"Ettevõtliku kooli" partnerid


Programmi “Ettevõtlik kool” koordinaatorina on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus toetanud võrgustiku koostööd kooliväliste organisatsioonidega, et suunata ettevõtliku õppe integreerimist koolisüsteemi.

Erinevad huvigrupid panustavad koos ühise eesmärgi nimel – tegus ja hooliv noor, parandades hariduse kvaliteeti ja suurendades noorte edukust elus.

“Ettevõtlik kool” KIIDAB HEAKS!