Kasulikud materjalid


STRATEEGIA

Ettevõtliku Kooli strateegia 2020-2025

STANDARD

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgi standard 2020

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgi Standard 2020 enesehindamise vorm

Standard vene keeles

JUHENDMATERJALID ÕPETAJATELE

Ettevõtliku Õppe Juhendmaterjal Õpetajale

Ettevõtliku õppe juhendamaterjal õpetajale vene keeles

TULEM – Tundide Ja Tegevuste Külastamise Tööleht 1

TULEM — tundide ja tegevuste külastamise tööleht 2

TULEM tööriist

TULEM tööriist 2

Voldik Õpetajale

TULEM tööriista tööleht

Ettevõtliku Kooli mentaalkaart

Õpijuhised ennastjuhtivale õpilasele

Ettevõtlikkuspädevus õppeprotsessi kirjelduses

LOGOD

Ettevõtliku Kooli logo

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi Kaksiklogo

MUUD MATERJALID

Ettevõtliku Kooli Edulood I Osa

Ettevõtliku Kooli edulood II osa

Voldik lapsevanemale

Voldik Lapsevanemale vene keeles

Voldik noorele

Voldik noorele vene keeles

Voldik partnerile

Lapsevanema käsiraamat (esimese klassi õpilasele)