Uudised

Voka Lasteaed – hea näide kohaliku kogukonna kaasamisest

Ida-Virumaal on palju tegusaid ja ettevõtlikke lasteaedasid, koole ja õpetajaid. Voka Lasteaed on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige alates 2008. aastast ja 2021. aastast pärjatud ettevõtlikkuse hõbetaseme märgisega.

Aastatega on Voka Lasteaed palju muutunud. Uuenenud on nii õppimist toetav keskkond kui õpetaja roll selles. Samuti on nad heaks näiteks kohaliku kogukonna kaasamisel. See on ka üks põhjus, miks Voka Lasteaeda võib pidada eeskujuks teiste seas.

Voka Naksitrallide Lasteaia direktor Julie Laur ütleb, et Ettevõtliku Kooliga liituti aastaid tagasi vallajuhtide soovitusel, samas pakkus see huvi ka lasteaiale endale. Programmis osalemise kaudu sooviti vähendada õpetajate vahetumist ja leida personal, kes tahab siia jääda, et saavutada stabiilsus. Tõukeks oli ka 2008. aasta riiklik õppekava, mis eeldas muutusi nii mõtlemises, kui ka pedagoogilises ja metoodilises plaanis.

Ettevõtliku Kooli programmis osalemine on lasteaiale palju andnud. “Näiteks kaasame nüüd lapsevanemaid teadlikumalt ja oskuslikumalt, võimaldades neil oma laste kasvamisprotsessis rohkem osaleda ja kaasa lüüa. Ka meie õpetajad on aastate taguse ajaga avatumaks muutunud. Õppetöö on täna rohkem seotud päris eluga, lähtub lapse huvidest ja annab võimalusi lastel proovida, katsetada ja neil ise otsustada,“ ütleb Laur.

Voka Lasteaias soositakse loovust, raamist välja mõtlemist ning julgust proovida, katsetada, analüüsida ja kaasata. Viimaste aastatega on lasteaia personal tunduvalt noorenenud ja kindlasti on selles olnud oma roll ka Ettevõtliku Kooli põhimõtete rakendamisel. Laur toob välja, et nende lasteaia personalipoliitikas on oluline mentorlus ja järjepidevus – võimaldada, toetada, tagasisidestada ja õppida. “Programmis osalemine on esitanud meile väljakutseid, kuid samal ajal pakkunud ka arenguvõimalusi,“ ütleb Laur. Näitena toob ta tööriista TULEM, mille kaudu õpib nii õpetaja kui laps. Nimelt peab õpetaja selleks, et lapsel oleks võimalik oma sooritust hinnata, esmalt õppimist eesmärgistama ja jagama lastele mudeleid, kuidas tagasisidet anda ja oma õppimise tulemust mõõta.

Eriti hea meel on Voka Lasteaia direktoril selle üle, et kohalikud lapsevanemad nii hästi lasteaia tegevustega on kaasa tulnud. “Oleme uhked oma vanemate üle, kes on loonud laste jaoks väärtusi. Näiteks on meil maakonna uhkeim õuesõppe katusealune ja mudaköök! Rõõmu teeb ka see, et vanemad hindavad ja väärtustavad meie tööd, pingutust ja kaasamisi,“ kirjeldab Laur.

Hälis Värimäe, Ettevõtliku Kooli koordinaator Ida-Virumaal, toob samuti välja, et Voka Lasteaed on aastate jooksul palju kasvanud ja saanud Ida-Virumaal teistele lasteaedadele omaette eeskujuks kohaliku kogukonna ja lastevanemate kaasamisega. „Et õpetajal jätkuks motivatsiooni ja silmade sära, siis peab kaasa aitama terve kogukond. Ja sellega on Voka Lasteaed ja sealne kogukond väga hästi hakkama saanud,“ tõdeb ta.

Ettevõtlikkuse hõbetaseme märgiseni jõudmine ei tulnud Voka Lasteaia jaoks kergelt, sest 3-aastase sisehindamise perioodi jooksul toimus mitmeid muudatusi personali seas ja ka ümbritsevad olud on olnud heitlikud. Samal ajal sunnivad sellised olukorrad mõtlema paindlikult ja leidma uusi lahendusi. „Seda enam on meil hea meel, et hõbetasemeni jõudsime ja et meie asutust ning meie inimeste tööpanust on märgatud üle Eesti. Tunnustus lisab kindlasti meile motivatsiooni,“ ütleb Laur.

Tuleviku osas usub Julie Laur, et alati on, mida juurde õppida. „Tavatsen selle kohta öelda, et me oleme jätkuvalt reel ja jätkuvalt teel. Kuna oleme parasjagu uue arengukava koostamise lävel, siis ma veel ei tea, mida töötajaskond otsustab. Küll aga ütleb minu sisetunne ja toetudes mõnede õpetajate arvamusele ja teadmisele, kui tublid on meie õpetajad ja neid abistavad inimesed meie majas, et Naksitrallid võivad ka kullataset soovida,“ ütleb kokkuvõtteks Laur.

Voka Lasteaed Naksitrallid hõbetaseme üleandmine Ida-Viru haridusgalal 2021. aastal
07.02.2022

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo