Uudised

Eesti noorte rahatarkus on PISA uuringu põhjal kõrge

OECD rahvusvahelise PISA 2018 finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti õpilaste finantsalased teadmised ja oskused maailma parimad. Eesti noorte tulemused on uuringus osalenud 20 riigi hulgas esimesel kohal: koguni 95%-l meie 15-aastatest õpilastest on rahatarkuse põhiteadmised ning viimase kuue aastaga on meie noorte vastavad tulemused oluliselt paranenud.

2018. aastal osales PISA finantskirjaoskuse uuringus 117 000 noort 20 riigist. Eestist osales 5 371 noort, neist 4 000 sooritasid testi eesti (75%) ja 1 371 (25%) vene keeles.
Eesti tulemuste keskmine punktisumma on 547, mis on oluliselt kõrgem OECD keskmisest tulemusest (505 p).

Selle tulemusega esimesel kohal, meile järgnevad Soome ja Kanada, mis jagavad teist ja kolmandat kohta (vastavalt 537 p ja 532 p). Eesti tulemused näitavad, et meie noortel on tugevad finantsalased põhiteadmised – uuringu baastaseme on saavutanud 95% Eesti noortest.

Meie noorte rahatarkus sõltub pere ja kooli sotsiaalmajanduslikust taustast vähesel määral. Samuti ei ole suurt erinevust poiste ja tüdrukute ning linnas ja maal elavate noorte tulemuste võrdluses, mis tähendab, et rahatarkuse omandamisel on meie noored võrdsemas seisus kui teiste riikide noored.

Finantskirjaoskust arendatakse Eestis Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Rahandusministeeriumi eestvedamisel elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi kaudu. Ettevõtlusõppe Edu ja Tegu programmi kuulub ka haridusprogramm Ettevõtlik Kool, millega on tänaseks liitunud 124 kooli ja 14 lasteaeda üle Eesti.

Neid koole ja lasteaedasid iseloomustav süsteemne ja järjepidev kaasava õppimise metoodika rakendamine, mis arendab noortes ettevõtlikku ja iseseisvat hoiakut.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul peakski järgmise sammuna toimuma põhimõtteline muutus, milles me ei räägi enam eraldi aineõppest, vaid inimese kasvamisest ja kasvatamisest kui tervikust. „Ehk siis põhiküsimus on: missugust inimest me vajame (missugused on need teadmised, oskused, hoiakud, mis selleks vaja on) ja kuidas teda koolis õpetada ja kasvatada, et see nii ka läheks,“ ütleb Uustalu.

Tema sõnul on oluline teadmiste ja oskuste lõimimine tegeliku eluga ja mida rohkem me seda suudame teha ja noorteni viia, seda paremini saame noori eluks ette valmistada. „Rahatargaks ettevõtjaks, kes oma karjääri suudab planeerida, saab õppida matemaatikat, geograafiat ja võõrkeeli lõimides ja ka vastupidi. Võimalusi on palju, vaja on mõtteviisi muutust: kas läbida õppekava või arendada õppijat,“ täpsustab Uustalu.

Haridusprogrammiga Ettevõtlik Kool saavad liituda kõik koolid ja lasteaiad, kes soovivad süsteemselt rakendada ettevõtlikku eluhoiakut kujundavaid meetodeid.

20.12.2021

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo