AVATUD USTE NÄDAL IDA-VIRUMAA KOOLIDES JA LASTEAEDADES

15-18. aprillil avame taas Ettevõtliku Kooli võrgustiku õppeasutuste uksed, et tõsta teadlikkust ettevõtlikust haridusest ja teha nähtavaks teistmoodi õppimine.

Tule uudistama ja saa teada, kuidas ettevõtlikud õppeasutused pakuvad teistmoodi haridust!

Külastada saab 12 õppeasutust Ida-Virumaal ning võimalus osaleda 77 põnevas tunnis või tegevuses.

Mille järgi tunneb ära ettevõtliku õppeasutuse ja mis iseloomustavad Ettevõtliku Kooli programmi olemust:

  • Efektiivne õppimine tunnis ja minimaale kodutööde maht
  • Numbrilise hindamise asemel õppimist toetav hindamine
  • Aktiivõppe-, projektõppe, koostöise – ja lõimitud õppe vormid vs loenguvorm
  • Õppimine väljaspool klassiruumi
  • Usalduslik suhe õpetajate, õpilaste ja vanemate vahel

 

Avatud uste nädala programm

Ettevõtlikud õppeasutused, kes avavad oma uksed külalistele on: Jõhvi Põhikool,  Jõhvi Vene Põhikool, Narva Soldino Gümnaasium, Lüganuse Keskkool, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium, Kohtla Järve Tammiku Põhikool, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi, Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe lasteaed Päikseke, Illuka Kool (lasteaed), Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju ja Voka lasteaed Naksitrallid.

Ettevõtliku Kooli programmi koordineerib Eestis Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Avatud uste nädala toimumist rahastab Euroopa Liit  Regionaalarengu Fond, projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“