Vändra Gümnaasiumi õpilased katsetasid ettevõtja elu (edulugude konkursi nominent 2020)

  Vändra Gümnaasiumi ja rahvusvaheliselt tunnustatud käsitöövaipade tootja OÜ Valley ühiseks eesmärgiks sai ettevõtlusõppe praktikumiga tõsta ettevõtlusõppe kvaliteeti. Pea 300-le õpilasele loodi ainukordne võimalus osaleda reaalses vaiba kavandamise ja valmistamise protsessis, seda päris algusest lõpuni. Protsessi käigus valmis laste kujundatud kavandite ja kunstnike ning kudujate kaasabil tafting tehnikas, käsitöös seinavaip. Teiseks eesmärgiks on tõsta ka õpetajate […]

Lihula Gümnaasiumi projekt “´Heategevuslik viimase koolikella ball” (nominent kategoorias “Parim koostöö partneriga”)

Lihula Gümnaasium “´Heategevuslik viimase koolikella ball” on üle-eestilise edulugude konkursi 2019 nominent kategoorias “Parim koostöö partneriga”.    18. aprillil 2019 sai teoks Lihula Gümnaasiumi heategevuslik ball. Selle õppeaasta suursündmus, mille ettevalmistuse käigus ei osanud keegi ette näha nii südantsoojendavaid tulemusi. Koolinoored said hakkama millegi nii suurega, mis oma väärtuselt annab igale korraldajale ja osalejale ellu […]

Jõõpre kooli eestvedamine “Jõõpre bussipeatuse uuendamine” (kategooria “Heategu kogukonnale” nominent)

“Jõõpre bussipeatuse uuendamine” on üle-eestilise edulugude konkursi 2019 nominent kategoorias “Heategu kogukonnale”. Jõõpre bussipeatus oli väga halvas seisus – seinte värv koorus, seinad oli kohati soditud, pingid vajasid parandamist. Kuna on laulu- ja tantsupeoaasta, siis noored tahtsid teha midagi teistsugust. Jõõpre bussipeatuse uuendamine oli seotud nelja 8. klassi õpilase loovtööga “Bussiliiklus ja bussipeatused Eestis. Jõõpre […]

Jõõpre Kool “Ronimisrada”. Üle-Eestilise edulugude konkursi 2018 nominent kategoorias “Heategu kogukonnale”

Jõõpre Koolil on olemas sise- ja välijõusaal. Õpilaste eesmärgiks oli rajada kooli õuele juba olemasoleva välijõusaali juurde ronimisrada, mis on mõeldud eelkõige noorematele õpilastele vabaaja veetmiseks pikapäevarühma õuetegevuste ajal, Jõõpre lasteaed Jõmmu vanema rühma õpilastele ning ka tegutsemiseks pärast tunde ja  koolivaheaegadel. Jõõpre Kool on Tervistedendav Kool ning seetõttu on noorte teostatud töö igati koolile […]

Noorte ettevõtluse õppesuuna ettevalmistuskursus “Noorte ettevõtluskool”

Kategooria “Parim koostöö partneritega” II koht – Pärnu Ühisgümnaasium Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja Pärnu Ühisgümnaasiumi koostööna toimiva „Noorte ettevõtluskooli“ eesmärgiks on arendada õppijates ettevõtlikkust, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut; oskust märgata probleeme, neid analüüsida ja valmidust leida neile lahendusi; anda õppijatele võimalus omandada teadmisi ja praktilisi kogemusi ühiskonnas toimuvate nähtuste ja majandusprotsesside ning nende […]