Uudised

Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi Ettevõtlik õpetaja ja Ettevõtlik projekt aastal 2022

Esmakordselt tunnustab haridusprogramm ettevõtlike õpetajaid ja koostööprojekte. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikke ja aktiivseid inimesi, kes panustavad haridusprogrammi rakendades õppijate ettevõtlikkuse arendamisse ning projekte, kus pakutakse parimaid lahendusi noorte/laste ja õppeasutuste ettevõtliku hoiaku kujundamisse.

Kokku esitati ettevõtliku õpetaja kategooriasse 15 kandidaati ja võrgustiku ülese projekti kategooriasse 8 projekti. Tunnustused anti üle 26. jaanuaril toimunud Edu ja Tegu hariduskonverentsil “Teadlikult tulevikku!”

Aasta ettevõtlik õpetaja laureaat on Anneli Dietrich Illuka Koolist. Õpetaja Anneli Dietrich õpetab põhiainetena loodusaineid, aga ka ajalugu ja inimeseõpetust. Teda iseloomustab oskus õpitavad teemad siduda päris eluga ning viia läbi palju praktilisi tegevusi. Õpilased on tema kohta öelnud nii: „Teeb iga tunni huvitavaks. Julgustab, paneb tunnist mõtlema ning tahab teada õpilaste arvamust, kasutab kaasaegseid õpetamismeetodeid.” Anneli veab eest paljusid kooliüleseid projekte ja üritusi, on digitöörühm liige ning  on saanud mitmeid tunnustusi ka lapsevanematelt

Teise koha saavutas Evelin Teiva Kadrina Keskkoolist. Evelin on Ettevõtliku Kooli koordinaator Kadrina Keskkoolis. Ta haarab kinni erinevatest projektidest ja võistlustest, näiteks mõni joonistusvõistlus, loovkonkurss, leiutajate konkurss või maailmakoristuspäev. Ta on ise algatanud mitmeid ettevõtlikke projekte ja tegevusi, nt toidupanga tarvis toiduainete kogumine, erinevad ainetevahelised lõiminguprojektid, kohvikud. Evelin on teist õppeaastat „Loovalt ettevõtlikuks“ valikaine õpetaja ning on ise koostanud selle ainekava. Käesoleval õppeaastal läbis ta õpilasfirma juhendajate koolituse ja võttis koheselt juhendada kolm mini-minifirmat. Lisaks kõigele on Evelin aktiivne ettevõtja, kes toimetab oma ettevõttes MTÜ Paberihaldjas, valmistades erinevaid käsitöötooteid.

Kolmanda koha saavutas Heli Lank Häädemeeste Keskkoolist. Heli alustas huvijuhina Häädemeeste Keskkoolis 6 aastat tagasi. Heli eestvedamisel on muutunud õpilasesindus populaarseks ning nad kujundavad koolielu näo ning panustavad ka näiteks kooli dokumentide loomisel. Klassijuhatajana alustas Heli 5. klassis projekti: teenime ise raha põhikooli lõpureisiks. Igal aastal on ta võtnud kokku oma klassi lapsevanemad ning õpilaste ja lastevanematega koostöös valmistatakse hulk jõulupärgi, mis jõululaadal üheskoos maha müüakse.

Konkursi võitnud õpetajal on võimalus osaleda Junior Achievement  Euroopa Õpilas- ja üliõpilasfirmade võistluse külastusel Türgis, Istanbulis (GEN -E 2023 Istanbulis 11.-13. juulil 2023).

Ettevõtliku Kooli võrgustiku ülese projekti laureaat on Antsla Gümnaasiumi projektEttevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine.” Projekti eestvedaja on kooli huvijuht Liivia Rebane. Projekt hõlmas endas ettevõtlikkuse ja ettevõtluse motivatsioonikoolitusi; töötubade läbiviimist;  koolitusi teemal „Ideede sünnist praktilise tooteni“; kahe laada korraldamist, mille motoks oli „Ise toodan, ise müün“; ettevõtluskuu korraldamist, mis hõlmas kohalike ettevõtete külastamist; karjääripäeva töövarjutamisi jne. Antsla Gümnaasium on Ettevõtliku Kooli hõbetaseme kool.

Teise koha saavutas Kohtla-Järve Maleva Põhikooli projekt “Maailmamuutjad.” Projekti eestvedajad on õpetajad Julia Smirnova, Svetlana Sukhomjatnikova ja Anne Kippar. Projekt viidi läbi kui sotsiaalse ettevõtluse foorum. Osalesid õpilased ja õpetajad kümnest Ida-Virumaa koolist, ettevõtjad, heategevuslike organisatsioonide esindajad, õpilasfirmade asutajad, „IVEK“i ja “Junior Achievement”. Kuulati Ida-Virumaa sotsiaalsete ettevõtjate edulugusid, tutvuti ärimudelite ning kogemuste ja ka õpilasfirmade  kogemustega. Toimus paneeldiskussioon mentorite toel eesmärgiga ühendada koolis õppimine äritegevusega.

Kolmanda koha saavutas Sõmeru Põhikooli projekt “Ettevõtliku õppe näidistund Sõmeru Põhikoolis Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajatele.” Sõmeru Põhikool on Ettevõtliku Kooli hõbetaseme kool. Koolijuht Virge Ong on Ettevõtliku Kooli koolitaja. Kool on oma tegemisi ja ettevõtlikku õpet tutvustanud Hiiumaa koolidele ning Kuressaare Vanalinna Kooli perele. 2022. aasta detsembris andsid Sõmeru kooli 19 õpetajat 46-le Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajale kaks ettevõtliku õppe näidistundi. Ettepanek lahtisteks tundideks tuli Viljandi kolleegidelt ja Sõmeru Põhikool võttis väljakutse vastu.

Hariduskonverentsil osalenud hõbetaseme kool Valjala Põhikool ja kuldtaseme lasteaed Sillamäe Lasteaed Päikeseke; Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld, Sõmeru Põhikooli direktor Virge Ong, MAK MTÜ juhatuse liige Andres Huul, Ettevõtliku Kooli programmijuht Piret Torm-Mirontšik, Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator Kristel Koddala, Aasta Ettevõtlik õpetaja nominendid Anneli Dietrich, Evelin Teiva ja Heli Lank.

Tunnustused andis hariduskonverentsil “Teadlikul tulevikku” üle Maakondlikud Arenduskeskused MTÜ juhatuse liige Andres Huul. Konverents toimus 25.-26. jaanuar 2022.a.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 203 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku üle 39 000 õpilase.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

30.01.2023

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo