Standardi koolitus MAK koordinaatoritele ja Ida-Viru võrgustikule

SA Ida Viru Ettevõtluskeskus kutsub Maakondlike Arenduskeskuste koordinaatoreid ja Ida-Viru võrgustiku õppeasutusi, kes soovivad sellel aastal hakata Standardit taotlema (igast õppeasutusest 1 esindaja) koolitusele „Standard, kui abivahend muutuste juhtimiseks.“

Koolituse eesmärk: Osalejad on lahti mõtestanud standardi rakendamise olulised aspektid ning teadvustavad standardi rakendamise protsessi kui töövahendit oma eesmärkide saavutamiseks

Koolitus toimub 5.veebruaril kell 11.00 — 16.00 Ida-Viru Ettevõtluskeskuses, Jõhvi Pargi 27.

PÄEVAKAVA

10.45 – 11.00 saabumine ja tervituskohv

11.00 – 11.15 sissejuhatus ja standardi üldine tutvustus

11.15 – 13.15 püstitunud teemade arutelu

 

  • Kuidas püstitada kooliperele mõistetevaid eesmärke?
  • Kuidas kaasata inimesi muutuste protsessi?
  • Koolipere liikmete ja teiste partnerite rollid standardi protsessis?
  • Kuidas saada üle koolipere hirmudest ja vastuseisust?

13.15 – 13.30 kokkuvõte

13.30 – 14.00 lõuna

14.00 – 15.30 püstitunud teemade arutelu

 

  • Milliseid võimalusi saab kasutada andmete kogumiseks ja anlüüsiks?
  • Milline kooliväline tugi on vajalik standardi rakendamiseks?
  • Kuidas tunnustada kooliperet ja partnereid?
  • Millist kasu saab kool, kui on tunnustuse saanud?

15.30 – 16.00 kokkuvõtted

lõpetamine

Koolitust viib läbi Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Lauri Jalonen, kes on tegelenud «Ettevõtliku kooli» programmiga 2005 aastast alates ning on lisaks progammi panustamisele aidanud koostada «Ettevõtliku kooli strateegia 2009-2025», «Ettevõtliku õppe juhendmaterjali õpetajatele» ja «Ettevõtliku õppe Standardi»

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelnevat registreerumist hiljemalt 3. veebruariks.

Lõunasöök maksab 3,00 EUR ja maksmine toimub kohapeal.

Lisainfo:Hälis Rooste

Tel. 52 96 207

E-post halis.rooste@ivek.ee