Koolitused

I Moodul – haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ baaskoolitus

Üldinfo

— (3 akadeemilist tundi)
Hetkel on koolitused peatatud!
— Koolitus on kaasav ning sisaldab rühma- ja individuaalseid töid.
— Pakume koolitust ka vene keeles.

Sihtgrupp

Koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, õppeasutuste juhid, hoolekogu liikmed, õpilasomavalitsuste liikmed, õppeasutuste tugipersonal, lapsevanemad, omavalitsuste töötajad

Eesmärk:

Mooduli läbinu mõistab, miks on vaja ettevõtlikkust ning kuidas seda õppeasutuses haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ abil süsteemselt arendada.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu
— mõistab, mis on Ettevõtlik Kool ja Ettevõtliku Kooli võrgustik;
— teab, mille poolest on ettevõtlik õppimine eriline;
— oskab vahet teha mõistetel ettevõtlikkus ja ettevõtlus;
— mõistab ettevõtluspädevuse mudelit;
— teab, mis on TULEM ja Ettevõtliku Kooli standard, oskab neid leida;
— oskab kasutada paari praktilist nippi, kuidas ettevõtlikkust õppetundi tuua;
— mõistab, miks on ettevõtlik õppimine oluline õpilasele, õpetajale, koolile, lapsevanemale.

Õppesisu

— Haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ terviklahendus, ajalugu ja tähtsus tänases ühiskonnas
— Sidusrühmade probleemid ja nende lahendamine läbi haridusprogrammi
— Ettevõtliku inimese kaardistamine
— Praktilised näited
— Haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ rakendamise alused

Lisainfo +

Õppekavarühm:
Õppekava (?):
Õppekorralduse alused:
Koolitajate tutvustus ja kvalifikatsioon:
Koolituste kvaliteedi tagamise alused:
Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo