Uudised

Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“ 2022

TÄHELEPANU, VALMIS OLLA, START!

Traditsiooniline Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“ on avatud edulugude esitamiseks. Lugusid saavad esitada kõik, nii NOOREDÕPPEASUTUSED (üldhariduskoolid ja lasteaiad) kui ka LAPSEVANEMAD neljas eri kategoorias.

Oodatud on põnevad ja inspireerivad ettevõtliku õppe näited.

Konkursile võivad edulugusid esitada ka õppeasutused väljaspool Ettevõtliku Kooli võrgustikku. Esialgu kogutakse edulood kokku maakonna tasandil, mille seast valitakse välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis saadetakse edasi üleriigilisele hindamisele.

Iga kategooria nominentidest valmivad videod. Edulugusid tunnustatakse 2023. aasta alguses toimuval hariduskonverentsil, kus parimatele jagame ka auhindu.

Praegu õpitakse mitut moodi: eri keskkondades ja vormides ning väga suures osas kodus. Et huvitavad kogemused ja nutikad lahendused jõuaksid paljudeni, kutsume teid üles jagama oma lugusid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka distantsõppes.

Tegemist on väga põneva ja kaasahaarava konkursiga, millest tasub osa võtta ‒ varasematel aastatel on konkursile laekunud üle saja eduloo!

Eelmise aasta hindajate ja ka rahva lemmikuks osutus lugu „Sallivad semud“, mille esitas Paide Hillar Hanssoo Põhikool koos toona 8.b klassi õpilaste Marianne ja Lauraga. Õpilased märkasid, et nende klassis on muukeelsed õpilased (vene ja valgevene päritolu), kes ei suhtle klassiga. Suuresti oli probleem selles, et muukeelsed õpilased ei saanud eesti keelest aru ning eesti keelt kõnelevad õpilased ei mõistnud muukeelseid. Selle tõttu oli kontakti luua raske. Nad otsustasid kirjutada projekti Eesti Õpilasesinduste Liidu taotlusfondi Salliv Kool ning kutsuda ellu tegevused, mis paneksid kõik klassi õpilased omavahel suhtlema. Projekti rakendasid õpilased ellu oktoobris-detsembris 2020, tänu millele on muukeelsed ja eesti keelt kõnelevad õpilased sallivamad üksteise suhtes ja teadlikud kultuurilistes eripäradest.
Edulugu ise siin.

Kui vastad vähemalt ühele allolevale küsimusele jaatavalt, võid rahuliku südamega eduloo ära saata!

1) Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamiseks minu õppeasutuses, toetades õppetöö seotust päriseluga?
2) Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
3) Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Edulugude esitamine
Konkursile ootame 2021/2022. õppeaasta edulugusid.
Edulugude esitamise periood 12. aprill kuni 17. juuni 2022. a. Ankeedid leiad siit.

Allikas: Õpetajate Leht (opleht.ee)

02.05.2022

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo