Uudised

Kooli direktori usaldus Ettevõtliku Kooli Haridusprogrammi vastu tõi meile taas uue liikme – tere tulemast Peipsi Gümnaasium!

„Õppija on ettevõtlik ja ennastjuhtiv – see on meie kooli visioon ja ühtib Ettevõtliku kooli haridusprogrammi eesmärkidega,“ räägib Peipsi Gümnaasiumi direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina, kes on ka mitu aastat tagasi haridusprogrammiga liitunud Mustvee kooli direktor. „Haridusreformi käigus on plaanis Mustvee kooli ja Peipsi Gümnaasiumi liitumine üheks kooliks ja seega pean oluliseks, et mõlemad koolid oleksid ühel tasemel,“ lisab Marianne.
Liitumisotsuse tegi Marianne sõnul lihtsaks ka see, et Mustvee kooli õpetajatelt, õpilastelt ning lapsevanematelt on haridusprogrammile tagasiside väga hea – koolis toimub palju ettevõtlikke tegevusi, osaletakse õppereisidel ja koolitustel.
Samuti nähakse kasutegurina TULEMi kasutamist, mis annab õpetajatele võimaluse oma tegevusi hinnata ja taset ühtlustada. Lõpetuseks lisab direktor Marianne: „Võrgustiku suureks lisaväärtuseks on koolitused ja igasugused vahvad koostegemised ja ideed, mis annavad palju inspiratsiooni“.

„Hea meel on kuulda liitumise põhjustena seda, et nähakse kasu võrgustikku kuulumises. Programmiga liitunud õppeasutused jälgivad üksteise tegemisi ja see mõjub inspireerivalt ja motiveerivalt,“ räägib Piret Torm-Mirontšik, Ettevõtliku Kooli programmijuht. Veel lisab ta: „Alates 2021. aasta algusest on huvi programmiga liitumise vastu jälle kasvanud. Põhjuseid on mitmeid, programm on nüüd abikõlbulik ka lasteaedadele, aga ühe põhjusena tooksin välja selle, et pandeemia ajal on koolid ise aktiivsemaks muutunud, väljaspool olevad võimalused on täna piiratumad ja ise peab olema ettevõtlikum ning õppijatele vaheldusrikkust pakkuma“.

Peipsi Gümnaasiumi direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

20.04.2022

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo