Edulood

Voore Põhikool “3-D disain ja 3-D modelleerimine ning programeerimine õppetöös”. 2016.a edulugude konkursi kategooria “Põnevaim tund” I koht

Voore Põhikool, Mustvee vald, Jõgevamaa

Esitaja: Mare Maasik, juhendaja: Mare Maasik ja Kaie Mikko

Voore Põhikool osales  Eesti 2.0. 3D printerite taotlusvooru konkursil ja sai õppeaasta alguseks 3D printeri. Koos õpilastega otsustati kasutada matemaatika ja informaatika ainetundides õppeülesannete tegemisel  3D disaini  ja 3D printimist. Motivatsiooni suurendamiseks sooviti osaleda HITSA poolt välja kuulutatud konkursil. Õpilased moodustasid rühmad kooliastmeti. Esmalt õpiti kasutama veebikeskkonna Tinkercad, kus pidi 3D tööd valmis tegema. Protsessi käigus kasutati erinevaid informaatikas õpitud oskusi (ekraanipiltide tegemine, ekraanivideote tegemine, fotode- ja piltide tegemine, videote tegemine, salvestamine, saatmine, töötlemine); matemaatikas erinevaid ruumilisi kehasid. Tööd teostati matemaatika, informaatika ja tehnoloogiaõpetuse tundides, lisaks ringitundides ja vabast ajast. Õpiti lisaks kasutama veebikeskkonna  Scratch, kus sai programmeerida mänge. Tehtud tööd esitati  maakondlikusse vooru. Järgmine samm oli tööde seadistamine väljaprintimiseks 3D printeriga. Lõpetatud tööd esitati vabariiklikku finaali arengumapina. Kõik tööd esitleti hiljem näitusena, kus ka lapsevanemad said nendega tutvuda.

Kõik klassid olid kaasatud ja järgnevalt loetelu iga klassi tegevusest:

1.klassi õpilased said oma töös ettekujutuse erinevate esemete disainist ja said isetehtud meened kinkida  vanematele. 2-3.kl. õpilaste töö oli ajendatud ja innustatud  noorkotkaste tegevusest.   Nende  töö   propageeris noorkotkaste tegevust, kui oma kodumaa kaitsmisesse panustamist. 4.kl. õpilaste poolt programmeeritud mängud on õppematerjaliks noorematele koolikaaslastele. 5.kl. õpilaste tööd oli mõeldud objektidena Saare valda – vaatetorn, kus  leiti  tegelik looduskeskkond, kuhu vaatetorn ehitada. Õpilaste soov oli edendada Saare valla kultuuri- ja majanduselu, tuues turiste kodukohta. Teine töö „Kingitus Eestile” oli  planeeritud hoonena Paidesse, kui Eestimaa südamesse. Sellest ka hoone kuju, kuid sisuks pidi saama viimase 100 aasta ajalugu. Kolmas viienda klassi töörühm kujundas rahvuslille ja rahvuslindu.

III kooliastme õpilaste tööd olid praktilist laadi. 7.kl. õpilaste koolilogoga kaelaehted läksid juba käesoleval õppeaastal kasutusse ja neid kinkisime meie koolis meenetena võimekatele õppijatele ja kooli lõpetajatele. Teise tööna valmis tehnoloogiaõpetuses tehtud auto mudelile lisatarvikud- ilukilbid velgedele ja kängururauad, mida noormehed kasutasid oma automudeli täiendamiseks tehnoloogiaõpetuses. Rühma noormeeste arvates autode disainimine on huvitav ja see võib  nende elukutse valikut mõjutada! 8.-9.kl. noormeeste töö valik oli praktilistel kaalutlustel. Idee sai alguse arvutiklassis olevatest erinevatest arvutisse tulevatest kaablite puntratest. Noormeestel tekkis idee teha juhtmelukk, et korrastada arvutisse tulevad juhtmed. Selle töö teostus eeldas head loogilist  ja insenerlikku mõtlemist. Tüdrukute tehtud telefoniümbris andis kogemuse uue toote disainimiseks ja eeldas erilist täpsust vajalike avade tegemiseks ümbrisesse. Kolmas rühm tegi töö erinevatest detailidest kuubiku kokkupaneku kohta- sellest sai põnev tegevus  noorematele õpilastele.

Rühmatöö käigus paranesid õpilaste koostöö oskused, õpiti tundma üksteise tugevusi ja õpiti rühmakaaslastele sobivate tööülesannete jaotamist ja aja planeerimist. Arenesid koostööoskused täiskasvanutega

3D modellerimist õppisid kõik 1.-9.kl. õpilased. HITSA  konkursist võtsid osa kooli 42 õpilast ja finaali pääses 34 õpilast  kokku 10 tööga. Boonuseks olid väga head tulemused HITSA konkursil finaalis 3D tööde ja arvutimängude kategoorias.

Parim tunnustus tehtule oli, kui 2.kl. noormees kolm korda peale HITSA konkurssi küsis, kas tema  saab konkursist osa võtta ja millal algab uus konkurss. Ettevõtmine tekitas huvi tehnoloogihariduse vastu ja motivatsiooni õpilastes olema aktiivne õppija ja osalema järgmistel konkurssidel.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo