Edulood

Ettevõtliku kooli avatud uste nädalal Sinimäe põhikoolis möödus LAK-õppe lainel

Ettevõtliku kooli avatud uste nädalasse Sinimäe põhikoolis mahtus nii uue avastamist, koosõppimist, noortekohtumine kui ka mitmeid erinevaid projekte ja kogukondlike kultuurisündmusi.

Uksed olid avatud kõikidele uudistajatele ning mõeldud oli ka neile, kes koolimajja kohale tulla ei saanud. Nimelt osalesid meie 7.-9. klasside õpilased samal ajal NoortekohtumisePärnu-Jaagupi Põhikoolis, kus otsisid koos sealsete õpilastega vastust küsimusele “Kuidas meelitada oma kodukanti rohkem noori turiste?”. Selleks, et toimuvat jagada ja üksteise tegemistest osa saada, algatasime samal ajal nutinädala sotsiaalmeedia sõpradele – kooli Facebooki kanali vahendusel jagasime lisaks avatud uste nädala sündmustele ka digimaailma võlusid ja valusid. Tasub kindlasti tutvuda!

Sinimäe Põhikool kuulub lisaks Ettevõtliku kooli võrgustikule ka keelekümblusvõrgustikku. Tulenevalt piirkondlikust eripärast on koolis au sees erinevad kultuurid ja nende väärtustamine. Nii on õppetöö koolis igapäevaselt värvikalt lõimitud. Avatud uste nädalal leidsid lisaks kultuurilisele ja keelelisele lõimumisele oma koha 3. klassi projekt “Maailma mandrid”, kus õpilastel valmisid eesti keele, loodusõpetuse ja kunstiõpetuse tundide lõimingus paaristöödena posterettekanded loosi teel saadud mandrite kohta. Lisaks maailma mandrite projektile toimus 3. klassi õpilastel kaardi lugemise ja orienteerumise projekt eesti keele, loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse lõimingus ning Pokumaa projekt eesti keele, loodusõpetuse ja tööõpetuse lõimingus.

2. klassi õpilased osalesid projektis “Kevadlilled”, kus eesti keele, loodusõpetuse, kunstiõpetuse ja tööõpetuse lõimingus õpiti tundma erinevaid kevadlilli. Õpiti pähe

loosi teel saadud luuletus, esitati see klassile, lahendati ristsõna paaristööna, pandi

üles näitus lillede kohta ning tehti grupitööd lillede nimetuste leidmisel. 

5. klass keskendus enda projektis aga ilmastikule ja ilmastikuelementidele. Loodusõpetuse, inglise keele ja informaatika lõimingus õpiti Riigi ilmateenistuse lehe toel looma nii ilmavaatlustabelit ja koostama ees ootava päeva ilmaprognoosi. Koostatud ilmaprognoosid tõlgiti inglise keelde ning informaatika tundides valmivad nende põhjal nii heli- kui ka videofailid.

7. klassi õpilased kaardistasid endaalgatatud projekti “MOBO-orienteerumisrajad Sinimäele!” raames kolme erineva MOBO-raja punktid ning parima tulemuse nimel said ühise ümarlaua taga kokku nii kooli, lasteaia, muuseumi  kui ka projekti Kirde Noored inimesed.

Oma osa Ettevõtliku kooli avatud uste nädalas leidis uue algatusena lapsevanemate keelekümbluslaupäev koolitus-seminarina, mis tõi kokku nii tänased kui ka tulevased lapsevanemad. Üheskoos otsiti laupäevahommikuse kohvitassi juures sõbralikus vestlusringis vastuseid ettevõtlike keelekümblusõpilaste kujunemise toetamisele. Kohaletulijad said lisaks harivale loengule osa mängulisest keeleõppest keelekohviku vormis, koos uuriti ja katsetati nutiõppe võimalusi keeleõppe toetamisel ning otse loomulikult jagati ka muresid ja kaardistati ootusi koostööks tulevikus.

Lihavõtete kombeid slaavi kultuuris käis meie 1.-4. klassi õpilastele 16. aprillil tutvustamas Narva linna Slaavi Kultuuriselts SVÄTOGOR. Üheskoos lauldi, mängiti ja korraldati lõbus munaveeretamise võistlus. Iga klass sai elamustunnist kaasa maitsva kulitši ehk lihavõttesaia.

23. aprillil õppisime koos ettevõtlike õpilastega Vaivara huvikeskuse juhendaja Tatjana Grebetškova juhendamisel ka ise maitsvat pirukat ja pannkooke küpsetama ning panime kiiruse ja vastupidavuse proovile Sinimäe spordihoone korraldatud jüripäeva tõrvikujooksul.

Ettevõtliku kooli avatud uste nädal Sinimäe põhikoolis lõppes 24. aprillil Tuleviku ehitamise töötoaga 5.-9. klassidele. Tallinna Tehnikaülikooli teadurid, insenerid ja disainerid viisid õpilastele läbi tuleviku ehitamise praktilisi töötubasid ning ühes õpilastega õppisid ka õpetajad.

Karis Peetsalu
Sinimäe põhikooli Ettevõtliku kooli programmi ja ettevõtlusõppe koordinaator

3. klassi klassijuhataja

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo