Uudised

Kolm uut kuldtaseme kooli

Väätsa Põhikool, Sõmeru Põhikool ja Viljandi Gümnaasium said Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi kuldtaseme kvaliteedimärgise.

Rääkisime koolijuhtidega, mida Ettevõtliku Kooli kuldtase tähendab ja mis teeb neist selle väärilise kooli.

Anna õng, mitte kala

Iseseisev hoiak, valikute tegemise oskus, tegutsemisjulgus ning koostöö on mõned eesmärgid, mis on Sõmeru Põhikooli õppetöö aluseks. Kooli direktor Virge Ong ütleb, et nad püüdlevad selle poole, et õpilastele antaks vahendid ja loodaks võimalused ise tegutseda ja õppida. „Me ei annaks kala, vaid õnge. Ettevõtliku õppe kaudu on õpilased saanud kogeda loomise, vastutamise ja õnnestumise rõõmu, sekka kindlasti ka ebaõnnestumisi, kuid julgust ja pealehakkamist on tarvis nii õpetajale kui õpilasele. Peame oluliseks tegutseda nii, et õppimise ja õpetamise rõõm oleks mõlemal poolel,“ ütleb Ong.

Väätsa Põhikooli direktori Anneli Mand selgitab, et Ettevõtliku Kooli kuldtaseme kool eristub teistest eelkõige koolitegevuse teadliku planeerimise poolest, kus on noorte ettevõtlikkust võimalikult palju arvesse võetud. Ta toob näite, et nende koolis teevad õpetajad koostööd kesk- ja vanema astme õppetegevuse ettevalmistamisel. „Ühiselt seatakse klasside eripära, üldpädevusi ja õppetööd toetavaid eesmärke. Koosolekutel võetakse kokku eelnev, analüüsist tehakse järgmiseks aastaks järeldused ning koos kavandatakse järgmiste nädalate sammud. Ja nõnda iga klassiga 5.–8. klassini,“ lisab Mand. Lisaks on nad kogenud, et kui noored soovivad ise midagi ellu viia ja asuvad seejärel õpetaja julgustaval toel planeerima, on nad asjaga rohkem seotud ja võtavad vastutuse.

Ei õpita ainult koolipingis

Mõlema kooli tegevustest paistab tegemise rõõm ja tahan-suudan-teen ehk ettevõtlik eluhoiak. Seda ilmestavad unikaalsed ettevõtmised, põhimõtted ja avatus rakendada ettevõtliku õppe meetodeid ka klassist väljas.

Väljakutsed ei hirmuta ettevõtlikke koole, vaid vastupidi – panevad tegutsema. Seda tõdeb ka Sõmeru Põhikooli direktor Virge Ong: „Kui midagi teeme, siis südamega, kogu hingest ja kogu meeskonnaga koristajast koolijuhini. Meie kollektiivi kuldlause on, et üheskoos saame kõigega hakkama.“ Nii on kool enam kui kümme aastat vedanud Virumaa põhikoolide õpilaste luulevõistlust ja korraldatud 8. klassi õpilastele keeleõppereisi Londonisse. Nende projektipäevade töötubadesse on kaasatud kõik, õpetajate kõrval ka kokad ja koristajad ning koostööd tehakse alates ettevõtjatest, valla ametnikest kuni päästjate ja kiirabini välja.

Väätsa Põhikooli direktori sõnul on neil paljud üritused sündinud ainult noorte enda soovist. Korraldatud on mitmeid heategevuslikke algatusi, mis on suunatud näiteks loomade varjupaikadele, lähedal asuvale eakate kodule või lasteaiale, aga toimunud on ka öökool ja tähistatud on õpetajate päeva.

On eestvedamisi, mille esmase sisendi annavad õpetajad ja edasine on juba õpilaste kavandada. „Üks selline ettevõtmine on keskastmes teatrifestival. Selle käigus õpivad noored märkama ainete ja tegevuste seoseid, kaaslasi tundma ja ennast paremini väljendama, samuti koostööd tegema. Seni oleme alustanud loodusõpetusest, kust pärineb õpilaste teemavalik, grupid alustavad loodusteemaliste näidendite kirjutamist ja lavastamist. Siin tekivad esmased seosed emakeele ja arvutiõpetusega. Dekoratsioonide ja kostüümide valmistamine lõimib siia veel tööõpetuse, käsitöö ja kunstiõpetuse,“ selgitab Mand.

Viljandi Gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe tõdeb, et head ettevõtmised võivad takerduda selle taha, et õpetajatel või õpilastel on raske leida aega projektides osalemiseks. „Koolijuhina proovin panustada, et vabastada noorte ja õpetajate jaoks vajalikku aega. Seetõttu ongi meie struktuuris olemas inimesed, kes aitavad nii-öelda bürokraatiaga, ja õpetaja ülesandeks jääb tegelda sisulise poolega. Samuti proovime võimalikult palju arvestada projektitööd õppetöö osana, et õpilane ei peaks ennast paljude kohustuste vahel jagama. Ning kui vaja, siis otsime ka täiendavaid võimalusi aja vabastamiseks,“ selgitab Salumäe. Tema sõnul on oluline, et ideede eestvedajad saaksid pühendada võimalikult palju oma aega sisulisele tegevusele.

Tänavu omistati Ettevõtliku Kooli kuldtase Väätsa Põhikoolile, Sõmeru Põhikoolile ja Viljandi gümnaasiumile. Varasemalt on selle saanud Sillamäe lasteaed Päikseke. Haridusprogrammiga on kokku liitunud 221 õppeasutust, neist 176 kooli ja 45 lasteaeda. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

10.10.2023

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo