Võrgustiku liikmele

Mis on õpetajate rahatarkuse mentorklubi? See on klubiline kooskäimine, mille käigus õpetavad mentorid erinevate õppeainete ja koolieelsete lasteasutuste õpetajatele rahatarkusega seotud teemasid.

Äripäev koostöös Investor Toomasega tunnustasid 2023. aasta investeerimisteo vääriliseks õpetajate rahatarkuse mentorklubid.

Neljas mentorklubi hooaeg 2023/2024. õppeaastal

2023/2024. õppeaastal koordineerib õpetajate rahatarkuse mentorklubi Rahandusministeerium koostöös maakondlike arenduskeskustega. Käesoleval õppeaastal alustas mentorklubides isikliku rahatarkuse õppimist täpselt 200 õpetajat (sh lasteaiaõpetajad), noorsoo- ja raamatukogutöötajat. Kokku avati üle Eesti 10 klubi ning nende maakondade õpetajatele, kel oma kodukohas gruppi kokku ei tulnud, pakuti võimalust liituda naabermaakonnaga.

Mentorklubisid koordineerib Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Marge Aasalaid.

Kolmas mentorklubi hooaeg 2022/2023. õppeaastal

Kolmandal mentorklubi hooajal osales kokku 121 haridusasutust – 88 üldhariduskooli, 8 kutseõppeasutust, 15 lasteaeda, 3 munitsipaal- ja erahuvikooli ning 7 noorte-ja noorsootöökeskust. Sel hooajal tegutses üle Eesti 13 õppegruppi, lõputunnistuse said 179 õpetajat kokku 10 mentorklubist.

Käesoleval aasta mentorklubi formaat sarnases eelmise aasta mentorklubi formaadiga. Peamentor osales klubide töös virtuaalselt, igas klubis oli kohapeal mentor, kes toetas, juhendas, vastas küsimustele ja aitas ülesandeid juhendada. Lisaks kohapealsetele klubidele toimus üks klubi virtuaalselt – kõik kohumised olid veebis. Sellesse klubisse kuulusid erinevad osalejad üle Eesti, kes ei saanud ühineda maakondlike klubidega.

Sellel aastal virtuaalset ettevõtte külastus ei toimunud. Viienda kohtumise peamentoriks oli käitumisteadlane Leonore Riitsalu, kes avas teemat “Kuidas nügida end suurema rahalise heaolu suunas?”.

Kolmanda hooaja mentorklubide teemad:

 • Kulude-tulude kirjapanek ja analüüs
 • Säästmine, mõistlik laenamine (laenuvõimaluste analüüs), tark majandamine
 • Investeerimise ABC
 • Investeerimine/ettevõtlus ja ettevõtlikkus/sissetulekute kasvamine
 • Kohtumine arengupsühholoogiga. Miks on rahatarkus vajalik ja kuidas seda õpetada?
 • Praktikute kogemus

Teine mentorklubi hooaeg

2021/2022. õppeaasta mentorklubides osales kokku 171 õpetajat 90 koolist ja üheteistkümnest maakonnast: Harju- (Tallinn), Rapla-, Viljandi-, Pärnu-, Hiiu-, Saare-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Tartu-, Valga- ja Järvamaalt. Kohtumisi on samamoodi nagu esimesel piloteerimise aastal planeeritud kuus, formaat on muutunud hübriidseks ning kohtumised toimuvad kõigile gruppidele samal kuupäeval ja kellaajal võimaldamaks ühel n-ö peamentoril tutvustada üle ekraani teemat kõigile maakondadele korraga. Kohapealsed mentorid aitavad küsimustele vastata ning on abiks teemakohaste ülesannete väljatöötamisel. Kõik selle aasta üldised mentorid – Kadri Mäsak, Mari-Liis Jääger, Nelli Janson ja Erki Kukk – osalesid ka eelmise aasta mentorklubis mentoritena. Osalevad õpetajad õpetavad üldhariduskoolides erinevaid aineid erinevatele vanuseklassidele. Mentorklubi koosneb kokku seitsmest kohtumisest. Kaks viimast on ettevõtte virtuaalkülastus ja lõpukohtumine, kuhu on oodatud kõik osalenud õpetajad, koordinaatorid ja mentorid kokku, et neid osalemise eest tänada, neilt veel tagasisidet saada ja panna punkt mentorklubi hooajale.

2021/2022 õppeaasta mentorklubi teemad:

 • Kulude-tulude kirjapanek ja analüüs
 • Säästmine, mõistlik laenamine (laenuvõimaluste analüüs), tark majandamine
 • Investeerimise ABC
 • Investeerimine/ettevõtlus ja ettevõtlikkus/sissetulekute kasvamine
 • Praktikute kogemus
 • Ettevõtte virtuaalkülastus, seosed ettevõtte ja eraisiku rahaasjade vahel
 • Lõppüritus

Vaata järgi 19. mail 2022. aastal toimunud ettevõtte virtuaaltuuri Enefit Green ASis. Videotuuri viis läbi ja küsimustele vastas Enefit Green AS finantsjuht Veiko Räim.

Esimene mentorklubi hooaeg – testimine

Esimesed õpetajate mentorklubide testgrupid olid Võrumaa, Põlvamaa, Läänemaa ja Ida-Virumaa Ettevõtliku Kooli võrgustikuga liitunud koolide õpetajad, kes kuni 20-liikmelistes gruppides alustasid formaadi ja idee testimist 2020/2021. õppeaasta algusest. Kokku osales 52 õpetajat neljast maakonnast, Ida-Virumaal oli osalejate hulgas ka lasteaiaõpetajaid ja lapsevanemaid. Teemat tutvustanud mentoreid oli kokku 11. Maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid olid igal kohtumisel kohapeal, hoolitsedes kõige vajaliku eest kohvipausist internetiühenduseni. Ettevõtte külastus viidi läbi videotuurina, mida õpetajad jälgisid ühiselt veebis.

Õpetajate rahatarkuse mentorklubide kulude katmisel oma panuse andnud maakondlikud arenduskeskused, haridusprogramm Ettevõtlik Kool, ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu, piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) ning Rahandusministeerium.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo