Ajalugu

2013 – Ettevõtlik kool programmi pilootkatsetamine uutes piirkondades

MAKide nõustamine ja juhendamine

Oleme tutvustanud ja selgitanud ettevõtliku õpet, jaganud nõuandeid ja soovitusi õppeasutuste ja KOVidega läbirääkimisteks ning propageerimiseks, levitanud olemasolevaid materjale ja juhendanud nende kasutamist , tutvustanud veebikeskkonda.

Lisaks korraldasime arenduskeskuste koordinaatoritele ühise seminari Ida-Virumaal (13.06) , kus kaardistati võrgustiku vajadus, selgitati välja olulised väljakutsed ja määratleti edasised võrgustiku tegevused. Osales 10 inimest 9 maakonnast.

Ühe nõustamise ja info jagamise vormina oleme teinud regulaarselt Skype koosolekuid (iga kuu kolmanda nädala kolmapäeviti). Lisaks oleme otsustanud iga kahe kuu tagant saada kokku ja viia läbi ühine koosolek teiste MAKide juures (nt novembri koosolek toimus Järvamaa Arenduskeskuses).

Üheksas maakonnas viidi läbi „Ettevõtlikku kooli” tutvustavad seminarid haridusasutustele ja nende omanikele (osalejaid kokku 128). Seminari teema „Mis on „Ettevõtlik kool”?”. Võrgustiku loomine, Ettevõtliku õppe kvaliteedimärk ehk Standard, kasu koostööst „Ettevõtliku kooliga”. Seminaride tulemusena avaldasid kõik maakonnad soovi külastada Ida-Virumaa võrgustiku õppeasutusi.

Õppereisid Ida-Virumaale

Õppereisid korraldati kõigile üheksale maakonnale – (osalejaid kokku 143). Õppereisid toimusid kahes osas – I osa seminar, kus oluliste huvigruppide esindajad (koolijuht, KOVametnik, ettevõtja) rääkisid, miks on oluline „Ettevõtliku kooli” programmiga liituda ning II osas külastati Ida-Virumaa võrgustiku õppeasutusi, kus praktikud jagasid oma positiivseid kogemusi ja võimalikke takistusi.

Tutvustavad materjalid

Valminud arengunõustamise vorm ja “Ettevõtliku kooli ” mudel, mis kirjeldab ära ühe õppeasutuse teekonna Ettevõtlikuks kooliks/lasteaiaks saamisel. Materjale tutvustasime arenduskeskuste koordinaatoritele MAK seminaril. Lisaks koostasime “Ettevõtliku kooli” mudeli voldiku ja tõlkisime vene keelde Partneri, Õpetaja, Lapsevanema ja Õpilase voldikud.

Haridusfestival Ida-Virumaal

Toimus 17. oktoober 2013 koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga. Haridusfestivalist on kujunenud Ida-Viru maakonna juhtiv haridusüritus, mis toimus sel aastal juba viiendat korda. Haridusfestivalil keskenduti piirkonnas aktuaalsele teemale “Kuidas saada inseneriks?”. Haridusfestivali ajal toimuvad insenerihariduse ja ettevõtlikkusega seotud konverents, mess, töötoad õpilastele ja õpetajatele, Ahhaa töötoad ja “Ettevõtliku kooli” võrgustiku õppeasutuste tunnustamine.
Haridusfestivalist teavitasime kõik maakondi ja edastasime neile ürituse kutsed. Konverentsil tutvustasime Lääne-Virumaa edulugu Aru Gupp AS ja Kadrina Keskooli koostööst.
Haridusfestivalil oli kokku ligikaudu 700 osalejat sh Viljandimaa, Võrumaa, Jõgevamaa ja Harjumaa õppeasutused.
Haridusfestivali sihtrühmad: õpetajad, õppeasutuste juhid, ettevõtjad, vabaühendused, haridusametnikud, õpilased/noored.
Haridusfestivali KAVA

Koostöö ettevõtjaga

Oleme üheksale maakonnale tutvustanud ja propageerinud „Unistused Ellu!” võrgustikku läbi „Ettevõtliku kooli” tutvustavate seminaride ja õppepäevade. Andnud nõu, kuidas ettevõtjaid leida ja kuidas neid võrgustikku ja õppetöösse edukalt kaasata. Tulemuseks on, et „Unistused ellu” võrgustikku on koondunud 23 uut ettevõtluspartnerit, kes on valmis konkreetesteks koostöötegevusteks haridusasutustega.

Edulugude kogumine ja kajastamine Facebook fännilehel ja kodulehel

Kõikidele MAKidele on tutvustatud Ida-Virumaa edulugusid ja edulugude vormi, oleme julgustanud neid koguma oma maakonna edulugusid ja avalikustama Facebookis. Hetkel on maakondade head näited lisatud MAKi oma kodulehele, kuna “Ettevõtliku kooli” uus koduleht on loomisel.

Veeb ja Facebooki fännileht

Vana kodulehekülje analüüsimisel selgus, et see tehniliselt ei tööta, oleme teinud ettevalmistusi uue kodulehe loomiseks.
Facebooki on lisandunud 176 uut “Ettevõtliku kooli” fännilehele uut huvitujat,
hetkel kokku 316 fänni. Perioodil 2013 on ainult üks fänn “Ettevõtliku kooli” fännilehe jälgimisest loobunud.
Kõige populaarsemad postitused on viited artiklitele või huvitavale infole, millest võib järeldada, et lehte kasutatakse pigem huvitava haridusalase info leidmiseks.
Võrgustiku tegemistest ja edulugusid oleme kajastanud umbes 23 korda.
Enamus Facebooki lehe fännidest on naised (83%) ja peamiselt vanuses 35-44, kellest enamus on Tallinnast, Jõhvist, Tartust, Kiviõlist, Rakverest ja Kohtla-Järvelt.

Mainekujundus –kokku on ilmunud 13 meediakajastust

Meediakajastused:

Muud tegevused

 • 14.02 ettekanne Linnade ja valdade päeval
 • 03.05. Jõhvi 75 raames toimunud haridusseminari külastamine
 • 22.05 esinemine Sillamäe Vanalinna Kooli projektidefestivalil
 • 31.05. RAT Race korraldamine
 • 16.08 Arvamusfestival 2013
 • 24.10 ettekanne EÕEL Üldkoosoleku Eelfoorum
 • 31.10 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi peremuuseumi avamine
 • 07.11 Ida-Virumaa Osaluskohvik 2013
 • 13.11 ettekanne Ida-Viru maavalitsuses Soome karjäärinõustajatele
 • 14.11 esinemine “Hea kooli” mudeli seminaril
 • 19.11 kahe tunni läbiviimine Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis
 • 29.11 töötubade läbiviimine karjääripäeval Toila Gümnaasiumis

Valminud Standardi täiendatud versioon

Ettevõtliku õppe Standardisse on sisse viidud muudatused lähtudes 2012a. toimunud esimesest piloothindamisest.
Koostöös HTMga ja TÜ Eetikakeskusega oleme alustanud riikliku standardi loomisega, osalemine (05.06, 30.08, 11.12) ja esinemine seminaril (14.11).

Noorte ettevõtlikkus

Ida-Virumaa võrgustiku koordineerimine ja jooksev nõustamine noorte koostööks ettevõtjatega

Oleme aktiivselt osalenud EKTK Unistused ellukoosolekutel ja seminaridel (11.02; 05.08; 29.08; 31.08; 10.10) ning propageerinud Ida-Viru võrgustikule www. unistusedellu.ee, ettevõtjate andmebaasi

Oleme edastanud partnerite koostööettepanekud võrgustiku õppeasutustele ja aidanud õppeasutustel leida sobivaid koostööpartnereid nt. ühisprojekt Tallinki ja Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium vahel ning koostöö Jõhvi Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir vahel.

Lisaks oleme nõustanud partnereid koostöökoha leidmisel ja juhendanud koostööprojektide läbiviimisel ja meediakajastuste tekitamisel, nt koostöö Ida-Virumaa turismiklastriga

Jätkunud Heade näidete nõustamine, tagasisidestamine ja kogumine (olemas 28 uut edulugu, kokku 359). Kõik edulood on sisestatud kodulehele www.evkool.ee)

Lisaks oleme võrgustiku edulugusid kajastanud Facebookis, umbes 23 korda – näiteks, Sillamäe lasteaia Tammiku Põhikooli, Maidla Põhikool, Jõhvi Lasteaiad, Voka lasteaed, Sillamäe Vanalinna Kool, Kirju-Mirju, Avinurme lasteaed, Aseri kool, Jõhvi Gümnaasium, Toila Gümnaasium, Kiviõli I Keskkool

Lisarahastus

Projektitaotlused esitati:

Positiivne rahastusotsus on saadud:

 • IVOList 2013 a. mentorprogrammi läbiviimiseks (465 EURi)
 • Eesti Energia – 2013 a. õppereis Rootsi – Taani (1500 EURi)
 • LEADERist 2014 a. välisõppereisi korraldamiseks Brüsselisse (6400 EURi)
 • TÜ Narva Kolledž – Haridusfestival (u. 10 000 EURi)

Lisaks:

 • Ettepanekud HTM meetmesse “Õppe sidustamine tööturu vajadustega”
 • “Ettevõtliku kooli” esialgne strateegiline projektiidee INTERREG CB – Sotsiaalse ettevõtluse tekitamine koolis
 • Programmi “Riskilapsed ja -noored” üldhariduvaldkonna taotlusvoor tutvumine (Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis)
 • Eesti-Vene piiriülese programmi seminar

„Ettevõtliku kooli” võrgustiku programm

Jätkunud Ida-Virumaa võrgustiku (20 asutust) koordineerimine

Võrgustiku õppeasutustele on läbi viidud täiendavaid ettevõtlikku õppe koolitusi (20.03 Jõhvi Lasteaias, 21.03 Voka lasteaias, 30.04 Jõhvi Gümnaasiumis, 07.05 Sillamäe lasteaias), arengunõustamisi (Jõhvi lasteaiad, Toila Gümnaasium, Sillamäe Vanalinna Kool, 17.09 Avinurme Gpmnaasium, 19.09 Narva-Jõesuu Keskkool, 26.09 Kiviõli I Keskkool, 20.11 Maidla Kool, 29.10 Jõhvi Vene Gümnaasium) ning võrgustiku jooksvaid nõustamisi.

Välisõppereis

Rootsi-Taani õppereis toimus 02.-06.12.2013. Osalejaid kokku 32. Õppereisi eesmärgiks oli külastada haridusasutusi Taanis (Klostermarksskolenit) ja Rootsis (Varbyskolanit), sest mõlemad koolid on liitunud programmiga The Leader In Me. USAst alguse saanud programm The Leader In Me on oma olemuselt “Ettevõtliku kooli” programmile sarnane. Seetõttu saigi valitud kaks lähemat kooli, kes on programmiga liitunud, et külastada neid ning saada seeläbi programmist paremat aimu. Samuti võimalus tutvuda Taani ja Rootsi haridussüsteemiga ning võimalus luua kooliga kontakti, et võimalusel tulevikus koostööd teha. Teiseks eesmärgiks võib pidada võimalust luua reisi näol keskkond, kus võrgustikku kuulujad (ja ka mitte kuulujad) saaksid omavahel paremini tuttavaks ning toimuks võrgustumine. Ehk selle tulemusena õpetajad vahetavad omavahel muljeid ja kogemust ning ehk sünnib ka mõni koostöö idee.

Ümarlaua korraldamine

Käivitunud on “Ettevõtliku kooli” mentorprogrammi, millel on 2 eesmärki:

1. „Ettevõtliku kooli” võrgustiku liikmete vahelise koostöö tõhustamine. Iga õppeasutus oma kogemuste ja teabega saab olla kasulik teistele õppeasutustele. Võrgustiku nn teenus (nõustamine) on suunatud eelkõige oma liikmetele. See on hea põhjus „Ettevõtliku kooli” võrgustikuga liitumiseks!

2. Olla mentoriks uutele õppeasutustele väljaspool maakonda. Mentorid saavad propageerida ettevõtlikkust, aidata uutel õppeasutustel rakendada ettevõtlikku õpet ning parandada õppeasutuste üldist õhkkonda ja hoiakuid.

Mentorprogrammis osalejate arv, eraldi koolituspäevade kaupa

I koolituspäev (2. aprill) – 16 osalejat – Sissejuhatav koolitus mentorsuhtest, rollidest ja –tehnikatest

II koolituspäev (2. mai) – 15 osalejat – Juhtimine ja eestvedamine

III koolituspäev (10. juuni) – 7 osalejat – Analüüsiseminar

IV koolituspäev (11. september) – 16 osalejat – Videokoolitus

Mentorite tunnustamisüritus (17. oktoober)

Koolituspäevadel osales kokku 117 õpetajat/direktorit

Mentorprogrammi tulemusena on võrgustikul 6 mentorit, kelle nimed on leitavad “Ettevõtliku kooli” kodulehel

Lisaks viidi läbi ümarlauad eraldi koolidele ja lasteaedadele:

 • 06.11 ümarlaud koolidele – sisendi saamine 2014 tegevuskava koostamiseks – 13 osalejat
 • 08.10 ümarlaud lasteaedadele – sisendi saamine 2014 tegevuskava koostamiseks – 8 osalejat
 • 24.09 ümarlaud lasteaedadele – sisendi saamine 2014 tegevuskava koostamiseks – 12 osalejat
 • 12.11 ümarlaud võrgustiku lasteaedadega – “Ettevõtliku kooli” Standardi arendus – 7 osalejat
 • 12.12 ümarlaud võrgustiku lasteaedadega – “Ettevõtliku kooli” Standardi arendus – 4 osalejat

Standard ja tunnustamine

Valminud Standardi täiendatud versioon – ettevõtliku õppe standardisse on sisse viidud muudatused lähtudes 2012a. toimunud esimesest piloothindamisest.

17. oktoobril toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis pidulik “Ettevõtliku kooli” õppeasutuste tunnustamine. Baastaseme saavutasid Kohtla-Järve linna lasteaed Kirju-Mirju ja Jõhvi Gümnaasium. Hõbetaseme saavutas Sillamäe lasteaed Päikseke.

2013. aasta lõppseisuga on võrgustikus 1 Hõbetaseme (Sillamäe lasteaed Päikseke) saavutanud õppeasutus ja 9 baastaseme (Kiviõli I Keskkool; Ahtme Gümnaasium; Tammiku Gümnaasium; Toila Gümnaasium; Illuka Kool; Voka lasteaed Naksitrallid; Avinurme lasteaed Naerulind; Jõhvi Gümnaasium; Kohtla-Järve linna lasteaed Kirju-Mirju) saavutanud õppeasutust.
Standardi protsessis ja enesehindamisel nõustasid õppeasutusi “Ettevõtliku kooli” mentorid

KOV seminari korraldamine

29.08. I seminar – jäi ära, osalejate puudumise tõttu – asendatud Haridusfestival 2013 toimunud INTERREGi seminariga

10.12. II seminar – osales 3 KOV esindajat

Kõigile lepingu partneritele on edastatud kirjalik ülevaade 2013 a. tegevustest ja vahendite kasutusest.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo