Võrgustiku liikmele

TULEM

TULEM tööriist on üks õpetajale mõeldud tööriist, mis aitab n-ö rajal püsida ja hoida fookuses ettevõtliku hoiaku kujundamist. Oma õppetööd planeerides ja läbi viies on TULEMi näol „abiline“, mis tuletab meelde, kuidas õpetajana toetada ettevõtlikkuspädevust ja rakendada vastavat metoodikat.

Toila gümnaasiumi õpetaja Kristi Goldberg on TULEM-it rakendanud koolitundides juba pikemat aega. Tema sõnul aitab tööriist õpetajal üles ehitada tunni, mis on õppijakeskne ja väga sihitult suunatud õpieesmärkide saavutamisele.

„Püüan seejuures õpilasi kaasata algusest peale,“ selgitab Goldberg. „Mis on eesmärk, kuidas selleni jõuame, millised on parimad meetodid, tagasiside saavutatu kohta. Kui noorel on igal sammul võimalus kaasa rääkida juba lasteaiast peale, tekib temas harjumus ja soov kaasatud olla ning ka vastutada tulemuste eest.“

Vaata TULEM näidistundi

Mis on TULEM tööriist?

Tunneme rolle ja püstitame eesmärk!

Õpetaja selgitab välja õppija varasemad teadmised ja kohandab need õppe-eesmärkide ja õpiväljunditega.
Õpilane arendab enesejuhtimisega seotud pädevusi teadvustatult.

Usaldame vastutust ja teeme koostööd!

Õpetaja kaasab, inspireerib, on mentor ja kaasõppija.
Õpilane ja õpetaja loovad teadmisi koostöiselt, sh osaleb meeskonnatööd.

Lõimume eluga!

Õpetaja kasutab aktiivõpet ja sellega seotud õppemeetodeid.

Evime kogemust!

Õpetaja loob õppekeskkonna, kus on võimalik praktiliselt tegutseda.

Mõõdame mõju!

Õpilased hindavad eesmärgi saavutamist ja tegevusi tulemusi personaalsel, meeskondlikul ja väärtusloome tasanditel.

Vaata e-vahetundi “Õpetaja tööriist TULEM”

Lae alla TULEM materjalid

TULEM tööriista tutvustus versioon 1

Lae alla 0583805C-870F-435B-9F57-76B08AEE1296

TULEM tööriista tutvustus versioon 2

Lae alla 0583805C-870F-435B-9F57-76B08AEE1296

TULEM tööriista tundide ja tegevuste külastusleht versioon 1

Lae alla 0583805C-870F-435B-9F57-76B08AEE1296

TULEM tööriista tundide ja tegevuste külastusleht versioon 2

Lae alla 0583805C-870F-435B-9F57-76B08AEE1296

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo