Ettevõtliku õppe STANDARD on kvaliteeditunnuste kirjelduste ja hindamiskriteeriumite kogum.

STANDARD aitab õppeasutustel mõista üheselt:

mis on ettevõtlik õpe
kuidas ettevõtlikku õpet rakendada süsteemselt
kuidas hinnata oma edukust ja toimunud muutusi oma õppeasutuses,õpetajates, õpilastes, võrgustikus.
STANDARD on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub Riiklikust õppekavast.

Vastavus STANDARDile näitab huvigruppidele, et õppeasutus kasutab süsteemset kvaliteedijuhtimissüsteemi, viies regulaarselt läbi enesehindamisi ja läbides välishindamise, mille tõendamiseks väljastatakse kvaliteedimärk koos autahvli ja lipuga.

STANDARDi süsteemse rakendamise ja sertifitseerimisega: