Põltsamaa Ühisgümnaasium lõi õpilaskogu ka nooremale kooliastmele (edulugude konkursi nominent 2020)

  Ettevõtlikkuse arenemiseks tuleb anda võimalusi juba väikelapse east alates. Üheks võimaluseks nägi huvijuht Helena Nõmmik, et tuleb luua õpilaskogu ka nooremas kooliastmes. Nii vastaski tema üleskutsele 25 4.-5. klassi noort, kes tahtsid sõna sekka öelda koolielu huvitavamaks muutmisel. Kohe esimesel kokkusaamisel määratleti oma roll, et nad on ideede genereerijad, eestvedajad, kaasõpilaste motiveerijad ja noorelt-noorele õppimise […]

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi noored tõid teiste eakaaslaste ette teemad, mida muidu ei räägita (edulugude konkursi nominent 2020)

  Kolm julget ja algatusvõimelist Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilast otsustasid rääkida teemadel, mis noortele tegelikult korda lähevad. Idee autor oli 11. klassi õpilane Stella Lippur, kes tunnetas, et noortega sellistel teemadel ei räägita ning otsustas, et tal on võimalik seda muuta. Ta motiveeris ka kaasõpilasi ning üheskoos kirjutati projekt, otsiti toetajaid ja suheldi nendega. Noored […]

Vaimastvere Kool “Keeltekohvik”. Üle-eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Noorte algatus”

Vaimastvere Koolis õpivad lisaks eesti lastele, lapsed Iraagist, Süüriast, Ukrainast ja Venemaalt. Selleks, et anda omapoolne panus mõnusa ja üksteisest hooliva kogukonna loomiseks, otsustasid kaks ettevõtlikku Vaimastvere Kooli õpilast koostöös õpilasomavalitsusega korraldada kogukonnale mõnusa päeva, kus sai tutvuda erinevate rahvustoitudega ning nautida Daniel Levi kontserti. Projekti raames toimusid koolis kokanduse töötoad, mida juhendasid Vaimastvere kooli […]

Uute Linnulaulude lauliku ja CD-plaadi väljaandmine

Kategooria “Ettevõtlik lasteaed” I koht – Lasteaed Mari   Inspireerituna Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel lasteaias MARI läbi viidud õppeprojektidest „Teele, teele, kurekesed” ja „Lasteaed MARI tervitab saabuvaid rändlinde” tekkis muusikaõpetajal idee lõimida teema muusikaõpetusega.  Põhitegevusteks sai uute linnuteemaliste laulude loomine heliloojate poolt, laulude arranžeerimine, lastele selgeks õpetamine, laste poolt sisselaulduna CD-le salvestamine. Muusikast inspireeritud illustratsioonid valmisid […]

3-D disain ja 3-D modelleerimine ning programeerimine õppetöös

Kategooria “Põnevaim tund” I koht – Voore Põhikool Voore Põhikool osales  Eesti 2.0. 3D printerite taotlusvooru konkursil ja sai õppeaasta alguseks 3D printeri. Koos õpilastega otsustati kasutada matemaatika ja informaatika ainetundides õppeülesannete tegemisel  3D disaini  ja 3D printimist. Motivatsiooni suurendamiseks sooviti osaleda HITSA poolt välja kuulutatud konkursil. Õpilased moodustasid rühmad kooliastmeti. Esmalt õpiti kasutama veebikeskkonna […]