Ettevõtliku õppe standardi pakett

KELLELE: omavalitsusele ja õppeasutusele

STANDARDI PAKETI EESMÄRK: Saada olulist informatsiooni oma haridusasutuse toimimisest, tuvastada need valdkonnad ja kohad, kus oleks vaja täiendavat pingutust oma tegevuste kvaliteedi parandamiseks ning saada sisendit organisatsiooni edasiseks arendamiseks.
Ettevõtliku õppe Standardi hindmisprotsessi tulemusena on võimalik saavutada 3 erinevat taset: Baastase, Väljapaistev tase (hõbetase) ja Suurepärane tase (kuldtase).
Teise ja kolmanda taseme saavutamine on koolile selgeks kvaliteedimärgiks ning võimaldab saavutada tuntust regioonis ja riigis tervikuna ning parandada oluliselt oma tegutsemise tõhusust.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad 🙂

„Ettevõtlik kool” teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavub tulemusi, on vastutustundlik.

STANDARDI PAKETT PAKUB:

  • suuline nõustamine, „kriitlise sõbra” ehk nõustaja poolt
  • nõustaja poolt hindamisvormi lugemist ja kirjaliku tagasisde andmist (2 korda)
  • välishindaja poolt paikvaatluse läbiviimine õppeasutuses
  • välishindaja poolt inetrvjuude läbiviimine sidusgruppidega
  • välishindaja poolt hindamisraport koostamist
  • arenduskeskuse poolt tunnustustahvli ja lipu väljastamist, millega kaasneb kinnitus, et haridusasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele ning saab õiguse kasutada ametlikku nimetust Ettevõtlik kool või Ettevõtlik lasteaed

HIND: 1200 eurot+KM õppeasutuse kohta