Koolitus Ida-Virumaa võrgustikule

ETTEVÕTLIK MÕTTEVIIS PÕHIHARIDUSES (P2NC.TK.316)


Sihtgrupp: Põhikooli pedagoogid.
Õppekeel: Vene

Koolituse läbiviimise aeg (periood) ja koht:

  • 11. veebruar (9.00-16.00) 2014;
  • 19. veebruar (9.00-16.00);
  • 6. märts (9.00-16.00);
  • 20. märts (9.00-16.00).

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi baasil.

Maht (EAP): 2 EAP (52 tundi: 32 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd)

Maksimaalne osalejate arv: 25
Maksumus: koolitus on töötavale õpetajale tasuta.
Õppetöö korraldus: Kaks 2-päevast sessiooni, õppesessioonide vahel iseseisva töö sooritamine. Kursuse käigus külastatakse põhikooli, kus on edukalt ettevõtlikkusõpet rakendatud.
Õpieesmärgid: Ettevõtlikkuspädevuse kujundamist toetavate metoodikaalaste teadmiste laiendamine ja vastava õpikeskkonna kujundamise võimaluste rikastamine.Koolituse teemad: Ettevõtliku hariduse strateegia. Ettevõtliku kooli standard. Ettevõtlik tegevus. Ettevõtlik õpetaja. Õpetajat toetavaid materjale. Ettevõtliku ainetunni/tegevuse ettevalmistamine, ainetevaheline integratsioon. Ettevõtlikkus ja meeskonnatöö koolis.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Kursuse läbinu on osalenud vähemalt 70% auditoorsest tööst ja on esitanud ning kaitsnud teiste kursuslaste ees oma ainetunni/tegevuse kava ja selle analüüsi (tund/tegevus, mis on õppesessioonide vahel ette valmistaud ja läbi viidud). Samuti osaleb kursusel osaleja koolikülastuse tagasisideseminaril.

Koolituse läbiviijad: Arne Piirimägi (Kiviõli Vene Gümnaasium), Olga Orehhova (TÜ Narva Kolledž), ettevõtliku õppe rakendamise kogemusega õpetajad.

Registreerimine:
Kohtla-Järve rühm

Täiendav informatsioon:
Tatjana Babanskaja
tel: +372 740 1914
tatjana.babanskaja@ut.ee