Võrgustiku liikmele

Mis on õpetajate rahatarkuse mentorklubi? See on klubiline kooskäimine, mille käigus õpetavad mentorid erinevate õppeainete ja koolieelsete lasteasutuste õpetajatele rahatarkusega seotud teemasid.

Kolmas mentorklubi hooaeg 2022/2023. õppeaastal

2022. aasta sügisel jätkab Ettevõtliku Kooli võrgustikuga liitunud koolide ja lasteaedade õpetajatele RAHATARKUSE MENTORKLUBI.

Kolmanda hooaja kuupäevad:

 • Kulude-tulude kirjapanek ja analüüs – 28.09.2022 kell 13-16
 • Säästmine, mõistlik laenamine (laenuvõimaluste analüüs), tark majandamine -20.10.2022 kell 13-16
 • Investeerimise ABC – 23.11.2022 kell 13-16
 • Investeerimine/ettevõtlus ja ettevõtlikkus/sissetulekute kasvamine – 19.01.2023 kell 13-16
 • Kohtumine arengupsühholoogiga. Miks on rahatarkus vajalik ja kuidas seda õpetada -15.02.2023 kell 13-16
 • Praktikute kogemus – 16.03.2023 kell 13-16
 • Lõpupäev -13.04.2023

Teine mentorklubi hooaeg

2021/2022. õppeaasta mentorklubides osaleb kokku 171 õpetajat 90 koolist ja üheteistkümnest maakonnast: Harju- (Tallinn), Rapla-, Viljandi-, Pärnu-, Hiiu-, Saare-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Tartu-, Valga- ja Järvamaalt. Kohtumisi on samamoodi nagu esimesel piloteerimise aastal planeeritud kuus, formaat on muutunud hübriidseks ning kohtumised toimuvad kõigile gruppidele samal kuupäeval ja kellaajal võimaldamaks ühel n-ö peamentoril tutvustada üle ekraani teemat kõigile maakondadele korraga. Kohapealsed mentorid aitavad küsimustele vastata ning on abiks teemakohaste ülesannete väljatöötamisel. Kõik selle aasta üldised mentorid – Kadri Mäsak, Mari-Liis Jääger, Nelli Janson ja Erki Kukk – osalesid ka eelmise aasta mentorklubis mentoritena. Osalevad õpetajad õpetavad üldhariduskoolides erinevaid aineid erinevatele vanuseklassidele. Mentorklubi koosneb kokku seitsmest kohtumisest. Kaks viimast on ettevõtte virtuaalkülastus ja lõpukohtumine, kuhu on oodatud kõüik osalenud õpetajad, koordinaatorid ja mentorid kokku, et neid osalemise eest tänada, neilt veel tagasisidet saada ja panna punkt mentorklubi hooajale.

2021/2022 õppeaasta mentorklubi teemad:

 • Kulude-tulude kirjapanek ja analüüs
 • Säästmine, mõistlik laenamine (laenuvõimaluste analüüs), tark majandamine
 • Investeerimise ABC
 • Investeerimine/ettevõtlus ja ettevõtlikkus/sissetulekute kasvamine
 • Praktikute kogemus
 • Ettevõtte virtuaalkülastus, seosed ettevõtte ja eraisiku rahaasjade vahel
 • Lõppüritus

Vaata järgi 19. mail 2022. aastal toimunud ettevõtte virtuaaltuuri Enefit Green ASis. Videotuuri viis läbi ja küsimustele vastas Enefit Green AS finantsjuht Veiko Räim.

Esimene mentorklubi hooaeg – testimine

Esimesed õpetajate mentorklubide testgrupid olid Võrumaa, Põlvamaa, Läänemaa ja Ida-Virumaa Ettevõtliku Kooli võrgustikuga liitunud koolide õpetajad, kes kuni 20-liikmelistes gruppides alustasid formaadi ja idee testimist 2020/2021. õppeaasta algusest. Kokku osales 52 õpetajat neljast maakonnast, Ida-Virumaal oli osalejate hulgas ka lasteaiaõpetajaid ja lapsevanemaid. Teemat tutvustanud mentoreid oli kokku 11. Maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid olid igal kohtumisel kohapeal, hoolitsedes kõige vajaliku eest kohvipausist internetiühenduseni. Ettevõtte külastus viidi läbi videotuurina, mida õpetajad jälgisid ühiselt veebis.

Õpetajate rahatarkuse mentorklubide kulude katmisel oma panuse andnud maakondlikud arenduskeskused, haridusprogramm Ettevõtlik Kool, ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu, piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) ning Rahandusministeerium.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo