Edulood

TÜGlaste gümnaasium

Kategooria “Noorte algatus” III koht – Türi Ühisgümnaasium

Kooli arengukavas on üheks eesmärgiks kujuneda kogukonnakooliks. Selleni jõudmiseks on vaja tuua kogukonda tegevusi, mis liidavad erinevaid vanusegruppe. Varasemad sündmused (näitused, kontserdid, loengud, töötoad) olid suunatud eelkõige põhikoolide õpilastele ja täiskasvanutele. Antud ettevõtmisega otsustati pöörata tähelepanu kõige noorematele kogukonnaliikmetele. Seda enam, et Türi Lasteaiaga on pika-ajaline tore koostöö heategupäevade, hoogtööpäevade ja erinevate ettevõtmiste kaudu.

Kaks korda kuus toimus osalejatele üks ainetund, mille viisid läbi gümnasistid, õpetajad ja külalisjuhendajad.  Tunnid valiti selle järgi, mis tundusid lastele huvitavad ja jõukohased. Tund kestis 45 minutit.

Läbi viidi 15 tundi 5 – 7 aastastele lastele, et pakkuda huvitavaid võimalusi õppimiseks, suurendada erinevate vanusegruppide omavahelist suhtlust ja tutvustada oma kooli kogukonnale.

Õpetaja roll oli juhendada õpilasi tundide ettevalmistamisel, aidata ürituse reklaamimisel, suhelda lastevanematega, analüüsida koos õpilastega tehtut. Õpilase roll oli koostada plaan erinevate tundide läbiviimiseks, leida tegevuste läbiviijad, sõlmida kokkulepped, reklaamida tunde, juhendada ja jäädvustada tundide tegevusi ning analüüsida ja teha kokkuvõtteid.

„TÜGlaste gümnaasium“ oli imeline võimalus gümnasistidele panna proovile enda ettevõtlikkus, suhtlemisoskus nii väikeste laste kui täiskasvanutega ja oma teadmiste edasiandmise oskus. See arendas gümnasistide õpipädevust ning aitas kaasa võimalike karjäärivalikute tegemisel.

Nende tegevuste kaudu astuti edasi suur samm erinevate vanusegruppide koostöös  ning TÜGi kujunemisel kogukonnakooliks. Gümnaasium on nüüd paljudele lastevanematele ja lastele tuttavam ja omasem.

Laste ja lastevanemate tagasiside oli eranditult positiivne, kuna vanusele 5-7aastat oli Türi linnas vähe juhendatud tegevusi. Üllatas osalejate suur arv – 48 lasteaialast, kellest väga paljud osalesid kõigis viieteistkümnes tunnis!

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo