Üritused

TEADANNE! 2023. aasta kevadel Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ välja ei kuulutata.

Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi rahastusperiood Edu ja Tegu programmist lõppeb 2023. aasta 31.augustil. Seoses sellega hetkel edulugude konkurssi kevadel välja ei kuuluta.

Edulugude esitamine

2023. aastal edulugude konkurssi välja ei kuulutata.

2022. aasta edulugude konkurssi ankeedid:

Täidetud ankeedid palume saata e-maili aadressile: .

Edulugude kategooriad

Valige kategooria, mille alla teie lugu kõige paremini sobib.

Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.

Parimad praktikad TULEMi rakendamisel – tunnustame õpetajat või õpetajate ühistööd, kes on nutikalt rakendanud õpetaja tööriista TULEM.

Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.

Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda, organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, kodus, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

Vaata ka eelmiste aastate esitatud lugusid!

Kui vastad vähemalt ühele allolevale küsimusele jaatavalt, võid rahuliku südamega eduloo ära saata!

— Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamiseks
minu õppeasutuses, toetades õppetöö seotust päriseluga?
— Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
— Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Edulgude hindamisel võtame arvesse:

  • Mil määral edendab projekt ettevõtlikku ellusuhtumist
  • Seos  õppeainetega ja õppekavaga (va noorte ja lapsevanemate esitatud lugude korral)
  • Õppetöö seotus igapäevaeluga ehk “päris elu” ja tööeluga
  • Projekti mõju  kogukonnale ning partnerite kaasatus projektis
  • Õppijate rolli projektis

Esita ja räägi meile oma edulugu!

Eduloo esitamiseks tuleb alla laadida ja täita ankeet:

Täidetud ankeedid palume saata e-maili aadressile: .

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo