Õpime õpetades!

Kristi Goldberg

kristi

Väljaõppinud praktiseeriv pedagoog aastast 2002, kellel on õnnestunud õpetada nii lasteaias, üldhariduskooli kõikides astmetes kui ka täiskasvanuid. Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ kohtus Kristi esmakordselt aastal 2006, siis kui idee programmist idanema pandi. Ta on osalenud programmis nii õpetajana, kooli koordinaatorina kui ka maakondilku võrgustiku eestvedajana. Täna on Kristi vastutada haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ koolituste sisu ja meeskond, kes koolitusi läbi viivad ja arendavad.

Reelika Lepik

Reelika Lepik1

Oma esialgselt väljaõppelt on Reelika eelkooli- ja esiõpetuse õpetaja,  kes igapäevaselt toimetab Järvamaa Arenduskeskuses noorte ettevõtlikkuse koordinaatorina. Samas võib teda leida ka koolis toimetamas majandusõpetuse õpetajana ja 4H ringijuhina. Reelika on haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ Järvamaal tegelenud alates aastast 2015. Ta on läbinud meie programmi koolitaja koolitused ning aidanud  arendustöös. Reelika kogemustepagasis on ka noorsootöö kogemus ning hulgaliselt täiendkoolitusi õpetamismetoodikate vallas. Kui Reelika kooli oma õpilaste juurde läheb, saab ta vahel kolleegidelt hurjutada, et liiga rõõmus ja positiivne on.

Hälis Rooste

Hälis

Hälis on pedagoogilise hariduse saanud Tartu Õpetajate Seminarist, töötanud õpetajana nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka lasteaias. Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ on Hälis kaasa olnud alates 2009. aastast. Tema vastutada on olnud nii Ida-Viru koolide-lasteaedade võrgutiku koordineerimine kui ka üle-eestilise võrgustiku juhtimine. Hälise kogemustepagasis on ka mitmete ettevõtliku õppe juhendmaterjalide koostamine ja toimetamine („Ettevõtliku õppe juhendmaterjal õpetajatele“, „Ettevõtliku kooli edulood“ I ja II osa). Tema juhendamisel on läbi viidud mitmed „Ettevõtliku kooli“ rahvusvahelised projektid.

Hälis on ka MTÜ Laste-Vanemate Rõõmukool asutaja ja juhendaja.