Heidi Uustalu

Heidi Uustalu

Heidi on õppinud klassiõpetajaks ja lõpetanud Taru Ülikooli sotsiaalteaduste magistriõppe. Tal on pikaajaline õpetaja- ja koolijuhitöö kogemus, lisaks on ta läbinud koolijuhtide mentorkoolituse programmi ja olnud mentoriks kuuele alustavale koolijuhile. Heidi maailmaparandamise usku ja usub, et millegi muutmiseks tuleb alati alustada endast. Ta tegutseb selle nimel, et kool oleks inimeseks kasvamise koht, kus valmistatakse õpilasi ette elu kontrolltööks, mitte kontrolltööde eluks. Teda on tunnustatud „Aasta õppeasutuse juht 2016“ tiitliga.

Kairi Ong

Kairi Ong

Kairi on noorte ettevõtlikkuse arendamisega (peamiselt väljaspool formaalharidussüsteemi) tegelenud 8 aastat. Kurb on kogeda, et sageli võtab meie koolisüsteem noorelt ära julguse unistada, erinevaid ideid ellu viia, katsetada, edu kogeda ja läbi kukkuda ning selle kõige kaudu ka ennast tundma õppida. Elus hästi hakkama saamiseks on meil aga just selliseid omadusi ja hoiakuid vaja. Mitte noori, kes oskavad imehästi töövihikus lünki täita ja vuristavad peast definitsioone. Ettevõtliku Kooli programmis pööramegi just neile TAHAN-SUUDAN-TEEN hoiakute kujunemisele suurt tähelepanu, neid saab arendada igas ainetunnis.

Hälis Rooste

Hälis Rooste

Hälis on pedagoogilise hariduse saanud Tartu Õpetajate Seminarist, töötanud õpetajana nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka lasteaias. Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ on Hälis kaasa olnud alates 2009. aastast. Tema vastutada on olnud nii Ida-Viru koolide-lasteaedade võrgutiku koordineerimine kui ka üle-eestilise võrgustiku juhtimine. Hälise kogemustepagasis on ka mitmete ettevõtliku õppe juhendmaterjalide koostamine ja toimetamine („Ettevõtliku õppe juhendmaterjal õpetajatele“, „Ettevõtliku kooli edulood“ I ja II osa). Tema juhendamisel on läbi viidud mitmed „Ettevõtliku kooli“ rahvusvahelised projektid.

 

Kristel Koddala

Kristel Koddala

Kristel on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse bakalaureuse õppe ja saanud õpetaja kutse kutseaasta koolitusest. Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise magistriõpinguteni viisid tema teed kutseõpetajana töötades. Pedagoogiline taust on Kristelil väga mitmekesine – alustades põhikooli ja gümnaasiumiga, tosina jagu aastaid kutsehariduskoolis, kus jagas oskusi ja teadmisi põhikoolijärgses õppes, rakenduskõrgharidus õppe tudengitele ja täiskasvanute koolituses.
Kristel on ettevõtlikku usku ja leiab, et õppimine on pidev protsess, mis ei lõppe klassi-või koolimaja ukse sulgedes. Teisi õpetades peame olema valmis ise õppima, uurima, avastama, eksima.

Jelena Kalames

Jelena Kalames

Jelenal on kogemusi täiskasvanute koolitajana ning ta on elukestva õppimise usku. Noorte karjäärinõustajana on ta kuulnud sadu erinevaid lugusid – unistustest ning tihti ka hirmudest; soovidest tulevikuks; kaardistanud noortega olemasolevaid oskusi. Iga lugu ning inimene on ainulaadne ning väärtuslik. Jelena on usku, et igal inimesel, olgu see õpilane või õpetaja, on vaja kõrvale mõttekaaslast. Ta usub, et ühine sära silmis päästab maailma.
Tegutsedes haridus- ning noorsootöömaailmas mitmel erineval tasandil on ta märganud, milliste oskuste ning hoiakute arenemine aitab noortel astuda julget sammu töömaailma ning muuta meie ühiskonda paremaks paigaks. Mitmekülgne ettevõtlikke hoiakute arendamine aitab elus edasi ning hoiab meid veepinnal.