Ajalugu

2006

2006.a. sügis – „Ettevõtlik kool” avaseminar

„Ettevõtlik kool” avaseminaril, mis toimus Jõhvi Kontserdimajas, tutvustati Šotimaa ettevõtlikkushariduse ideed laiemale üldsusele ja asjaosalised (pilootkoolide esindajad) rääkisid oma muljetest ja mõtetest ettevõtlikkusharidusest Šotimaal ja Eesti võimalustest selle rakendamisel siin. Avaseminari eesmärk oli äratada huvi ettevõtlikkuse, kui hoiaku kujundamisele Eesti haridusmaastikul.

2006.a. kevad – Šotimaa õppereis

Õppereisile eelnes šotlaste Ida-Virumaa külastus, kus anti ülevaade ettevõtlikkusmeetodi rakendamisest Šotimaal West-Lothiani maakonnas. Seejärgselt läbisid projekti raames pilootkoolide esindajad (2-3 inimest igast koolist sh koolijuhid) Šotimaal teemakohalise koolituse.

Projekti käigus tõdesid osalejad, et Ida-Virumaa koolid on juba ettevõtlikud, kuid puudub toimiv võrgustik, mille abil oma ideid-ettevõtmisi jagada ja arendada. Koos tehes saavutatakse tulemused paremini ning Šotimaa on suurepärane näide toimivast koostöövõrgustikust, entusiasmist ja organiseeritusest.

Ühe nädala jooksul külastati kohalikke koole, kohalikku kolledžit, maakonna Haridusosakonna Ettevõtlikkus Hariduses osakonda, osaleti maakonna õpetajate ideede päeval, ettevõtlikkuse rakendamise õppepäeval ning käidi ka maavanema vastuvõtul.

Projekti tulemusena on valminud pilootkoolide tegevuskavad ettevõtlikkuse rakendamiseks neis koolides ning välja on töötatud võimalikud ühistegevused ja eesmärgid.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo