Ettevõtliku kooli Ida-Viru suvekool

Traditsiooniline suvekool Ida-Viru õpetajatele toimub 22.-23. augutil Ruunawere Postimõisas.

Suvekooli eesmärk:
– Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” Ida-Virumaa võrgustiku arendamine, inspireerimine ja koostöö tugevdamine.
– Ettevõtlikkust toetavate tegevuste, programmide ja algatuste tutvustamine.
– Kogemuste vahetamine kompetentsi tõstmiseks.

“Ettevõtliku kooli” suvekooli teemad täpsustamisel.

Suvekool algab 22. augustil kell 11.00 ja lõpeb 23. augustil kell 17.00.

Igast õppeasutusest saab osaleda 2 inimest, vabade kohtade olemasolul rohkem. Eriti ootama aktiivseid uusi õpetajaid, kes pole varasemalt suvekoolis osalenud. Kes juba suvekoolist osa võtnud, palume kaasa kutsuda vähemalt ühe kolleegi.
Kulutused kaetakse projektist „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE)

Registreerumine on avatud 1. augustini 2018
LISAINFO!
Küsimuste ja ettepanekute korral võta ühendust halis.rooste@gmail.com tel. 5296027