Ettevõtliku õppe STANDARD on kvaliteeditunnuste kirjelduste ja hindamiskriteeriumite kogum.

STANDARD aitab õppeasutustel mõista üheselt:

 • mis on ettevõtlik õpe
 • kuidas ettevõtlikku õpet rakendada süsteemselt
 • kuidas hinnata oma edukust ja toimunud muutusi oma õppeasutuses,õpetajates, õpilastes, võrgustikus.

STANDARD on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub Riiklikust õppekavast.

Vastavus STANDARDile näitab huvigruppidele, et õppeasutus kasutab süsteemset kvaliteedijuhtimissüsteemi, viies regulaarselt läbi enesehindamisi ja läbides välishindamise, mille tõendamiseks väljastatakse kvaliteedimärk koos autahvli ja lipuga.

STANDARDi süsteemse rakendamise ja sertifitseerimisega:

  • tagate oma õppeasutuse hariduse kvaliteedi;
  • suurendate oma õppeasutuse konkurentsivõimet;
  • parandate oma õppeasutuses juhtimist ja teisi protsesse (kommunikatsiooni, planeerimist jne);
  • parandate koostööd huvigruppide ja partneritega;
  • saavutate huvigruppide ja koostööpartnerite usalduse;
  • säästate olemasolevaid ressursse, kõrvaldades vead ja liigsed tegevused ning leiate lisaresursse õppeasutuse sees;
  • omistate kvaliteedimärgi kui lisaturundusvahendi