Antsla Gümnaasiumi projekt “Loovuslaager” (kategooria “Noorte/laste algatus” nominent)

Antsla Gümnaasiumi “Loovuslaager” on üle-eestilise edulugude konkursi 2019 nominent kategoorias “Noorte/laste algatus”. 

loovuslaager

Foto: Antsla Gümnaasium

Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Kristel Taal korraldas 5.-6.04.2019 2-päevase Loovuslaagri, kuna soovis saada ürituse korraldamise kogemust. Samuti tahtis õpilane korraldada laagrit, mis osalejatele meeldiks, looks erinevaid võimalusi kaasõpilaste loominguliseks eneseväljenduseks läbi tegevuste suunaga õpilaselt õpilasele ning pakuks aktiivset vaba aja veetmise võimalust.

Laagri sihtgrupiks olid Antsla Gümnaasiumi 5.-9. klassi õpilased. Loovtöö koosnes mitmest erinevast etapist. Kõigepealt viidi sihtgrupi õpilaste seas läbi taustauuring, mille abil soovis korraldaja välja selgitada, mis on õpilaste ootused. Seejärel tehti küsitluse analüüs, mille tulemusena kujunes neli töötuba: näitlemine, kunst, loov liikumine, mäng.

Seejärel pani Kristel Taal kokku korraldusmeeskonna, mis koosnes kolmest 8. klassi, kolmest 9. klassi õpilasest, loovtööd juhendanud õpetajast ning kunstiõpetajast. Edasi sai otsustatud laagri toimumise aeg ja koht (05.04.2019- 06.04.2019, Antsla Gümnaasium). Kristeli juhendamisel töötati välja laagri täpsem kava ja tegevused töötubades. Tehti toitlustamist puudutav kalkulatsioon, küsiti pakkumisi erinevatest toitlustusasutustest, määrati osalustasu. Õpilane kujundas reklaamplakati, osalejatele ja läbiviijatele tänukaardid.