Ajalugu


Ida-Virumaal algatatud ettevõtlikkushariduse idee pärineb Šotimaa õppesüsteemist, millest käis 2005. aastal maavalitsuse korraldatud Šotimaa ettevõtlikkuse programmi tutvustaval seminaril rääkimas West-Lothiani maakonna esindajad. Seda, millised on Šotimaa programmi tulemused käis IVEK (Ida-Viru Ettevõtluskeskus), EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) jaEKTK (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) delegatsioon 2005. aasta mais vaatamas. Seejärel algatas IVEK koostööprojekti, olles veendunud, et šotlastel tõesti õnnestub väga häid tulemusi saavutada.

Koostöö kolme osapoole (IVEK, koolid, Šotimaa partnerid) vahel tekkis ühiselt tunnetatud probleemist, et meie kool on väga teadmistekeskne mistõttu koolilõpetajad on tihti vähe ettevõtlikud ja nende konkurentsivõime nii tööandjana kui töövõtjana on madal. Projekti partnerid on ühisel seisukohal, et ettevõtlikkus ei ole lihtsalt sõnastatud majandusõpe vaid inimese võime oma mõtteid tegudeks muuta. See eeldab konkreetseid teadmisi ühiskonnas toimuvatest protsessidest (sh majandus), oskused meeskonnatööks, analüüsiks, planeerimiseks, organiseerimiseks ning vajalikud on sellised omadused nagu loovus, aktiivsus, avatus, vastutustundlikkus ja paindlikkus ja loomulikult ka õige hoiak: „Tahan – suudan – teen”.