Kasulikud materjalid


STRATEEGIA

Ettevõtliku Kooli strateegia 2020-2025

STANDARD

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgi standard 2020

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgi Standard 2020 enesehindamise vorm

Standard vene keeles

JUHENDMATERJALID ÕPETAJATELE

Ettevõtliku Õppe Juhendmaterjal Õpetajale

Ettevõtliku õppe juhendamaterjal õpetajale vene keeles

TULEM – Tundide Ja Tegevuste Külastamise Tööleht 1

TULEM – tundide ja tegevuste külastamise tööleht 2

TULEM tööriist

TULEM tööriist 2

Voldik Õpetajale

TULEM tööriista tööleht

Ettevõtliku Kooli mentaalkaart

Õpijuhised ennastjuhtivale õpilasele

Ettevõtlikkuspädevus õppeprotsessi kirjelduses

TULEM tööleht vene keeles

LOGOD

Ettevõtliku Kooli logo

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi Kaksiklogo

MUUD MATERJALID

Ettevõtliku Kooli Edulood I Osa

Ettevõtliku Kooli edulood II osa

Voldik lapsevanemale

Voldik Lapsevanemale vene keeles

Voldik noorele

Voldik noorele vene keeles

Voldik partnerile

Lapsevanema käsiraamat (esimese klassi õpilasele)