Uudised

Ettevõtliku kooli eripära – ehk 10 tunnust, kuidas Ettevõtlikku kooli ära tunda

  • Õpetajate kohanemisvõime – Ettevõtlikes koolides on kiire „käiguvahetusvõime” sisse juurdunud oskus.
  • Head suhted ja usaldus kõikide osapoolte vahel – õpetaja ja õppija, õpetaja ja koolijuht on õpikaaslased.
  • Õppimine toimub igal pool, selleks ei ole vaja olla klassiruumis, vaja on huvitatud õppijat.
  • Ettevõtliku kooli inimeste hulgas on ülekaalus arenguuskumusega inimesed, kes teavad, et iga laps on arenemisvõimeline ja saab pingutades paremaks.
  • Õppimine käib valdavalt läbi probleemide lahendamise praktiliste projektide raames, kuhu kaastakse nii vanemaid kui ka ettevõtjaid/ettevõtteid.
  • Aineõppe ja teemade läbimise asemel keskendutakse hakkama saaja kasvatamisele (kool on inimeseks kasvamise koht).
  • Head meeskonnas töötamise oskused – klasside uksed on kolleegidele, vanematele avatud, et saaks sisse piiluda (mida põnevat seal toimub).
  • Nooremas kooliastmes kasutatakse pigem üldõpetust.
  • Suur osa õppeaineid on omavahel lõimitud, klassiruumis võib korraga olla mitme aine õpetajaid.
  • Eksimist ei karistata (halva hindega), eksimises nähakse õppimise võimalust. Tagasiside on oluline, numbriline hindamine mitte nii väga.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Haridusprogramm „Ettevõtlik Kool“ sai alguse Ida-Viru maakonnast ja alustas laienemist teistesse maakondadesse viis aastat tagasi. Sellest ajast alates on võrgustik kasvatanud liikmete arvu pea kümnekordselt: 17lt 145 õppeasutuseni. Nende seast on hindamise läbinud õppeasutusi 90, mis kõik kannavad kvaliteedimärgist „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed“.

20.12.2021

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo