Privaatsustingimused

Käesolevaga on kehtestatud MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning rakenduvad Teie ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused vahelisele suhtlusele sõltumata suhtluskanalist, muuhulgas ka veebilehtede arenduskeskused.ee, ettevotlusnadal.ee, evkool.ee, uhisnadal.ee kasutamisele.

Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas MAK töötleb (sh kogumine, kasutamine, avaldamine, säilitamine, edastamine, kustutamine jm) Teie isikuandmeid ning teavitatakse Teid Teie kui andmesubjekti õigustest.

MAK töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus). Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub MAK kehtivatest õigusaktidest.

Palun tutvuge tingimustega põhjalikult enne MAK-le andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.

Kui Te ei leia käesolevatest privaatsustingimustest vastust Teie isikuandmete kaitset puudutavale küsimusele, palun pöörduge MAK-i poole kasutades järgnevaid kontaktandmeid:

Nimi: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
Aadress: Rüütli 25, Paide 72713
E-post: 

1. Milliseid isikuandmeid MAK töötleb?

2.  Kuidas MAK isikuandmeid kogub?

3.  Millistel eesmärkidel ja kuidas MAK isikuandmeid töötleb?

4.  Kellele MAK isikuandmeid edastab?

5.  Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

MAK jätab endale õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel või Facebooki lehe teel ning uued tingimused on kättesaadavad MAK Veebilehel.

Küpsiste kasutamine

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused veebilehtedel: www.arenduskeskused.ee; www.ettevotlusnadal.ee; www.uhisnadal.ee.

1. Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad MTÜl Maakondlikud Arenduskeskused pakkuda, arendada ja kaitsta MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuseid ning tagada, et MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti
tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.
Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

2. Missuguseid küpsiseid kasutab MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused ja mis eesmärkidel?

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

Püsiküpsiste eesmärkideks on:

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:

3. Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

4. Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo