Ajalugu

2010 – IVEK on jätkanud protsessi “Ettevõtlikkuse ja innovatsioonihoiakute kujundamine koolides” programmi „Ettevõtlik kool” jätkutegevused

 • Ettevõtlikkushoiakute populariseerimiseks ning ettevõtlike tegevuste hulga ja kvaliteedi tõstmiseks toimub igapäevaselt koolide ja lasteaedade nõustamine, kuidas koolis ettevõtlikult õpetada ja meeskonda luua ning inspireerida õpetajaid
 • Võrgustiku laiendamiseks on tegeletud “Ettevõtliku kooli” programmi mainekujundusega ning võrgustiku kodulehe ja infolistide täiendamine, käigushoidmine. Tulemuseks asjaolu, et ettevõtlike projektide konkursil osales k.o. aastal juba 12 kooli ja 9 lasteaeda väljastpoolt pilootvõrgustikku.
 • Koostatud ning rahastamise leidnud on uus arendusprojekt „Ettevõtlik kool – koostöö ettevõtjaga“ EASettevõtlikkusteadlikkuse programmi toetusel. Osaleb 13 kooli+10 lasteaeda. Eesmärk: iga laps saab vähemalt ühe ettevõtlikku õppimise kogemuse, mis toimub koostöös koolivälise organisatsiooniga.
 • Valminud on monitooringuprotsessi ja õpetaja juhendmaterjali alusdokument, erinevaid ettevõtliku kooli tutvustavaid materjale: film, voldik, seinakaart.
 • Toimus teist aastat Haridusfestival. Selle aastase Haridusfestivali keskseks teemaks oli koostöö õpetaja, õpilase ja ettevõtja vahel. Haridusfestivali raames toimus: konverentsid, mess, töötoad, Ahhaa keskuse näitus ja töötoad. Osalejate arv hinnanguliselt: konverentsid 200 , töötoad 200, Ahhaa 1000 inimest. Haridusfestival sai 25 meediakajastust (s.h ERRuudised, Vikerraadio, Delfi, Postimees, Õpetajate Leht).
 • Toimunud “Ettevõtlik kool” programmi tegevuste koordineerimine ja elluviimine, ekspertiisi pakkumine ettevõtlikkust haridusest huvitatud osapooltele (nt “Ettevõtliku kooli” programmi tutvustus riigikogu kultuurikomisjonile 11.02., EKTK mõttekojas osalemine, teised maakonnad).
 • Interreg projekti “Enterprising SELF” elluviimine – Elluviimisel Interregi projekt Soome., Rootsi, Läti ja Eesti partneritega. IVEK on Eesti poolne juhtpartner. Eestist osaleb 10 omavalitsust 20 haridusasutusega (10 kooli+ 10 lasteaeda). Projekt on 3 aasta pikkune. Central Baltic INTERREG IV A raames rahastatava projekti „Enterprising SELF: Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland “ eesmärk on ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates lasteaiast. Projekt on 3 aasta pikkune. Projekti kestvus on 01.01.2009 – 31.12.2011.

2010.a. I p.a projekti põhitegevusteks on täiendkoolitused:

10-12.02 toimus lätlaste õppevisiit Ida-Virumaa koolidesse

14-15.03 rahvusvaheline seminar Rootsis, Örebros (50 osalejat)

Ellu viidi suur koolitus lasteaia- ja kooliõpetajatele ning koolitajatele, mille korraldab TÜ Narva Kolledž. Esimeses järjekorras toimus perioodil 22.03- 21.05 lasteaedade õpetajate koolitus (20 osalejat, 10 lasteaeda). Järgnevalt toimus 14-16.06. ettevõtlikku hariduse koolitajate koolitus, kus osales 10 tulevast koolitajat, sh koolide ettevõtlikkuse koordinaatorid, õpetajad, TÜ Narva kolledži õppejõud, koolidirektorid. Koolitajate koolituse viisid läbi Šotimaa vastava ala professionaalid

2010 II p.a projekti põhitegevusteks on täiendkoolitused ja õppevisiidid:

27. septembrist alates toimus koolitus koolide õpetajatele ja koordinaatoritele (20 osalejat, 13 kooli; koolitus lõppes 7. veebruaril 2011 lõpuseminariga)

11-12. novembril toimus rahvusvaheline seminar Lätis (50 osalejat) Riias

8-10. detsembril toimus õppereis Soome Kotka piirkonna õppeasutustesse (50 osalejat).

Koolid ja lasteaiad uuendasid tegevuskavasid.

Kolmandat aastat toimus ettevõtlike projektide konkurss (läbi õppeaasta, auhinnagala 12.05).

Konkureerisid projektid kus:

1) rakendatakse õppeaine(te)s omandatud teadmisi ja oskusi praktikas nii, et need on seotud reaalse eluga;

2) tegevused on teostatud ja läbiviidud õpilaste endi poolt või õpetaja juhendamisel.

2010 a. pidasime oluliseks koostööprojekte partneritega väljastpoolt kooli. Esitati 73 projekti (20 koolist ja 10 lasteaiast). 12.05 auhinnagala (246 osalejat sh. 24 kooli, 17 lasteaeda, kõrgkoolid, ministeeriumid, KOV, ettevõtjad). Kokku ilmus 11 meediakajastust (sh üleriigiline meedia: Terevisioon, Vikerraadio, Raadio 2, Postimees jmt.), lisaks aktiivne suhtlus sotsiaalmeedias (sh konkursi blogi, millel 890 unikaalset külastajat)

IVEK koostöös Tartu Ärinõuandlaga viiakse ellu koostööprojekti “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustiku rakendamine Ida-Viru- ja Tartumaal” Innove alameetmest Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus. Ida-Virust osaleb 10 KOV (13 kooli ja 10 lasteaeda) ning Tartumaalt 1 KOV (5 kooli).

Põhitegevused I poolaastal

 • Sõlmitud on ettevõtlikkuse koordinaatori lepingud Ida-Viru 13 pilootkooliga, koordinaatorid esitavad igakuiselt tegevusaruande meeskonna arengust ja ühe eduluoo ettevõtlikkust tegevusest – tekib veebipõhine heade näidete andmebaas.
 • Toimub Tartu partneri toetamine Ida-Virumaa kogemusega: läbiviidud avaseminar Tartus (16.04.); Tartu esindajate osalus “Ettevõtliku kooli” projektikonkursil (2 nominenti, 16 külalist); suhtlus koolidega; Tartu osa lisamine “Ettevõtliku kool” kodulehele; õpetajakoolituse käivitamine.

Põhitegevused II poolaastal

 • Ida –Viru pilootkoolide koordinaatorid – Igakuisete aruannete tulemusena on kokku kogutud 104 edulugu. Koolides on loodud tegevusgrupid. Õpetajad kasutavad üha rohkem õpimeetodeid, kus õpilased saavad olla aktiivses rollis.
 • 21-25.09 Õppereis Šotimaale (14 osalejat). Osaleti haridusmessil ja külastati erinevaid koole. Saadi erinevaid kogemusi ettevõtliku hariduse vallas.
 • Alusuuringu läbiviimine Tartumaal – Uuring viid läbi 5 Tartumaa pilootkoolis (osales 349 õpilast ja 69 õpetajat). Uuringu eesmärk oli fikseerida koolide hetkeolukord ettevõtlikkusteadlikkuse valdkonnas.
 • 18.11. OKEI konverents –Sihtgruppi gümnaasiumi õpilased (89 osalejat), keda julgustati ja motiveeriti olema ettevõtlik inimene.
 • Tegevuskavade koostamine – Tartu 5 koolis
 • Koolide koorinaatoritele koolitusprogramm – 9 õppepäeva, 15 õpetajale 5 koolist. Koolituskava koostatud Tartu Ülikooli Narva Kolledži poolt “Ettevõtliku kooli” strateegia raames.
 • Ida-Viru Haridusfestival 2010 – Tartu maakonna koolidest osales seminaril, messil ja töötubades12 õpetajat 3 koolist.
 • Õppekäik Ida-Virumaa koolidesse – 3 Tartu koolist (16 osalejat). 2 Ida-Virumaa kooliga tekkisid koostöösidemed. Kaasatud olid ka Pärnu koolid (18 osalejat)

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo