Räpina Ühisgümnaasiumi noored said esinemisoskuse kogu eluks (edulugude konkursi nominent 2020)

 

Aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kes pakatasid erinevatest ideedest, otsustasid oma klassikaaslastega moodustada esinemistrupi, kes heategevuslikus korras esines erinevatel Viljandimaa, Lõuna-Eesti, Räpina valla ja kooli üritustel. Tegevuse käigus valmistasid õpilased ette mitu näidendit, õppisid erinevate maade rahvaste tantse, mõtlesid välja showprogramme, lauluetteasteid, viisid koolis läbi tantsuvahetunde. Õpilased mõtlesid läbi ja koostasid kontsertideks sobivaid esinemiskavu.

Seoses nimetatud tegevustega arenes märgatavalt õpilaste

  • kultuuri- ja väärtuspädevus- tutvusid erinevate maade kultuuri
    iseärasustega ja väärtustavad seda kultuurilist mitmekesisust.
  •  sotsiaal- ja kodanikupädevus- tegutsevad aktiivsete, teadlike, abivalmis ja
    vastutustundlike noortena, kel on kogemus suhtlemisel lasteaialastest vanuriteni.
  • suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevus – oskab ennast selgelt väljendada, kasutades
    head diktsiooni, julgeb oma ideid avaldada ning ellu viia.

Nende pädevuste arenguga on neist saanud silmapaistavad eestvedajad ja eeskujud Räpina Ühisgümnaasiumis ja teiste maakonna noorte seas. Oma esinemistega on nad rõõmu pakkunud ligi tuhandele erinevas vanuses inimesele.

Räpina Ühisgümnaasiumi projekti “Esinemisoskus kogu eluks” viisid ellu kooli 11. klassi õpilased. Projekt on nomineeritud edulugude konkursi “Õppime on põnev!” kategoorias “Noorte algatus” 3 parima sekka.