Jõõpre Kool “Ronimisrada”. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Heategu kogukonnale”

Jõõpre Koolil on olemas sise- ja välijõusaal. Õpilaste eesmärgiks oli rajada kooli õuele juba olemasoleva välijõusaali juurde ronimisrada, mis on mõeldud eelkõige noorematele õpilastele vabaaja veetmiseks pikapäevarühma õuetegevuste ajal, Jõõpre lasteaed Jõmmu vanema rühma õpilastele ning ka tegutsemiseks pärast tunde ja  koolivaheaegadel. Jõõpre Kool on Tervistedendav Kool ning seetõttu on noorte teostatud töö igati koolile […]

Noorte ettevõtluse õppesuuna ettevalmistuskursus “Noorte ettevõtluskool”

Kategooria “Parim koostöö partneritega” II koht – Pärnu Ühisgümnaasium Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja Pärnu Ühisgümnaasiumi koostööna toimiva „Noorte ettevõtluskooli“ eesmärgiks on arendada õppijates ettevõtlikkust, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut; oskust märgata probleeme, neid analüüsida ja valmidust leida neile lahendusi; anda õppijatele võimalus omandada teadmisi ja praktilisi kogemusi ühiskonnas toimuvate nähtuste ja majandusprotsesside ning nende […]