III Moodul – Ettevõtliku õppe Standardi koolitus

(6 akadeemilist tundi)

SIHTGRUPP: koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õpetaja-abid, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, õppeasutuste juhid

EESMÄRK: Mooduli läbinu mõistab üheselt ettevõtliku õppe Standardi loogikat ja selle võimalusi ning oskab Standardit kasutada õppeasutuse sisehindamis- ning arengutööriistana

ÕPIVÄLJUNDID:

III Mooduli läbinu…
….mõistab Standardi loogikat;
… oskab hinnata Standardi valdkondade vastavust ettevõtliku õppe põhimõtetele;
… oskab üles leida õppeasutuse tugevad ja nõrgad kohad ning tegutseda nõrgemate kohtade järeleaitamiseks;
… oskab täita enesehindamisetabelit vastavalt Standardi teguri kirjeldustele;
… teab, kuidas kaasata nõustajat;                                                                                                                                                                         …oskab kasutada Standardit arengutööriistana;
… teab, millal kaasata välishindajat;

Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222.