Ida-Virumaalt osaleb Bright Mindsi konkursil üle 60 noore!

Äriideede konkurss Bright Minds on koolitusprogramm, mis lõpeb konkursiga. Selles saavad osaleda kõik koolinoored üle Eesti, kuid iga aasta keskendutakse koolitamisel peamiselt viiele maakonnale. Neis piirkondades toimuvad projekti raames motiveerivad üritused äriideede leidmiseks ja õpetlikud koolituspäevad, mis aitavad noortel ettevõtlusega tutvust teha.

Sel aastal viiakse koolitusprogrammi läbi Hiiu-, Pärnu- ja Jõgevamaale ning Lääne- ja Ida-Virumaal.

Igas sihtmaakonnas toimub neli koolituspäeva. Samuti korraldatakse neist maakondadest transport ühisüritustele Tallinnasse. 24. novembril toimuval avaüritusel TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory räägivad tuntud ettevõtjad oma kogemustest, toimuvad töötoad ideede leidmiseks ja noortel on võimalus tutvuda teiste maakondade õpilastega.

Koolituskava algab detsembris. Igas maakonnas toimub ideede genereerimise ja meeskonnakoolitus, mille eesmärgiks on abistada ideede leidmise ja nende määratlemisega ning juba olemasolevate ideede osas noortele juhtnööride andmine edasitöötamiseks. Samuti räägitakse noortele meeskonnatöö murekohtadest ja kuidas nendega toime tulla. Oluline osa sellel koolituspäeval on ka mentorite ja noorte suhte tugevdamisel, et õpilased julgeksid hiljem mentoritega kontakti võtta ning abi küsida.

Teine koolitus toimub jaanuari alguses, mille teemaks on turg, toode ja sihtrühm. Veebruari koolituspäeval räägitakse müügist ja turundusest. Neljas koolitus toimub märtsi alguses, mille eesmärgiks on tutvustada onepager´it ja pitchimist. Seega toimub kuus keskmiselt üks koolituspäev , mis aitab noortel ideid süsteemselt edasi arendada. Pidevat tuge ja abi pakuvad mentorid. Koolitustele on osalema lubatud ka need noored, kes ei kuulu käesoleva õppeaasta sihtmaakondade hulka või kes konkurssist osa võtta ei soovi.

Märtsi lõpus tuleb noortel äriideed võistlusele esitada koos A4 onepageri ja videotutvustusega. Aprilli alguses antakse teada 20 finalisti. Enne finaalüritust toimub esinemis- ja ettekandekoolitus TTÜ Mektory keskuses, kuhu finalistidele organiseeritakse ka transport maakondadest.