Koolitused

Hälis Värimäe

Hälis on pedagoogilise hariduse saanud Tartu Õpetajate Seminarist, töötanud õpetajana nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka lasteaias. Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ on Hälis kaasa olnud alates 2009. aastast. Tema vastutada on olnud nii Ida-Viru koolide-lasteaedade võrgutiku koordineerimine kui ka üle-eestilise võrgustiku juhtimine. Hälise kogemuste pagasis on ka mitmete ettevõtliku õppe juhendmaterjalide koostamine ja toimetamine („Ettevõtliku õppe juhendmaterjal õpetajatele“, „Ettevõtliku kooli edulood“ I ja II osa). Tema juhendamisel on läbi viidud mitmed „Ettevõtliku kooli“ rahvusvahelised projektid. Hälis koolitab koole ja lasteaedasid kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Kristel Koddala

Kristel on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse bakalaureuse õppe ja saanud õpetaja kutse kutseaasta koolitusest. Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise magistriõpinguteni viisid tema teed kutseõpetajana töötades. Pedagoogiline taust on Kristelil väga mitmekesine – alustades põhikooli ja gümnaasiumiga, tosina jagu aastaid kutsehariduskoolis, kus jagas oskusi ja teadmisi põhikoolijärgses õppes, rakenduskõrgharidus õppe tudengitele ja täiskasvanute koolituses. Kristel on ettevõtlikku usku ja leiab, et õppimine on pidev protsess, mis ei lõppe klassi-või koolimaja ukse sulgedes. Teisi õpetades peame olema valmis ise õppima, uurima, avastama, eksima. Kristel koolitab koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Jelena Kalames

Jelenal on kogemusi täiskasvanute koolitajana ning ta on elukestva õppimise usku. Noorte karjäärinõustajana on ta kuulnud sadu erinevaid lugusid – unistustest ning tihti ka hirmudest; soovidest tulevikuks; kaardistanud noortega olemasolevaid oskusi. Iga lugu ning inimene on ainulaadne ning väärtuslik. Jelena on usku, et igal inimesel, olgu see õpilane või õpetaja, on vaja kõrvale mõttekaaslast. Ta usub, et ühine sära silmis päästab maailma. Tegutsedes haridus- ning noorsootöömaailmas mitmel erineval tasandil on ta märganud, milliste oskuste ning hoiakute arenemine aitab noortel astuda julget sammu töömaailma ning muuta meie ühiskonda paremaks paigaks. Mitmekülgne ettevõtlikke hoiakute arendamine aitab elus edasi ning hoiab meid veepinnal. Jelena koolitab koole kõigis kolmes moodulis eesti ja vene keeles – baas, rakendus ja standard.

Tiina Kilumets

Tiina on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo eriala ning töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Lüganuse Koolis ning Kiviõli 1. Keskkoolis. 2006. a alustanud Ettevõtliku Kooli koordinaatorina Kiviõli 1. Keskkoolis ning kulgenud koos programmi arenguga läbi aastate. Läbitud on erinevaid täiendõppeprogramme (Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujundamiseks, mentorlusprogramm, metakognitiivne õppimine, supervisioon õpetaja töös jne). Lisaks on Tiina juhtinud oma koolis Erasmus+ projektide tegevust alates 2007. aastast (8 projekti). Oma koolitajakogemuse alguses tegeles Tiina just aktiivõppemeetodite koolitajana. Õppimine on Tiina arvates mõnus pingutust nõudev protsess, kus koostöös on võimalik avastada maailma kultuuripärandit, saada teadlikuks iseendast ja oma võimetest, leida partnereid ja sõpru, kellega koos viia ellu põnevaid ettevõtmisi. Maailm me ümber on pidevas muutmises, palju on sellist, mille puhul me peame kohanema, suutma mõista ja korrigeerida oma käitumist, rohkesti on ka sellist, kus väikesest iseenda muutmisest algab suurem muutumine turvalisema, sõbralikuma ja toimekama maailma suunas. Maailm algab iseendast. Usk iseendasse saab tuge koolist läbi põnevate tegevuste. Õpetaja aitab kõigele sellele kaasa. Tiina koolitab koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Moonika Suurmaa

Moonika on lõpetanud Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe ja mõned aastad hiljem magistriõpingud Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse pedagoogi erialal. Lasteaiaõpetajana on töötanud 10 aastat, hetkel töötab lasteaias õppealajuhatajana. Ettevõtliku Kooli juurde jõudis mõned aastad tagasi, kui lasteaed liitus EVK haridusprogrammiga ja temast sai lasteaia ettevõtliku õppe koordinaator ja töörühma juht. Moonika on esitanud EVK edulugude konkursile ise mitmeid edulugusid ja innustanud kolleege sama tegema. Ta on jaganud õpetajatele oma kogemusi ja õpilugusid, kuidas ettevõtliku õpet rakendada rühmas. Moonika arvab, et praegusel väljakutseterohkel ajal on eriti oluline, et meie õppijad oleksid avatud uuele, suudaksid algatada, loovalt mõelda ja tegutseda, julgeksid teha valikuid ja otsuseid, töötaksid meeskonnana – kõike seda toetab suurepäraselt EVK haridusprogramm. Moonika koolitab lasteaedasid kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Ene Nool

Olen kõrghariduse saanud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise erialal. Töötee jooksul olen olnud lasteaia- ja koolijuht ning lepinguline õppejõud Tartu ja Tallinna Ülikoolis. 2013. aastast on ametinimetuseks Rakvere Rohuaia lasteaia direktor. Uue suure lasteaiana oleme oma südameasjaks võtnud Rohelise Kooli ja Ettevõtliku Kooli programmides osalemise. 2018. aastast on lasteaial Ettevõtliku Kooli baastaseme ning 2021. aastast hõbetaseme tunnustus. Ettevõtliku Kooli programmis kõnetab mind väikelaste ettevõtlikkuse teema. Kuidas innustada neid olema julged, enesekindlad, iseseisvad ja tegusad. Koolitan lasteaedasid kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Virge Ong

Virge on kõrghariduse saanud Tallinna Ülikoolist (toonane pedagoogiline instituut), töötanud kümme aastat õpetajana ja kaks aastat õppealajuhatajana. Üsna peatselt sai temast koolijuht ning tänaseks on selles valdkonnas kogunenud tööstaaži 27 aastat, neist viimased 17 Sõmeru Põhikooli juhtides. Muude tööalaste koolituste kõrval on ta läbinud kaheaastase mentorkoolituse. Virgele teevad rõõmu tegusad ja inspireerivad inimesed, kes on avatud ja innustuvad uutest väljakutsetest ning tänu kellele on võimalik muuta aktiivsemaks ja atraktiivsemaks nii õppimist kui õpetamist. Koolielu peab olema fun, rikas vahvatest ettevõtmistest ja ettevõtlikest tundidest. Selle eesmärgi teostumiseks on Sõmeru kool liitunud Ettevõtliku Kool haridusprogrammiga ning Liikuma Kutsuva Kooli ja Tervist Edendava Kooli võrgustikega. Sõmeru Põhikool on hõbetaseme kool, kus ettevõtliku õppe rakendamine on saanud mõtteviisiks. Lõimides ettevõtlikku tundi teiste võrgustike metoodikatega, saame kujundada noortes õigeid hoiakuid ja rõhutada väärtusi. Virge usub, et Ettevõtliku Kooli haridusprogramm annab Eesti koolidele selgema tulevikuvaate ning parema väljundi elus hakkama saava inimese kasvamiseks. Innustaja ja eestvedajana tunneb ta head meelt iga vahva mõttesähvatuse üle, mis rikastab õpilase koolipäeva ja suunab teda mõtlema ning mõttestatult tegutsema. Virge koolitab koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Tatjana Tukanova

Tatjana on kõrghariduse saanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning magistrikraadi Tartu Ülikooli Narva Kolledžis hariduse juhtimise erialal. Tatjanal on lasteaiaõpetaja töökogemust 17 aastat. 2006. aastast on Sillamäe lasteaias Päikseke õppealajuhataja. Lasteaed liitus EVK haridusprogrammiga alates 2009. aastast ja samast ajast on Tatjana ettevõtliku õppe koordinaator. 2012. aastast on lasteaial Ettevõtliku Kooli baastaseme ning 2013. aastast hõbetaseme tunnustus. 2016. ja 2019. aastal sai lasteaed Päikseke haridusprogrammi kuldtaseme. Lasteaed osaleb igal aastal edukalt edulugude konkursil. Tatjana on jaganud haridusasutuste kolleegidele oma kogemusi, kuidas ettevõtlikku õpet rakendada, kuidas innustada lapsi olema aktiivsed, iseseisvad ja ettevõtlikud. Tatjana on algataja koolitaja, koolitab lasteaedu kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Marget Privits

Marget on klassiõpetaja diplomi ja haridusejuhtimise magistrikraadi saanud Tallinna Ülikoolist. Ta on töötanud õpetajana lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis. Koordineerinud haridus- ja noorsootöövaldkonda kohalikus omavalitsuses ja töötanud Siseministeeriumis haridusnõunikuna. Alates 2014 töötab ta Vändra Gümnaasiumis koolijuhina ja viimase kooliaasta juhtinud lisaks Vändra M. Lüdigi nim Muusika- ja Kunstikooli. Ta on Ettevõtliku Kooli usku ja püüab oma kodukoolis Vändras kujundada koolielu toetudes Ettevõtliku Kooli, Liikuma Kutsuva Kooli ja Kiusamisvaba Kooli programmi põhimõtted rakendades. Ettevõtliku Kooli programmi kasulikkust näeb ta eelkõige programmi poolt väljatöötatud tööriistade igapäevases kasutamises. Ta usub, et TULEMil tugineva õppetöö kavandamine, standardil baseeruv enesehindamine ja arengu planeerimine ning ettevõtlikul hoiakul tugineva mõtteviisiga koolitöötajate leidmine ja hoidmine, aitab koolil püsida õigel teel. Marget on alustanud koolitamist baaskoolituse mooduliga ja liigub edasi rakendus- ja standardkoolituse moodulite juurde.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo