Uudised

Käisime vaatamas, mis seisus on Hollandi haridussüsteem?

11.-14. detsembril 2019 viibisid õppereisil Hollandis erinevate Ida-Virumaa ettevõtlike koolide / lasteaedade õpetajad ja koolijuhid. 14-liikmeline grupp veetis 3 päeva Utrechti linnas. Meid võttis vastu Hollandi Koolijuhtide Liidu rahvusvaheliste suhete vanemnõunik Paul van den Heuvel. Kohtusime ka Hollandi Koolijuhtide Liidu juhataja Petra van Hareniga. Nad tutvustasid meile lühidalt Hollandi haridussüsteemi ja kajastasid ka praegust olukorda. Teatavasti on Hollandi haridustöötajad hetkel streigiolukorras, milles nõutakse palgatõusu ja süsteemi paremaks muutmist.

Külastasime kahte kooli Utrechti linnas. Mõlemad on koolid, kus omandatakse põhiharidust ja nendes käivad lapsed vanuses 4-12 aastat. Esimene nendest oli Vrije Kool (https://www.vrijeschoolutrecht.nl/), mis on waldorfkool. Waldorfpedagoogika on hariduskäsitus, mis toetab loodust väärtustades inimese terviklikku arengut. Laste mängu- ja õppevahendid on looduslikest materjalidest, tegutsetakse kooskõlas looduses toimivate rütmidega. Intellektuaalsete võimete arengu kõrval on suur tähelepanu loovuse avanemist toetavatel tegevustel ja sotsiaalsete oskuste kujundamisel eakohase õppe abil.          

Teiseks külastatavaks kooliks osutus de Koekoek Kool (https://www.obsdekoekoek.nl/ ). De Koekoek Kool peab klassiruumi ja kooli kogukonnaks ning mobiliseerib oma õpilaste jõu. Klass ja kool on treeningkohad, kus lapsed saavad oma oskusi arendada. Õpilaste arvamust võetakse kuulda ja toimib aktiivne õpilasesinduse töö. Erinevad vanusegrupid teevad koostööd. Nende eesmärgid on, et õpilased teeksid koos otsuseid demokraatlikult, lahendaksid konflikte, võtaksid vastutuse enda ja kogukonna eest ja suhtuksid avatult inimeste erinevustesse. Selles koolis tunnevad õpetajad ja õpilased end turvaliselt ja teevad koostööd.

Külastasime ka kahte Utrechti suurepärast muuseumi. Muuseumis Speelklok (https://www.museumspeelklok.nl/) tutvusime ajalooliste isemängivate muusikariistadega ja muuseumis Spoorwegmuseum (https://www.spoorwegmuseum.nl/) õppisime tundma raudtee ajalugu. Mõlemas muuseumis näidati meile programme sellest vaatenurgast, kuidas need õpilastele õppetegevusena tehakse.

Hollandis veedetud aeg oli väga huvitav. Vestlused sealsete õpetajate, koolijuhtidega ja lastega olid avatud ning südamlikud. Kuigi asume üksteisest kaugel, oleme ikkagi samadel arusaamadel ja üsnagi sarnaste teemade lävel. Südamega tegutsevad õpetajad ja koolijuhid tahavad, suudavad ja ka teevad – nii Ida-Virumaal, kui ka  Hollandis. 

Õppereisi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks-  tugiprogrammide elluviimine perioodil 2017-2023“ (PATEE) projektist “Ettevõtliku kooli Ida-Viru võrgustiku koordineerimine ja arendamine, ettevõtlikkuse ja tehnikahariduse sidumise programmide elluviimine”

20.12.2021

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo