Uudised

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab Lääne-Virumaa õppeasutustele rekordilise arvu kvaliteedimärgiseid!

Haridusprogramm Ettevõtlik Kooli 2023. aasta I poolaasta õppeasutuste enesehindamise periood lõppes.

Lääne-Virumaal läbisid haridusprogrammi standardi alusel enesehindamise üheksa õppeasutust. Kaheksa õppeasutust saavutasid esimese taseme ehk baastaseme ja Sõmeru Põhikool saavutas kõrgeima ehk kuldtaseme. „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

Lääne-Viru Arenduskeskuse juhataja Aarne Leisalu sõnul on ettevõtlikkus igasuguse tegevuse edasiviijaks ning kiires arengus ühiskonna, piirkonna, maakonna, omavalitsuse, kollektiivi, perekonna …. tuleviku loojaks. Noor on oma olemuselt ettevõtlik ja oluline on, et see „tuupimise“, arendamise ja turvalisuse loomise tuhinas kaotsi ei läheks. Eriti oluline on, et noore ettevõtlikkus muutuks kaasavaks ja tulemuslikuks, targaks ja efektiivseks, keskkonda ja olusid tunnetavaks. Ettevõtlik noor on ettevõtte, maakonna, perekonna pikaajalises tuleviku aluseks ja tagajaks, investeeringuks jätkusuutlikku tulevikku. Seetõttu on noore ettevõtliku tegevuse igakülgne toetamine nii perekonnas, lasteaias, koolis, huvialades, … maakonna tulevikuvaates ülioluline.

Näpi kooli direktori Juta Valviku arvates on standardi täitmine olnud päris tore tegevus – kollektiivis oli palju elevust, üksteise toetamist ja rõõmu: „Me oleme ikka jube tublid olnud ja põnevaid asju teinud!”. Valvik lisab: „Kuna standardi täitmisse oli töörühmade kaudu haaratud kogu kollektiiv, toetas see tegevus ka meeskonna ühtsust, suurendas enesekindlust ja andis uusi mõtteid, milliseid eesmärke oma tegevusele seada. Meile, kes me oleme pikalt kooli sulgemise lävel olnud, andis standardiga tegelemine uue hingamise ja sihi.“

Kadrina lasteaia Sipsik õppejuht Ingrid Haavajõe arvates toetab Ettevõtliku Kooli standard enesekindla ja tegusa ning koostööle organiseeritud isiksuse kasvamist/kujundamist. „See aitab arendada koostööd erinevate huvigruppide ja koostööpartnerite vahel, on aktiivõpet toetav programm, mis rikastab õppe- ja kasvatustööd ning loob võimalusi elulisteks õppevormideks. Loob struktuuri ning aitab hoida fookust olulisel”, lisab Haavajõe.

ei ole Ettevõtlik õpe imemudel, mille elluviimiseks aetakse sõrmega järge, vaid see on elustiil, mis pakub muutusteks võimalusi. Suurmaa lisab: „Ettevõtlikus koolis on fookuses ettevõtlik tund, kus õpetaja sihiks pole mitte see, kuidas tema saaks teemat ära õpetada, vaid see, kuidas õpilane saab selle ära õppida. Õppimine läbi tegutsemise, läbi lõimingu ja lahenduste otsimise elavdab koolielu ning loob võimalused ettevõtliku ja elus hakkama saava noore kujunemiseks.“

Rakvere Triinu lasteaia koordinaator Moonika Suurmaa sõnul EVLA programm aitab lasteaial süsteemselt toimetada. “Edupeegli abil on hea vaadata tagasi, hinnata toimunut ja planeerida arengusuundi. Kogukonnale annab kvaliteedimärk teadmise, et töötame süsteemselt, kaasame huvigruppe ja koostööpartnereid, peame tähtsaks laste loovuse, alagtusvõime, tegutsemistahte, koostööoskuse arengut. Õpetajad on saanud juurde TULEMi kujul hea tööriista, millele tugineda või võtta TULEM pangast ideid. Võrku kuulumine annab võimaluse koolitustel osalemiseks, väga hinnatud on nt väljasõidud teistesse ettevõtlikkesse lasteaedadesse” lisab Moonika Suurmaa.

„Sõmeru Põhikool liitus Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga 2019. aastal. Aasta hiljem sai meie ettevõtlikkus väärika tunnustuse – saavutasime hõbetaseme. Meie teekond jätkus koroonast hoolimata ning õpetajate leidlikkus aitas ettevõtlikke tunde läbi viia ka distantsõppe perioodil. Kuldtaseme saavutamine kinnitab kogu koolile, et oleme õigel teel ja et meie elustiil väärib hoidmist ja arendamist,“ räägib Sõmeru Põhikooli direktor Virge Ong.

Virge Ong leiab, et Ettevõtliku Kooli haridusprogramm toetab hoiakute muutumist, suunab õpetajat mõtlema ja tegutsema kastist välja, et arendada õppijas loovust, iseseisvat mõtlemist, otsustusvõimet ja ettevõtlikku tegutsemist. Ettevõtliku kooli moto TAHAN – SUUDAN – TEEN viitab eluhoiakule, mis võimaldab tegutseda julgelt, aktiivselt ja motiveeritult igas vanuses. “Ettevõtlik õpe ei ole imemudel, mille elluviimiseks aetakse sõrmega järge, see on elustiil, mis pakub muutusteks võimalusi. Ettevõtlikus koolis on fookuses ettevõtlik tund, kus õpetaja sihiks pole mitte see, kuidas tema saaks teemat ära õpetada, vaid see, kuidas õpilane saab selle ära õppida. Õppimine läbi tegutsemise, läbi lõimingu ja lahenduste otsimise elavdab koolielu ning loob võimalused ettevõtliku ja elus hakkama saava noore kujunemiseks” selgitab Virge Ong.

Sõmeru põhikool. Foto: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.
Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.
Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Kuldtaseme omistanud haridusasutus:

Sõmeru Põhikool, standardi pidulik üleandmine 8. juunil.

Baastaseme omistanud haridusasutused:

Näpi Kool, standardi pidulik üleandmine 9. juunil.
Vasta Kool, standardi pidulik üleandmine 13. juunil.
Aseri Kool, standardi pidulik üleandmine 12. juunil.
Simuna Kool, standardi pidulik üleandmine 9. juunil.
Kadrina lasteaed Sipsik, standardi pidulik üleandmine 8. juunil.
Rakvere Triinu lasteaed, standardi pidulik üleandmine toimub 15. juuni.
Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke, standardi pidulik üleandmine 15. juunil.
Vinni lasteaed Tõruke, standardi pidulik üleandmine 7. juunil.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 220 kooli ja lasteaeda üle Eesti.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo:

Kristel Koddala
Ettevõtliku kooli programmijuht
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

https://evkool.ee/

06.06.2023

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo