TULEM Pank

TULEM Pank on haridusprogrammi Ettevõtlik Kool Ettevõtliku õppe rakendamise koolituse  läbinud õppeasutuste praktiliste kodutööde näidiste kogum. Näidistest leiad põnevaid ideid õppetöö ettevõtlikumaks muutmisel ning abimaterjale TULEMi rakendamisel õppetegevuses. Kodutööde valik on tehtud koostöös Ettevõtliku Kooli koolitajatega.

Ettevõtliku õppe rakendamise koolituse sisuks on ettevõtlik õpe õppimis- ja õpetamisprotsessis, õpetaja tööriista TULEMi tutvustus –  kuidas tööriist toetab ettevõtlikkuspädevust ning aitab õpetajal rakendada vastavat metoodikat ja nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ning koolitus pakub oskusi ja strateegiaid ennastjuhtiva õppija arengu toetamiseks.

Koolituse praktiline kodutöö annab võimaluse arendada/praktiseerida õppijaid õppetegevuses TULEMi põhimõtete kohaselt  ning arendab/arendada õppijas hoiakut „tahan-suudan-teen “.

Head tutvumist!


Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo