Edulood

0583805C-870F-435B-9F57-76B08AEE1296 Tagasi

Järvamaa / Paide Hillar Hanssoo Põhikool

Paide Hillar Hanssoo Põhikooli projekt „Sallivad semud“ 2021.a edulugude konkursi I koht kategoorias „Noorte algatus“

Eestis on muukeelsete õpilaste lõiming eesti keelt kõnelevatesse koolidesse olnud aktuaalne teema juba pea viimased kümme aastat. Paide Hillar Hanssoo põhikool on muukeelsete õpilaste lõimingut praktiseerinud eesti keelsetesse klassidesse kolme õppeaasta jooksul. See on süsteemne ja järjepidev töö, mida tehakse koostöös õpetajate, õpilaste ja lapsevanematega. Tänu noorte omaalgatuslikule projektile  „Sallivad semud“ tõusis oluliselt kooli noorte teadlikkus lõimingu  olulisusest ning noored otsisid ise lahendusi, et kontakti parandada ja  muutust positiivses suunas juhtida.

Paide Hillar Hanssoo põhikooli 8.b klassi õpilased viisid läbi projekti „Sallivad semud“, tänu millele on muukeelsed ja eesti keelt kõnelevad õpilased sallivamad üksteise suhtes ja teadlikud kultuurilistes eripäradest.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo