastust. Eesti keeles kajastas üritust ja teemal “Ettevõtlik noor” koolielu.ee, Õhtuleht, Virumaa Teataja, Vikerraadio Uudis+, Kuku Raadio, Õpetajate leht, In.ee, ETV Terevisiooni uudised, ETV Tervevisioon (intervjuu), ERR, Postimees, Elmar, Põhjarannik ja vene keeles vene Delfi, Severnoje Poberezje, seti.ee, siin.ee.

IVEK annab sisendit ning osaleb ettevõtlikkuse teemalises protsessis EKTK juures toimuvas ettevõtlus­- ja ettevõtlikkusõppe mõttekojas.

Koostatud ja positiivse otsuse on saanud projekttaotlus Leader meetmest projektikoolituse läbiviimiseks noortele koos praktiliste oskuste omandamisega projektilaadsete tegevusteplaneerimiseks ja elluviimiseks, meeskonnatööks. Koolituse õnnestumise korral on võimalik selliseid koolitusi pakkuda kõikide võrgustiku üldhariduskoolides.

IVEK koostöös Tartu Ärinõuandlaga on esitanud ja positiivse otsuse saanud Innove alammeetmest Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus koostööprojektile “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustikurakendamine Ida­-Viru­ ja Tartumaal”. Projekti põhieesmärgiks on Tartumaale ettevõtlikkuspädevuse kogemuse edasiandmine. Kuna kogemus ettevõtlikkuspädevuse sihipärasest rakendamisest Ida-­Viru pilootkoolides on tekitanud huvi ja väärib järgimist, kuna ettevõtlikkushariduse tulemusena on tõusnud nii hariduse kvaliteet kooli astmeid läbivalt kui õpimotivatsiooni, sest sihtgruppide ootustele vastavalt jälgitakse, et õppetöö aitaks kujundada õpilastes positiivset minapilti; rakendada omandatud teadmisi ja oskusi praktikas. Tartumaal on loodud pilootkoolide võrgustik ja valmisolek ettevõtlikkuspädevuse rakendamiseks hariduses. Ida­-Virust osaleb 10 KOV (13 kooli ja 10 lasteaeda) ning Tartumaalt 1 KOV (5 kooli).

2008 – Protsessi käigus on toimunud protsessi arenguks vajaminevate jätkuprojektide koostamine protsessi edasiarendamiseks, ekspertiisi pakkumine ettevõtlikku kooli võrgustiku tegevusele, võrgustiku laienemisega kaasnevad tegevused, võrgustiku koordineerimine, võrgustiku kodulehe ja infolisti käigushoidmine.

21-25.09 toimus õppereis Šotimaale, kaasatud EAS, HTM, Innove, TÜ Ettevõtluskeskus, Leader grupp, koolid (13 osalejat)
1-5.12 Toimus Šoti eksperdi Eric Burtoni visiit Eestisse

Visiidi põhiüritused:

 • 26.05 – Ettevõtlikku kooli konkurss Ida-Virumaal, mille auhinnaüritus toimus 26.05 IVEK korraldusel ja EASi ning MKMkaasabil Jõhvi Kontserdimajas.
 • Esmakordselt Ida-Virumaal tunnustati koolides ettevõtlikkusharidusega tegelevaid õpetajaid ja aktiivseid õpilasi. “Ettevõtlik kool” konkursi eesmärk – välja selgitada, tunnustada ja laiemale avalikkusele esitleda silmapaistvamaid projekte ja projekti meeskondi, kes on panustanud piirkondliku ettevõtlikkushariduse edendamisesse. Lisaks nimetatule on konkursi eesmärgiks ettevõtlikkuse, kui hoiaku, propageerimine ühiskonnas.
 • Konkursile laekus Ida-Virumaa üldhariduskoolidest 21 2007/2008a. teostatud projekti. Konkursi raames premeeriti rahaliste auhindadega (nominendid 3000 EEK, vanuseastme võitjad 6000 EEK, peaauhinna võitja sai veel lisaks sellele 4000EEK) erinevates vanusekategooriates kokku 9 projekti. Üritust toetasid kokku 9 sponsor ettevõtet, MAK ja IVEK. Auhinnaüritusest võttis osa 26 kooli esindajat, 27 külalist, press, koolilapsed, toimus “Ettevõtliku kooli” esitlus Terevisioonis, ETV-s, ORT-v, Raadio 4-s, ER-s.

2007

2007.a. sügis – „Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogramm

„Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogrammi raames koolitati pilootprojektis osalenud koole – igast koolist 2 tulevast ettevõtlikkuse koordinaatorit, kes läbisid neli kahepäevast moodulit. Lisaks potentsiaalsetele koordinaatoritele koolitati viimase, viienda moodulina pilootkoolide koolijuhte. Arendusprogrammi moodulid on kirjeldatud alljärgnevalt:

 1. moodul: Iseenda juhtimine. Eestvedamine ja juhendamine. Nõustamine ja tagasiside andmine.
 2. moodul: Loovus. Efektiivsed suhtes. Meeskonna- ja koostööoskused.
 3. moodul: Stress ja selle juhtimine. Enesekehtestamine. Ajajuhtimine.
 4. moodul: Infojuhtimine. Avalikud suhted.
 5. moodul (koolijuhid): Juht arendaja ja toetajana. Tulemuslik meeskonnatöö. Meeskondliku juhtimise põhimõtted. Juht ja aeg. Erinevad juhtimisstiilid motivatsiooni loojatena. Koolijuhi roll ja vastutus. Juht ja võim.

„Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogrammi raames ei edastatud konkreetseid oskusi, kuidas ettevõtlikkust õppetöösse rakendada vaid pigem keskenduti koordinaatorite hoiakute muutmisele, silmaringi avardamisele ja näpunäidete jagamisele.

2007.a. kevad – „Ettevõtlik kool” võrgustiku käivitamine

„Ettevõtlik kool” võrgustiku käivitamise raames viidi läbi kolm seminari, kus selgitati välja võrgustiku vajadus, koostati võrgustiku mudel (sh määratleti võimalike partnerite roll eduka võrgustiku toimimises) ning lõpuks lepiti kokku „Ettevõtlik kool” võrgustiku tegevuskavas.
Esimese seminari viis läbi Inscape Baltic OÜ esindaja, kes sai ühtlasi sisendi „Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogrammi koostamiseks.

2006

2006.a. sügis – „Ettevõtlik kool” avaseminar

„Ettevõtlik kool” avaseminaril, mis toimus Jõhvi Kontserdimajas, tutvustati Šotimaa ettevõtlikkushariduse ideed laiemale üldsusele ja asjaosalised (pilootkoolide esindajad) rääkisid oma muljetest ja mõtetest ettevõtlikkusharidusest Šotimaal ja Eesti võimalustest selle rakendamisel siin. Avaseminari eesmärk oli äratada huvi ettevõtlikkuse, kui hoiaku kujundamisele Eesti haridusmaastikul.

2006.a. kevad – Šotimaa õppereis

Õppereisile eelnes šotlaste Ida-Virumaa külastus, kus anti ülevaade ettevõtlikkusmeetodi rakendamisest Šotimaal West-Lothiani maakonnas. Seejärgselt läbisid projekti raames pilootkoolide esindajad (2-3 inimest igast koolist sh koolijuhid) Šotimaal teemakohalise koolituse.

Projekti käigus tõdesid osalejad, et Ida-Virumaa koolid on juba ettevõtlikud, kuid puudub toimiv võrgustik, mille abil oma ideid-ettevõtmisi jagada ja arendada. Koos tehes saavutatakse tulemused paremini ning Šotimaa on suurepärane näide toimivast koostöövõrgustikust, entusiasmist ja organiseeritusest.

Ühe nädala jooksul külastati kohalikke koole, kohalikku kolledžit, maakonna Haridusosakonna Ettevõtlikkus Hariduses osakonda, osaleti maakonna õpetajate ideede päeval, ettevõtlikkuse rakendamise õppepäeval ning käidi ka maavanema vastuvõtul.

Projekti tulemusena on valminud pilootkoolide tegevuskavad ettevõtlikkuse rakendamiseks neis koolides ning välja on töötatud võimalikud ühistegevused ja eesmärgid.