Ajalugu

2021. aastast arendab ja haldab haridusprogrammi MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

2021. aastal liitus haridusprogrammiga 21 õppeasutust. Toimus 37 koolitust, kus osales kokku 1041 osalejat.

2021. aastal läbisid Ettevõtliku Kooli standardi põhjal enesehindamise ja saavutasid taseme 30 õppeasutust, 19 õppeasutust uuendasid taset ehk neil möödus esimene enesehindamise periood.

Uus veebileht

2021. aastal toimus haridusprogrammi Ettevõtliku Kool veebilehe visuaalne kaasajastamine. Uue veebilehe visuaalne muutus on märgatav ja muutunud on info edastamise mõtteviis – uus veebileht on struktureeritud ennekõike õppeasutuste vajadustest lähtuvalt. Koostöös arendajaga loodi uue veebi väljanägemine nii, et see oleks põnev, visuaalselt haaratav ja kasutajakesksem.

E-vahetund koolidele ja lasteaedadele

2021. aasta sügisel alustasime e-vahetundidega Zoom keskkonnas. 2021/2022 õppeaastal toimus viis e-vahetundi erinevatel teemadel – TULEM praktiline rakendamine, kuidas kasutada standardit sisehindamisel, õpetaja palgakorralduse kaasajastamine; Ettevõtliku Kooli koordinaatori tööülesanded; Ettevõtliku Kooli haridusuuringu tulemuste tutvustamine

Edupeegel ja standard

2021. aastal alustati standardi digitaliseerimise protsessiga, senine koostamise ning esitamise tekstifaili versioon asendus digitaalse keskkonnaga. Keskkonna nimeks on Edupeegel ja Edupeeglis on võimalik läbida kõik õppeasutuse enesehindamise etapid – eneseanalüüs, koordinaatori nõustamine, seire komisjoni raporti koostamine ning uudsena raporti põhjal Eduplaani koostamise võimalus.

Ettevõtliku Kooli Standardi uuendamisel alates 2022/2023 õppeaastast kõrgema taseme saavutamisel peab õppeasutus täitma 85% hindamiskriteeriumitest.

Haridusuuring

2021. aastal viidi läbi Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi haridusuuring. Uuringus osalesid haridusprogrammiga liitunud ja mitte-liitunud õppeasutused. Uuringu viis läbi Viilup Uuringud.

Neljateistkümne tegutsemisaasta järgselt tekkis vajadus koguda koolidelt tagasisidet, analüüsida programmi rakendamise edukust ja koguda arendusettepanekuid. Samuti on uuringu tulemused vajalikuks sisendiks EVKP standardi, selle kriteeriumite ning programmi strateegia tegevuskava parendamiseks.

Rahatarkuse mentorklubi

2021. aasta sügisel alustas õpetajate rahatarkuse mentorklubi teine hooaeg. Mentorklubides osales kokku 171 õpetajat 90 koolist ja üheteistkümnest maakonnast: Harju- (Tallinn), Rapla-, Viljandi-, Pärnu-, Hiiu-, Saare-, Lääne-Viru-, Jõgeva-, Tartu-, Valga- ja Järvamaalt.

Veebikonverentsid

2021. aastal toimus koostöös Tallinna Ülikooli Haridusuuenduskeskusega kaks veebikonverentsi.

27. mail ja 11. juunil toimus veebikonverentsi “Ettevõtliku koolikultuuri suunas” esimene ja teine osa. Neist esimene keskendus uuendatud Ettevõtliku Kooli standardile ja vastavusseirele. Teine õpetaja tööriistale TULEM.

Ettevõtliku Kooli sümboolika ja kvaliteedimärgise uuendamine

2021. aastal uuendati haridusprogrammi sümboolikat, kvaliteedimärgiseid ja koostati stiiliraamat ehk visuaalne identiteet. Uuendamise käigus kujundati uus lipp, kvaliteedimärgistele lisati taseme nimetus, loodi eraldi kvaliteedimärgised lasteaiale.

Kuldpartner 2021

2021. aastal pälvis haridusprogrammi Ettevõtlik Kool kuldpartneri tunnustuse Rahandusministeeriumi finantskirjaoskusealase koostöö eest. Loe lisaks.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo