Koolitused

III Moodul – Ettevõtliku õppe STANDARDi koolitus

Üldinfo:

— (6 akadeemilist tundi)
Hetkel on koolitused peatatud!
— Koolitus on kaasav ning sisaldab rühma- ja individuaalseid töid.
— Pakume koolitust ka vene keeles.

Sihtgrupp:

Õppeasutuste juhtkonnad ja arendusmeeskonnad

Eesmärk:

Koolituse läbinu mõistab üheselt ettevõtliku õppe Standardi loogikat ja selle võimalusi ning oskab Standardit kasutada õppeasutuse sisehindamis- ning arengutööriistana.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu
— mõistab Standardi loogikat;
— oskab hinnata Standardi valdkondade vastavust ettevõtliku õppe põhimõtetele;
— oskab üles leida õppeasutuse tugevad ja nõrgad kohad ning tegutseda nõrgemate kohtade järeleaitamiseks;
— oskab täita enesehindamisvormi vastavalt Standardi tegurite kirjeldustele;
— teab, kunas ja kuidas kaasata nõustajat;
— oskab kasutada Standardit arengutööriistana;
— teab, millal kaasata seirekomisjoni.

Õppesisu:

— Juhtimistööriista „Standard“ tutvustus, loogika, praktilised näited
— Digitaalse Standardi kasutamine
— Eneseanalüüsi koostamise ja seire protsess (sh seirekomisjoni külastus)

Lisainfo +

Õppekavarühm:
Õppekava (?):
Õppekorralduse alused:
Koolitajate tutvustus ja kvalifikatsioon:
Koolituste kvaliteedi tagamise alused:
Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo