Ettevõtlik Kohtla-Järve Järve Kooli õpilane pani aluse veloabi teenusele (edulugude konkursi nominent 2020)

  Veloabi idee tekkis Kohtla-Järve Järve Kooli õpilasel Lauri Väinal siis, kui ta nägin, kuidas kaks inimest olid hädas jalgratta tehniliste riketega. Koolis valis Lauri omale loovtööks veloabi teenuse välja töötamise. Kui jalgratturil tekib rattaga mõni probleem, siis ta saab telefoni teel võtta veloabiga ühendust ning  väljakutsele jõudes remondib Lauri ratta kohapeal ära või siis vajadusel toimetab […]

Sillamäe Vanalinna Kooli õpilased tegid filmi Eduard Konti legendi “Rebasesaba juga” ainetel (edulugude konkursi nominent 2020)

  Sillamäe Vanalinna Koolis sai 4.klassi õpilastel mitme õppeainete lõimimise tulemusena valmis oma multifilm Ida-Virumaa kirjaniku Eduard Kont legendi “Rebasesaba juga” ainetel. 2019.aasta märtsis kohtusid Sillamäe Vanalinna Kooli õpilased Ida-Virumaa kirjanikuga Eduard Kont, kes tutvustas nendele legende Ida-Virumaast ning tekitas õpilastes huvi nii lugemise kui ka oma kodupiirkonna väärtuslike paikade vastu. Nii tekkis õpilastel idee […]

Tulge meile nädalaks õpetajaks, Tuuli Roosma!

Koolis toimuv on lahutamatult seotud sellega, mis toimub ühiskonnas. Seega on kool paratamatult pidevas muutumises ja meetodid, mis mingil ajal ennast õigustasid, võivad aja möödudes tunduda arhailiste ning lapsevaenulikena. Tänapäeva kooli ülesanne ei ole enam juba ammu vaid kirjaoskuse ja matemaatika õpetamine. Kas kellegi prominentse ettevõtliku naise, nagu Tuuli Roosma, kaasamine, suudaks ära teha selle […]

Voka lasteaed Naksitrallid – Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige alates 2008

Ettevõtliku Kooli võrgustikus on lasteaed aastast 2008 ning täna on lasteaial meie hõbetase. Edulugude konkursile on lastead igal aastal esitanud põnevaid praktikaid. Lasteaial on ka lapsevanematega hea koostöö: vanemad toetavad ja aitavad kaasa erinevate õppevaldkondade planeerimisel; projektipõhine õpe toimub alati kodude toel, vanemate kaasatusega. Seoses Toila valla haridusasutuste (Kohtla-Nõmme Kool/lasteaed ja lasteaed Naerumeri) omavahelise kontakti […]

Iisaku Gümnaasium – Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige alates 2016

Iisaku Gümnaasium kuulub Ettevõtliku Kooli võrgustikku alates 2016. aastast. Äramärkimist väärib 2018.aasta kevadel kooli sisehoovi euroalustest rajatud mööbel. Nimetatud tegu sai ära märgitud tunnustamisüritusel Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018. Mis on Ettevõtlik Kool? Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem […]

Kiviõli I Keskkool – Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige ja kuldtaseme kool

Kiviõli I Keskkool on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige juba aegade algusest peale ehk juba 2006. aastast! Ühtlasi on koolil Ettevõtliku Kooli kuldtase ehk kõige kõrgem standard, mida me välja anname. Kiviõli I Keskkool on silma paistnud sellega, et nad oskavad teha suuri koordineerimist vajavaid ja paljusid partnereid kaasavaid projekte, nagu Loomefest, Keskaja Päev, Unistuste Jooks, […]

Kirju Mirju Lasteaed: Ettevõtliku Kooli võrgustikus alates 2009. aastast

Kirju-Mirju lasteaed kuulub Ettevõtliku Kooli võrgustikku aastast 2009. Ettevõtliku Kooli koolitustelt saadud teadmised on aidanud õpetajatel muuta oma tegevused huvitavamaks andes lastele võimaluse osaleda planeerimisel ja tegemistes aktiivselt tegutsedes ja avastades õppida läbi oma kogemuste. Lisaks sellele sai Kirju-Miru lasteaed 2017. aastal Ettevõtliku Kooli hõbetaseme ning on edukalt osalenud meie edulugude konkursil. Nad on saanud […]

Ettevõtlikkus ongi moes! ehk kuidas Kohtla-Järve Järve Kool on aastaid noortesse ettevõtlikkust süstinud

Mida rohkem laseme lastel avastada, algatada ja ellu viia, seda ettevõtlikumad noored sirguvad – just nii võiks kokku võtta Ettevõtliku Kooli ühe juhtmõtetest. Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub üle Eesti 135 haridusasutust, Ida-Virumaalt 20. Tänavu oktoobris toimunud Ettevõtlik Kool haridusfestivalil said ettevõtlikud koolid ja lasteaiad tunnustatud, sh pälvis Kohtla-Järve Järve Kooli projekt Moedemm kategoorias „Parim koostöö […]

Подсказка: в этих школах растут самостоятельные дети

К сети «Предприимчивых школ» присоединились также Кохтла-Ярвеская Малевская основная школа, Кохтла-Ныммеская школа, Ийзакуская гимназия, Силламяэская основная школа и Кивиылиский детский сад «Каннике»!   В октябре 2019 в Пайде состоялся образовательный фестиваль сети «Предприимчивых школ» Эстонии, где были приняты новые стандарты базового и золотого уровней. Этой осенью базового уровня «Предприимчивой школы» достигли еще четыре школы в […]

Предприимчивость в моде! Или как Кохтла-Ярвеская Ярвеская школа годами прививает предприимчивость своим ученикам.

Чем больше мы позволяем детям познавать, начинать какую-то деятельность и доводить ее до конца, тем предприимчивее они вырастают – именно так можно суммировать основной принцип программы «Предприимчивая школа». В сеть «Предприимчивых школ» входит более 135 образовательных учреждений Эстонии, 20 из них в Ида-Вирумаа. В октябре этого года, на образовательном фестивале «Предприимчивых школ» награждали предприимчивые школы […]