Edulood

Antsla Gümnaasiumi projekt “Rakett 4”. Kategooria “Põnevaim tund” nominent 2016

Kategooria “Põnevaim tund” III koht – Antsla Gümnaasium

2015/16 õppeaasta II poolaastal käsitleti 4. klassi eesti keele tunnis meedia teemat, kus tutvuti kooli raamatukogus ajakirjadega Meie Meel, Loodusesõber, Imeline Teadus ja Täheke. Õpilased leidsid iseseisva töö käigus põnevate katsete kirjeldusi ja tegid ettepaneku teha klassiõhtu, et neid katseid ise läbi proovida. Hiljem, klassijuhataja tunnis, kasvas laste mõttest edasi idee, teha ürituste sari, kus kolme- kuni neljaliikmeline võistkond saab ise oma katseid teistele reklaamida. Lastel tekkis mõte teha üritus, mis oleks nagu teles „Rakett 69“, kuna tegemist oli 4. klassi õpilastega, siis sai ürituse pealkirjaks „Rakett 4“. Lepiti kokku reeglites, et iga kord tuli teha võistkonnal katse, mis oleks seotud igapäevaelus kasutatavate ainete ja vahenditega. Katse pidi olema eakohane, lihtne läbi viia ja kaaslastele selgitada. Igale katsele andsid õpetajad lisaülesandeid. Toimus võistlus ja punktiarvestus. Number „4“ sümboliseeris ka ürituse toimumise kordade arvu.

Ürituse käigus tehtud katsetes kasutatud aineteks/vahenditeks olid kodukeemia ja toiduained, seega oli kogu üritus ning sealt saadud teadmised/oskused seotud igapäevaste eluliste tegevustega. Saadi teada millised ained reageerivad omavahel, õpiti ainete ohutut kasutamist ning juhise täpse lugemise vajalikkust (kasutusjuhendid/kaalumised, mõõtmised, aluselisus, happelisus, tuleohutus, erinevate ainete reaktsioonid). Kindlasti suurendas see huvi keemia ja keemiku tegevuse vastu.

Tegevuste läbiviimine õpetas koolitunnis õpitu rakendamist, funktsionaalse lugemise oskust, täpsust; tähelepanu, koostöö vajalikkust/oskust ja esinemisoskust ning –julgust, mis on vajalikud ja rakendatavad edaspidises elus. Õpilaste omavaheline koostööoskus paranes märgatavalt. Laste lugemisoskus ja tähelepanu, tekstide ning tööjuhendite täpne täitmine muutus olulisemaks. Paranesid teadmised õpitu vajalikkusest ja rakendamisest igapäevaelus.

Üllatavateks tulemusteks olid laste leidlikkus, oskus tulla välja põnevate katsetega ja julgus need läbi viia ning teistele esineda. Üllatav oli ka laste oskus selgitada ja seletada, teha õigeid järeldusi tulemustest ilma õpetaja juhendamiseta. Õpetajatele meeldis laste hasart ja koostegemise rõõm, nende ettevõtlikkus oma katsete leidmiseks ja läbi viimiseks.

Tore, et õpilastel jätkus kannatlikkust katset korrata õige tulemuse saavutamiseni vastavalt tööjuhendile. Meeldiv oli lastevanemate mõistmine ja abi laste toetamisel.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo