Ajalugu

2007.a. sügis – „Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogramm

„Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogrammi raames koolitati pilootprojektis osalenud koole – igast koolist 2 tulevast ettevõtlikkuse koordinaatorit, kes läbisid neli kahepäevast moodulit. Lisaks potentsiaalsetele koordinaatoritele koolitati viimase, viienda moodulina pilootkoolide koolijuhte. Arendusprogrammi moodulid on kirjeldatud alljärgnevalt:

  1. moodul: Iseenda juhtimine. Eestvedamine ja juhendamine. Nõustamine ja tagasiside andmine.
  2. moodul: Loovus. Efektiivsed suhtes. Meeskonna- ja koostööoskused.
  3. moodul: Stress ja selle juhtimine. Enesekehtestamine. Ajajuhtimine.
  4. moodul: Infojuhtimine. Avalikud suhted.
  5. moodul (koolijuhid): Juht arendaja ja toetajana. Tulemuslik meeskonnatöö. Meeskondliku juhtimise põhimõtted. Juht ja aeg. Erinevad juhtimisstiilid motivatsiooni loojatena. Koolijuhi roll ja vastutus. Juht ja võim.

„Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogrammi raames ei edastatud konkreetseid oskusi, kuidas ettevõtlikkust õppetöösse rakendada vaid pigem keskenduti koordinaatorite hoiakute muutmisele, silmaringi avardamisele ja näpunäidete jagamisele.

2007.a. kevad – „Ettevõtlik kool” võrgustiku käivitamine

„Ettevõtlik kool” võrgustiku käivitamise raames viidi läbi kolm seminari, kus selgitati välja võrgustiku vajadus, koostati võrgustiku mudel (sh määratleti võimalike partnerite roll eduka võrgustiku toimimises) ning lõpuks lepiti kokku „Ettevõtlik kool” võrgustiku tegevuskavas.

Esimese seminari viis läbi Inscape Baltic OÜ esindaja, kes sai ühtlasi sisendi „Ettevõtlik kool” koordinaatorite arendusprogrammi koostamiseks.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo