Uudised

Rakvere Rohuaia lasteaiapere sihikindel tegutsemine on eeskujuks ka teistele

Rakvere Rohuaia Lasteaed on üks neljast haridusasutusest, kes 2021. aastal Ettevõtliku Kooli hõbemärgise pälvis. Selles lasteaias on edukalt ühendatud Ettevõtlik Kool ja Roheprogramm ning 2021. aastal said nad ka aasta kõige keskkonnasõbralikuma haridusasutuse tiitli, mis räägib sellest, et siin tõepoolest pühendutakse laste arendamisele.

Ettevõtliku Kooli võrgustikuga liitus Rohuaia Lasteaed Lääne-Virumaa Arenduskeskuse spetsialisti Anu Oja soovitusel. Esialgu võeti eesmärgiks ettevõtlikkuse baastaseme saavutamine. Nüüd jõuti ka hõbetasemeni. Rohuaia Lasteaia direktori Ene Noole sõnul väärtustatakse nende lasteaias inimeste algatusvõimet, koostööd, sotsiaalseid oskusi ja praktilisi kogemusi. “Märkame võimalusi enda ümber ja suudame neid ellu viia. Näiteks oleme hakanud rohkem andmeid koguma ja näeme juba, et saame neid oma tegevuste kavandamisel edukalt ära kasutada. Tänu andmete kogumisele on mõned meie tegevused nüüd paremini nähtavad ja see innustab kõiki osapooli rohkem panustama,“ tõdeb ta.

Positiivse näitena toob Nool välja, et nad on hakanud lasteaia ülestesse tegevustesse rohkem lapsi kaasama. Mudilasnõukogu, nagu nad seda ise nimetavad, on andnud sündmuste korraldamiseks väga häid ideid.

Suurimaks väljakutseks hõbetaseme taotlemisel peab direktor TULEM mudeli kasutusele võtmist igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses, lisades, et kuigi seda rakendati intuitiivselt juba varem, siis nüüd on lisandunud ka oskus seda märgata ja selle alusel tegutseda. “Näeme, et kui järjekindlalt ja läbimõeldult tegutseda, siis tulevad ka head tulemused, mis pakuvad rõõmu. Hea meel on ka selle üle, et hõbetaseme eesmärgi seadsid õpetajad, see ei tulnud juhtkonnalt,“ ütleb Nool.

Ettevõtliku Kooliga liitumisele eelnes töötajate ettevalmistus ja koolitamine. “Õpetajad on oma rühmades meeskonnajuhi rollis ja nende eestvedamisel osaleb Ettevõtliku Kooli tegevustes kogu lasteaiapere.“ Seejuures proovitakse tegevustesse kaasata nii lapsi kui nende vanemaid. “Näiteks nädalaplaanide koostamises on oma ideedega osalised nii lapsed, rühma töötajad kui ka mõnikord lapsevanemad,“ toob Nool näite.

Ettevõtlikkuse hõbetasemeni jõudmine räägib Noole sõnul lasteaia heast kvaliteedist. “Usume, et see on märk meie ettevõtlikust hoiakust ning mõtte- ja tegutsemisviisist.“

Ettevõtliku Kooli koordinaator Piret Torm-Mirontšiku sõnul on tähelepanuväärne, et kuigi tegemist on suhteliselt suure lasteaiaga, on nad suutnud jääda lapsesõbralikuks. “See, kuidas nad on erinevad teemad ühendanud, on muljetavaldav. Lisaks on nad vaatamata oma suurusele suutnud pakkuda individuaalsust, mis ei ole sugugi tavapärane,“ lisab ta.

Keskkonnahoidlikult ja ettevõtlikult plaanitakse jätkata ka edaspidi. Rohuaia Lasteaia soov on olla jätkuvalt tervislik, turvaline ja kaasaegne arengukeskkond ettevõtlikele lastele, parim töökoht oma töötajatele ja usaldusväärne partner lastevanematele.

„Usume, et laste kaudu suudame mõjutada ka peresid ja kogukonda,“ ütleb Ene Nool, mis on ühtlasi ka üks ettevõtlikkuse hõbetaseme saavutamise eeldustest – olla eeskujuks oma kogukonnale ja piirkonnas laiemalt.

Rakvere Rohuaia Lasteaiale hõbetaseme tunnustuse üleandmine 2021. aastal

Ettevõtlik Kool on alates 2006. aastast tegutsev haridusprogramm, mis toetab ettevõtlikku hoiakut ja selle arendamist koolides ja lasteaedades. Programmi eesmärk on kujundada õppeprotsess päriselust lähtuvalt ja kaasata õpilasi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest.

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad läbivad enesehindamise, millest lähtuvalt omistatakse neile ettevõtlikkuse baastase, hõbetase või kuldtase. Baastaseme õppeasutusi iseloomustab õppeasutuse igakülgne teadlik arendamine lähtuvalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemist ehk standardist. Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on lisaks oma maakonnas kogemuste kandjad ja jagajad, kuldtaseme asutused ettevõtliku õppe eeskujud ja liidrid Eesti-siseselt ja ka välismaal. Kvaliteedimärgis kehtib 3 aastat.

Ettevõtliku õppe hõbetaseme pälvimine on saanud paljude koolide ja lasteaedade jaoks maine küsimuseks. Läbi kõrgema taseme saavutamise tugevneb õppeasutuste kogukondlik roll ja neil avaneb rohkem võimalusi koostööks lapsevanemate ja ettevõtjatega. Hõbe- ja kuldtaseme koolid ja lasteaiad pälvivad ka rohkem maakondlikku ja üleriigilist tähelepanu. See tõstab nende väärtust nii laste, lapsevanemate kui ka õpetajate silmis.

2021. aastal pälvis Ettevõtliku Kooli hõbetaseme 4 õppeasutust. Lisaks Rohuaia Lasteaiale said hõbetaseme märgise veel Väike-Maarja Gümnaasium, Voka Naksitrallide Lasteaed ja Kohtla-Järve Kirju-Mirju Lasteaed.

08.02.2022

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo