„Ettevõtliku kooli“ võrgustiku liikmed käisid Rootsis ja Taanis õppereisil

Aastal 1989 avaldas Ameerika juhtimiskonsultant Stephen R. Covey ühe menukama äriraamatu „Väga efektiivse inimese 7 harjumust”. Arvatavasti ei arvanud autor, et 10 aastat hiljem aitab tema lähenemine juhtimisele hoida ära ühe USA kooli sulgemise ning sellest inspireerituna algatatakse haridusprogramm The Leader In Me.

USAst alguse saanud programmiga on liitunud Stockholmi lähistel asuv Vårbyskolan ja Roskilde Klostermarksskolen. Convey teoorial põhineva programmiga Rootsis ja Taanis käisid tutvumas Ida-Virumaa „Ettevõtliku kooli” võrgustiku õpetajad ja teised huvitujad.

Ole proaktiivne! Nagu „Ettevõtlik kool” nii ka The Leader In Me soovib, et tänapäeva koolis saaksid lapsed hariduse, mis valmistaks neid ette tulevikus endaga hakkama saama. Lihtsalt seetõttu, et maailm on nii kiiresti arenev, et tihtilugu on vaja lisaoskusi, et muutustega toime tulla.

Alusta lõppeesmärki silmas pidades! Kiireid tulemusi mõlema programmi puhul pole mõttet kellelgi oodata – vaja on aega ja kannatlikkust! Ühe lapse ettevalmistamine eluks kui ka üleüldine arendustöö hariduses, ei ole ühekordne lühiajaline projekt. See nõuab aega kohanemiseks õppeasutuse kõikidelt liikmetelt, nii õpilastelt, õpetajatelt, kooli juhtkonnalt kui ka lapsevanematelt.

Sea esmatähtis esikohale! Klostermarksskolen liitus programmiga seetõttu, et 9. klassi lõpus peavad õpilased tegema projekti. Akadeemilised teadmised selleks olid õpilastel küll olemas, kuid kõik muud oskused, nagu ajaplaneerimine, meeskonnatöö, neil puudusid. Sealsete õpetajate ja direktori sõnul on efektiivse inimese seitse harjumust aidanud õpilastel oma õpinguid paremini mõttestada, mistõttu on ka projektide tulemused paranenud.

Mõtle võidan-võidad! Nii Rootsi kui ka Taani koolis ringi liikudes võis näha, et õpilased kui ka õpetajad olid õnnelikumad – järelikult programm toimib. See aitab õpetajatel oma tööd paremini teha ning õpilastel on sellises keskkonnas parem õppida.

Püüa kõigepealt mõista ja alles seejärel olla mõistetud! Rootsi kooli direktor võttis programmi kasutusele, sest leidis, et see on hea vahend, mis aitaks koolil oma eesmärke paremini seada. Lootes ka sellele, et õpetajad mõistaksid, et selleks, et õpilased muutuksid peavad nemad õpilaste suunas sammu lähemale tegema. Kuigi programm on vaid osaliselt ülevõetud (nagu ka Taanis), siis see on Rootsi kooli aidanud.

Loo sünergiat! Vahel tasub korraks välismaal käia ning näha kuidas koolid seal toimuvad mõistmaks, et meie siin ajame „Ettevõtliku kooli” programmiga õiget asja. The Leader In Me, mis on „Ettevõtliku kooli” programmi sisule väga sarnane, on külastatud koolides leidnud rakendust vastavalt kooli vajadusele. Taanis keskendutakse programmi kaudu rohkem õpilaste individuaalse arengule, Rootsis on see jälle nö tööriist, mis on aidanud kollektiivil püstitada ühiseid eesmärke ning neid ka liitnud.

Terita saagi! Eesti Energia, kes on Ida-Virumaal toetab ettevõtlikuse edendamist, aitas toetusega Ida-Virumaa võrgustiku liikmetel saada ühe õpetliku kogemuse võrra rikkamaks – aitäh! Suur tänu ka kõikidele õppereisil osalenutele meeldiva seltskonna ja põneva reisi eest!

Artikkel õppereisi kohta ilmus ka jaanuari Ida-Expressis, mida saad lugeda SIIT