Tule osale üle-eestilisel edulugude konkursil!

Ettevotlik_kool_LOGOivek_logo2arenduskekuse logo

 

 

 

 

Üle-eestiline edulugude konkurss

 „Õppimine on põnev!”

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses.

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate haridusasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:

 • Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?
 • Kas kaasan oma ettevõtmistesse erinevaid partnereid?
 • Kas minu ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?
 • Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?
 • Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?
 • Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
 • Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:

 • Parim heategu kogukonnale
 • Parim koostöö partneriga
 • Põnevaim tund
 • Parim noorte/laste algatus
 • Ettevõtlik lasteaed (ei ole rahastatud EETAst)

Suure huviga ootame Sinu edulugusid hiljemalt 30.06.2016.

Osalemine:

 • Konkursile ootame 2015/2016 õppeaasta edulugusid.
 • Kui oled meie edulugude konkursist varem osa võtnud, siis arvesta, et ühe ja sama loo esitamine on lubatud ainult 1 kord!
 • Üks asutus võib esitada mitu edulugu.
 • Eduloo esitamise vormi leiad siit.

Täidetud ankeet koos algatust illustreeriva materjaliga palume esitada elektrooniliselt ettevotlikkool@gmail.com hiljemalt 30. juuniks 2016.

 

Hindamisetapid:

Esialgu kogume edulood kokku maakondlikul tasemel. Maakondlikud žüriid valivad välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis lähevad edasi üleriigilisele hindamisele. Võitjad selguvad ja saavad auhinnatud sügisel 2016. üle-eestilisel Haridusfestivalil.

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“. Rohkem programmist siin.

 

Ettevõtlikkust ja edu!

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ eestvedajad

 

Lisainfo:

Kristi Krilovs

kristi.krilovs@ivek.ee

Tel: 501 2901

 

Konkurssi rahastab Euroopa Liidu  Euroopa Sotsiaalfond läbi projekt “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” EETA ja tegevusi viib ellu Maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustik.